Polohraný dokument o světově proslulém skladateli, od jehož narození letos uplyne 160 let. Režie P. Kaňka

Leoš Janáček (1854–1928) se stal nejvýraznější osobností hudby první poloviny 20. století. Film v každém záběru vyjadřuje Janáčkův boj o obsah a pravdivost hudebního obrazu. Současník, skladatel Bedřich Smetana (1824–1884) byl ve své době pro „ryzí českou hudebnost“ považován za největšího českého skladatele. Jeho největším obdivovatelem byl tehdejší ministr kultury Zdeněk Nejedlý. Janáček byl nepochopen, jeho snaha zachytit v hudbě realitu života, od tragiky k jasu štěstí, od všednosti k obřadnosti, nebyla pro mnohé srozumitelná.

Janáček byl silná osobnost, říkal otevřeně svoje názory, i když musel počítat s tím, že se mu za jeho otevřená slova, ústící často v kritiku, budou postižení mstít. To se ukázalo na jeho složitém vztahu ke Kovařovicovi, jenž dlouho odmítal Její pastorkyni. Janáčkova velikost (jazyk a témata) se nezrodila zázrakem, jako boží dar, ale jako výsledek nekompromisního hledání, sebevzdělávání, píle a nezlomné vůle vše vyjádřit v hudbě. Leoš Janáček, i když od jeho narození letos uplyne 160 let, patří stále mezi světově nejvýraznější, nejzajímavější a nejvyhledávanější skladatele 20. století.

Napište nám