Naše evropské šance. Jak je využíváme?

AUC

Klikněte pro větší obrázek Akademické a univerzitní centrum v Nových Hradech (AUC) se nachází ve středu geografického trojúhelníku určeného městy Prahou, Vídní a Lincem, přičemž od středů posledních dvou měst je vzdáleno asi dvě hodiny jízdy. Město Nové Hrady je plné historických památek a leží v oblasti nedotčené přírody. Historicky to bylo jedno z nejmódnějších venkovských šlechtických sídel Rakouského císařství, dnes je letním místem setkávání turistů, v zimě lyžařů a v poslední době i vědců. Klikněte pro větší obrázek Zámek v Nových Hradech, kde AUC sídlí, má přes 500 m2 přednáškových sálů, 650 m2 laboratoří, 400 m2 kancelářských prostor a přes 1200 m2 ubytovacích prostor. V posledních letech byla pro centrum získána instrumentální kapacita za více než 2.4 mil. €. Klikněte pro větší obrázek AUC vybudovalo technologický inkubátor pro biotechnologie a technologie udržitelného rozvoje. Pracovníci centra zajistili více než 60 mezinárodních konferencí, setkání a dílen a mají v podpoře vědeckých a vzdělávacích projektů velkou zkušenost. Velkou zkušenost mají také s čerpáním dotací z fondů EU. O tom, že to vůbec není jednoduché, hovoří RNDr. Dalibor Štys.

Najdi si práci v Ústeckém kraji

Klikněte pro větší obrázek Projekt „Najdi si práci v Ústeckém kraji“ má podpořit a zvýšit možnosti uplatnění na trhu práce. Cílovou skupinou jsou uchazeči o zaměstnání, evidovaní krátkodobě na ÚP, zájemci o zaměstnání a osoby ohrožené nezaměstnaností. Klikněte pro větší obrázek Hlavním cílem projektu je najít pro účastníky během krátké doby vhodné zaměstnání. Projekt nabízí skupinovou i individuální práci s účastníky. Aktivity projektu zahrnují zejména: informační schůzky, neprofesní školení, ověřování pracovních možností (exkurze na pracovištích různých zaměstnavatelů, pracovní ochutnávky), profesní kurzy a školení, zprostředkování zaměstnání na základě aktuálních informací z trhu práce, individuální poradenství a informační servis. Klikněte pro větší obrázek Účastníkům projektu je nabídnuta bezplatná účast na kurzech a školeních v rámci projektu. Zdarma jsou jim poskytnuty učební materiály a pracovní pomůcky. Po dobu účasti v rekvalifikačních kurzech mají klienti nárok na výplatu zvýšené podpory v nezaměstnanosti. Projekt je významnou částkou hrazen z evropských fondů a letos bude ukončen.

Podnikání v EU

Klikněte pro větší obrázek Vstup do Evropské unie v květnu 2004 znamenal pro Českou republiku připojení ke společenství založenému na čtyřech základních svobodách – volném pohybu osob, zboží, služeb a kapitálu. Klikněte pro větší obrázek Přesto, že od vstupu do EU uplynulo již několik let, zájemci o podnikání za hranicemi ČR vnímají mnohdy členské státy EU a zejména regiony jednotlivých členských států jako jednotný prostor pro podnikání a poskytování služeb. Z toho pramení četná nedorozumění a omyly a ty se mohou stát vážným problémem, končících soudním sporem nebo finanční sankcí. Klikněte pro větší obrázek Je proto nutné pro každého, kdo chce v EU začít podnikat, opatřit si nejprve kvalitní a hodnověrné informace – kde začít a čím začít a specifikovat zaručená rizika při poskytování služeb a prodeji zboží právě s ohledem na mnohost regionálních podmínek. JUDr. Bohumír Molnár, CSc. nám řekne stručně o rizicích, která vznikají z neznalosti a nerespektování těchto specifik. Mnohem více informací naleznete na těchto webových stránkách:

Stopáž10 minut
Rok výroby 2007
 P ST 4:3