V přednesu České filharmonie řízené V. Neumannem uvádíme ze Smetanovy síně Obecního domu v Praze nejznámější symfonickou skladbu hudebního génia u příležitosti 90. výročí jeho úmrtí.
Režie M. Macků.

Sinfonietta je orchestrální skladba Leoše Janáčka, jež byla poprvé předvedena pražskému publiku dne 26. června 1926 pod vedením Václava Talicha současně s Glagolskou mší. Pět částí Sinfonietty mají kromě italských tempových označení mimohudební názvy: Fanfára, Hrad, Králové klášter, Ulice a Radnice. V tomto Janáčkově díle je výrazně rozšířena žesťová sekce.

Václav Neumann (1920–1995) byl významný český dirigent. Jeho doménou byla hudba 20. století, proslavil se zejména interpretací symfonického díla Bohuslava Martinů a snahou prosadit i v době normalizace provádění děl Miloslava Kabeláče. Nahrál též kompletní symfonické dílo Gustava Mahlera. K zahraničním vystoupením byl zván především jako expert na českou hudbu. Připomeňme vídeňské nastudování Rusalky s Gabrielou Beňačkovou, četné inscenace Prodané nevěsty, Janáčkovy opery Příhody lišky Bystroušky a dalších děl. Byl dlouholetým, velice oblíbeným šéfdirigentem České filharmonie.

Napište nám