Legendy lokálů


Kavárna Řehoře Samsy

Ve spleti pasáží mezi Václavským náměstím, Vodičkovou ulicí a ulicí V jámě už třicet let funguje kavárna Řehoře Samsy. Lidé sem mohou zajít nejen na lahodný nápoj, ale také na výstavy nebo promítání unikátních filmů.

Příběh hostince U Kosů

Bývala to slavná, velmi oblíbená hospoda. Antonín Kos si v roce 1909 otevřel v Prokopském údolí hostinec. Název i rok založení jsou štukem ve fasádě znatelné dosud.

Restaurace U Portlandu

Tradiční hospoda s poněkud exotickým názvem U Portlandu neodkazuje na americké město ale pouze na blízkost cementárny, kde se vyráběl portlandský cement. O své štamgasty pečuje už 140 let.

Kavárna Demínka

Legendární velkokavárnu Demínka založil na Vinohradech Josef Demín už v roce 1886. Přestože ji on sám provozoval pouze deset let, pod tímto názvem ji na mapě města najdeme dosud.

Hostince Radotína

Podrobná exkurze po historických radotínských hostincích. Svého času držela tato městská část svérázný rekord – 600 velkých piv na každého dospělého obyvatele ročně. Ještě nedávno tu bylo 24 výčepů.

Prosba na Demínku

Pro jeden z příštích dílů seriálu Legendy lokálů hledáme jakýkoliv obrazový materiál, týkající se známé kavárny a dnes restaurace Demínka na rohu Anglické a Škrétovy ulice na Vinohradech.

Prosba na Demínku

Pro jeden z příštích dílů seriálu Legendy lokálů hledáme jakýkoliv obrazový materiál, týkající se známé kavárny a dnes restaurace Demínka na rohu Žitné a Škrétovy ulice na Vinohradech.

Historie kavárny Slavia

Václav Zoufalý otevřel později kultovní kavárnu Slavia v květnu roku 1877. Na konci 19. století navíc vedle sebe fungovaly dvě kavárny pod stejným názvem. Teprve později ta Velká tu Starou pohltila.

Jedová chýše

Dosud nejkomplexnější reportáž o slavné novoměstské putyce jménem Jedová chýše. Kde přesně stála a kdo byli v její sedmisetleté historii její štamgasti.

U Zavěšenýho kafe

V pravidelné rubrice Legendy lokálů navštívíme tentokrát proslulou hradčanskou restauraci Zavěšený kafe se zajímavým příběhem jejího názvu i třicetiletém putováním provozovny po celé čtvrti.