Naše evropské šance. Jak je využíváme?

Zoologická zahrada Ohrada v Hluboké nad Vltavou

18 miliard korun – to je částka, o kterou už nyní mohou žádat obce, kraje, neziskovky, podnikatelé a různá soukromá zařízení z jihu a západu Čech. 18 miliard korun je dotace Evropské unie na léta 2007 až 2013 pro rozvoj regionu soudržnosti Jihozápad.

V uplynulém období uspěli se svým projektem například zástupci Zoologické zahrady Ohrada v Hluboké nad Vltavou. V současné době je celková rozloha areálu ZOO 6 ha, ale zatím jen 1,8 ha tvoří expoziční část přístupnou návštěvníkům. Početnost chovaných zvířat vzrostla do roku 1999 na 360 jedinců ve 115 druzích a do roku 2001 na více než 550 jedinců ve více než 150 druzích. To jsou základní údaje.

Vzhledem k malé rozloze a specializaci chová ZOO Ohrada především malé a středně velké druhy zvířat, z nichž mnohé jsou v ostatních ZOO chovány zřídka ať už pro svou „obyčejnost“ (např. veverka obecná, sojka obecná, straka obecná, zajíc polní, koroptev polní atd.), nebo „vzácnost“ (vydra říční). Jedním z cílů ZOO je chovat zvířata v prostředí, které se podle možností co nejvíce přibližuje přirozeným podmínkám. K zajímavým a významným chovatelským úspěchům ZOO Ohrada po roce 1972 patří například pravidelné odchovy medvědů (od roku 1981 celkem 14 mláďat), vlků (od roku 1975 celkem 23 mláďat) a koček divokých (od roku 1976 celkem 3 vrhy) nebo jezevců (celkem 4 mláďata). V chovu ptačích druhů zaznamenala ZOO další úspěchy – zejména opakovaný odchov arasari řasnatých, které ZOO Ohrada v roce 1996 a 1997 odchovala pravděpodobně jako první na světě, ale i odchovy lžičáků pestrých, arů ararauna nebo pravidelné odchovy snovačů zahradních. V současné době je ZOO Ohrada zapojena do programu reintrodukce puštíka bělavého na Šumavě, kde bylo od roku 1995 do roku 2001 vypuštěno 14 mláďat, odchovaných v ZOO Ohrada. ZOO se podílí také na projektu posílení populace veverky obecné v okrese Česká Lípa, kam jsou poskytována odchovaná mláďata.

Interaktivní expozice o dřevě

V Návštěvnickém centru dřevařství Modrava na Šumavě najdete interaktivní expozici zaměřenou na dřevo. Turisté se tu mohou setkat s technickými a technologickými jevy, které jsou návštěvníkům objasněny vědecko-populární formou. Pracovní název interaktivní expozice je „In xylem veritas“ neboli „Ve dřevě je pravda“.

Jednotlivá zastavení prezentují různé typy chování dřeva, které znali a využívali naši předci. Vlastníma rukama je možné vyzkoušet např. sílu dřeva, techniku používanou již starověkými Egypťany, kdy k lámání kamenných kvádrů na pyramidy používali dřevěné klíny a jejich ohromného bobtnacího tlaku při nabírání vlhkosti. Samozřejmě bychom nemohli na Modravě opomenout slavnou historii výroby rezonančního dřeva, kdy si návštěvníci vyzkouší, jak zní hudební nástroj s rezonanční a nerezonanční ozvučnou deskou, a zjistí, proč tomu tak je. Dalším ze zajímavých jevů, které návštěvníky budou za zajímat, je chování dřeva při plavení. Kromě toho se dozví, které vlastnosti dřeva umožnily, že se mohlo konkrétní dřevo plavit vybudovanými kanály a pak dále ve formě vorů až k místu zpracování. Máte dojem, že je jedno, z jakého stromu je vyrobený vor? Může se dřevo utopit, anebo plave za všech okolností tak, jak nám tuto problematiku vysvětluje Archimédův zákon? Odpovědi najdete na Modravě. Stejně tak jako další zajímavosti. Umíte vyčíst historii světa z letokruhů? V jejich struktuře můžete najít odpověď na otázku, zda např. rok 1932 byl úrodný, či s přírodními katastrofami. Návštěvnické centrum dřevařství vám na konkrétních discích z kmenů ukáže, kdy se z pohledu obce Modrava či celé Šumavy stala konkrétní historická událost.

Stopáž10 minut
Rok výroby 2007
 P ST 4:3