Naše evropské šance. Jak je využíváme?

Centrum „Rodina v tísni“

Klikněte pro větší obrázek Oblastní Charita Most je jednou z mnoha neziskových organizací, které působí v nejproblematičtější oblasti, v severních Čechách. V Oseku už provozuje pět let azylové domy pro muže a ženy. Problém byl ovšem s tím, kam umístit sociálně ohrožené matky s dětmi a také dospívající. Proto v tomto městě zrekonstruovali za přispění evropských fondů centrum „Rodina v tísni“. V třípodlažní budově je denní centrum pro děti „Pastelka“, v podkroví několik pokojů pro dospívající mládež – „Na půl cesty“ a především je celé patro zařízeno pro matky s dětmi, které se ocitly z nejrůznějších důvodů „na ulici“. Dům plný dramatických osudů – přestupní stanice do normálního života. První pomoc především pro týrané matky a jejich děti. Naplno zde funguje heslo: „Pomoc druhým je základní lidskou vlastností.“

Město Osek na základě dobré spolupráce s oblastní charitou nabídlo odkoupení zdevastovaného domu za symbolickou 1 korunu. Strukturální fondy ve výši 7 milionů umožnily přeměnu této ruiny na charitativní, azylový dům.

Dům poskytuje:
1) dočasné přístřeší především matkám s dětmi (na 1 rok)
2) právní služby, porady a ochranu
3) ve spolupráci s úřady města shánění zaměstnání, případně trvalé ubytování

  • Oblastní charita Most
    Centrum „Rodina v tísni“
    Husova 305
    417 05 Osek
    www.charitamost.cz

Rok mezikulturního dialogu 2008

Klikněte pro větší obrázek Každý kalendářní rok vyhlašuje Evropská komise jednu prioritu zájmu, které pak věnuje zvláštní pozornost a podporu. (Letos to byl „Rok rovných příležitostí“.) Rok 2008 bude „Rokem multikulturního dialogu.“ Evropská unie na tento projekt vyčlenila celkem 10 milionů Euro. Smyslem je prohloubit vzájemné poznávání lidí nejen v rámci Evropské unie, odbourávání bariér a předsudků. Kulturní a jazyková diverzita. Ve všech zemích EU budou po celý rok na toto téma probíhat nejrůznější akce.

Česká republika se do tohoto dění zapojuje samozřejmě také. Jednou z událostí u nás, která byla zařazena do celoevropského projektu, je „Barevný svět“, což bude již devátý ročník festivalu, který pořádá Poradna pro integritu – sdružení, které především napomáhá lidem, kteří žádají v naší republice o azyl. Festival obsahuje hudební vystoupení, workshopy, filmové projekce. Podstatně do celého dění přispěje i pražské Divadlo Archa a sdružení „Člověk v tísni“.

Financování:
1) třetina peněz celoevropského projektu jde na všeobecnou propagaci ústřední myšlenky
2) druhá třetina bruselských peněz je věnována na mezinárodní projekty
3) poslední třetina na národní projekty, tato částka se pak rozděluje poměrně – podle počtu křesel v EP

Na ČR vychází zhruba 100 tisíc Euro. Což není mnoho. Proto se koordinátoři rozhodli, že nebudou vytvářet nové projekty, ale podpoří z těchto peněz již projekty, které zde existují a mají přímou vazbu na základní myšlenku.

Pro Českou republiku byl vybrán Divadelní ústav – Institut umění, jako koordinátor a organizátor. Jednou z podstatných věcí je, že bude připraven tištěný program všech akcí na celý rok. A tyto akce se navzájem budou podporovat, aby zájemci o všechny kulturní pořady získali ucelený přehled.

Infrastruktura obcí

Klikněte pro větší obrázek Jeden z nejvýznamnějších programů, který pomáhá řešit nejpalčivější problém našich měst a obcí – vodní hospodářství, kanalizaci, čistírny odpadních vod – byl program Infrastruktura.

Velmi racionálně jeho možnosti využila i obec Nižbor, ležící na řece Berounce v Krajinné chráněné oblasti. Na zdejším příkladu lze dokumentovat, jaká byla situace dříve – ačkoli lidé měli septiky, žumpy, někteří výjimečně i vlastní čističku odpadů, tak valná část splašků stejně končila v řece Berounce.

Při výstavbě kanalizace vznikaly značné problémy – především kombinace kanalizace spádové a tlakové, neboť Nižbor je rozložen v kopcovitém terénu. Bylo nutno také předem eliminovat i záporné postoje některých obyvatel, kteří stavbu ze svého hlediska pokládali za zbytečnou. Obec všemožně vycházela vstříc: při zajištění dokumentace, stavebního povolení, hradila i práci projektantů na přípojkách. Takže nakonec v průměru za připojení platili lidé cca 3 tisíce korun. Problémy s připojováním nebyly a nejsou. V rámci výstavby byla také rekonstruována podstatná část komunikací v obci.

Nižbor má již zkušenosti s čerpáním evropských fondů, především z období po ničivých povodních. Nižbor je obec, kde se daří. Obec zakoupila i místní zchátralý zámek, již ho částečně opravila (Muzeum keltské kultury, Stálá výstava historie skautského hnutí).

Stopáž10 minut
Rok výroby 2007
 P ST 4:3