Naše evropské šance. Jak je využíváme?

Od začátku letošního roku jsme cestovali po celé republice, abychom zachytili příklady nejrůznějších projektů, které čerpají finanční prostředky z Evropské unie, ale i podobu změn, které ovlivňují náš život po vstupu do Evropské unie. V tomto díle jsme shrnuli dosavadní zkušenosti České republiky za první období v Evropské unii.

V rozhovoru s Danielem Touškem, náměstkem ministra pro evropské záležitosti z Ministerstva pro místní rozvoj, se dozvíte, jak se využilo těchto zkušeností při přípravě dalších operačních programů, jak se liší nové operační programy od těch předcházejících. Novinkou bude nový monitorovací systém, který by měl zabránit zneužívání finančních prostředků strukturálních fondů a zajistit průhlednost při jejich čerpání.

Dalším významným fondem, ze kterého se v uplynulém období čerpalo, je Evropský sociální fond. Hlavním posláním tohoto fondu je rozvíjení zaměstnanosti, snižování nezaměstnanosti, podpora sociálního začleňování osob a rovných příležitostí se zaměřením na rozvoj trhu práce a lidských zdrojů. Tak tomu bude i v následujícím období. Programy, které umožní čerpání prostředků z ESF v oblasti lidských zdrojů pro období 2007–2013 v České republice a hlavním městě Praze, jsou:

Stopáž10 minut
Rok výroby 2007
 P ST 4:3