Leoš Janáček

hudební skladatel

* 3. července 1857

† 12. srpna 1928

Mezinárodně uznávaný hudební skladatel Leoš Janáček se narodil 3. července 1854 v Hukvaldech na Ostravsku. Jeho rodina byla velmi chudá, a proto se brzo musel o sebe postarat sám.

Studoval na učitelském ústavu v Brně, na varhanické škole v Praze a na konzervatořích v Lipsku a ve Vídni. Pak vyučoval v Brně na učitelském ústavu, byl sbormistrem a dirigentem, od roku 1881 do roku 1919 vedl varhanickou školu, v letech 1919 až 1925 učil na pražské konzervatoři.

Sbíral moravské lidové písně, což jeho hudbu ovlivnilo a projevilo se v tzv. nápěvkové teorii založenou na přesném pozorování rytmu a melodie řeči. Komponoval sbory, světově proslulá je jeho Glagolská mše, dále symfonické skladby a opery.

Právě opera byla nejdůležitější částí jeho umělecké práce. Mezi ty nejznámější se řadí Její pastorkyňa (1903), Osud (1904), Výlet pana Broučka do MěsíceVýlet pana Broučka do 15. století (1917), Káťa Kabanová (1921), Příhody lišky Bystroušky (1924) či Věc Makropulos (1925).

Leoš Janáček zemřel 12. srpna 1928 v Ostravě.

Odkazy

Fotografie