iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
10. 11. 2019
18:15 na ČT2

1 2 3 4 5

10 hlasů
11418
zhlédnutí

Příběhy 20. století

(II. řada)

Mlátičky

Příslušníkům Sboru národní bezpečnosti, kteří ve druhé polovině osmdesátých let zasahovali proti demonstrantům, se lidově říká „mlátičky“. Účastnili se i brutálního zákroku, k němuž došlo 17. listopadu 1989 na Národní třídě. Jak svou roli hodnotí po třiceti letech?

25 min | další Seriály »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...
odkaz na video zhasnout pomoc zvukový popis

Příběhy 20. století II. - Mlátičky

 • 00:00:27 -Děti mají nějaké představy,
  čím chtějí v životě být.
 • 00:00:31 Chtěl jste něčím být?
  -Chtěl.
 • 00:00:33 Zootechnikem.
  Já jsem měl rád zvířata.
 • 00:00:36 A děda mě možná k tomu trochu vedl,
  tak jsem chtěl být
 • 00:00:40 vždycky zootechnikem.
 • 00:00:44 -Rád jsem četl, to jo.
  To jsem dostával kopce knih.
 • 00:00:48 Ale to byly takové knihy odvahy
  a dobrodružství
 • 00:00:51 a o lese a o zvířatech...
 • 00:00:53 Já jsem si představoval
  už odmalička,
 • 00:00:56 jak budu ten hajný někde.
 • 00:00:58 Mám tu hájovnu
  a budu se starat o ty zvířata.
 • 00:01:02 -Já už jako malý kluk jsem se
  věnoval chovatelství.
 • 00:01:06 Na podzim jsme chodili
  do 15 km vzdálené vesnice,
 • 00:01:10 kde byl zámecký park
  a byly tam staré duby.
 • 00:01:13 A na nich rostlo jmelí.
 • 00:01:17 Z těch kuliček jsme vařili lep.
 • 00:01:20 A to lepidlo jsme používali
  na chytání ptáků v zimě,
 • 00:01:25 stehlíků, čížků.
 • 00:01:31 Z VYSÍLAČKY MUŽSKÝ HLAS
 • 00:01:34 -...přišel orgán,
  který má na starosti tu uzávěru,
 • 00:01:38 a tvrdí, že jich je málo.
 • 00:01:43 -Jan Slezák, Michal Danišovič
  a Jiří Laňka se účastnili
 • 00:01:47 potlačování demonstrace
  dne 17. listopadu 1989.
 • 00:01:51 Byť každý v jiné míře.
 • 00:01:54 Jan Slezák byl velitelem roty
  pohotovostního pluku
 • 00:01:58 Veřejné bezpečnosti,
  ale v době zákroku čekal
 • 00:02:01 v pohotovosti jako záloha.
 • 00:02:04 Michal Danišovič velel
  celému zásahu.
 • 00:02:06 Jiří Laňka byl řadovým příslušníkem
  speciální jednotky,
 • 00:02:10 tzv. Červených baretů.
 • 00:02:13 -Měl jsem a mám rád dobrodružství
  a mám rád pořádek a řád.
 • 00:02:17 Ze mě nebude žádný dobrodruh
  toulající se světem,
 • 00:02:20 ale ideálně voják, policista.
 • 00:02:24 1. března 85 jsem se stal esenbákem
  a byl jsem zařazen
 • 00:02:29 na pohotovstní pluk.
  A ten byl na 2 roky.
 • 00:02:35 Mně to přišlo opravdu
  jenom krůček stranou od toho.
 • 00:02:39 Uniforma, dobrodružství,
  to tam pořád bylo.
 • 00:02:43 A ta moje představa,
  co budu u policie dělat,
 • 00:02:47 tak to bylo jasný, že jo.
 • 00:02:49 To půjdu ke kriminálce
  a budu honit lumpy.
 • 00:02:53 -"Soudruzi, dovolte mi,
  abych vás jménem stranických,
 • 00:02:57 svazáckých
  a společenských organizací,
 • 00:02:59 jménem velení i jménem svým
  přivítal při vašem vstupu
 • 00:03:04 do řad příslušníků
  Sboru národní bezpečnosti."
 • 00:03:09 -Potom jsem nastupoval
  na pohotovostní pluk
 • 00:03:12 Veřejné bezpečnosti v Hrdlořezích.
 • 00:03:15 Tam nastupujete do školy vlastně
  a na výcvik.
 • 00:03:19 -My jsme měli 2 pohotovostní pluky.
 • 00:03:22 Jeden byl v Praze,
  jeden byl v Pezinoku na Slovensku.
 • 00:03:25 A vlastně tam byly
  4 prapory mladých mužů,
 • 00:03:29 kteří byli neustále cvičeni,
  kteří byli vzděláváni
 • 00:03:33 a bylo je možné použít.
 • 00:03:36 Takže ten pohotovostní pluk
  jako takový byl určený
 • 00:03:40 na potlačování hromadných
  protispolečenských vystoupení.
 • 00:03:44 Tak byl ten termín.
 • 00:03:46 -Když jste byli cvičeni
  na ty demonstrace,
 • 00:03:49 tak co to mělo být za demonstranty?
  -Jakýkoli.
 • 00:03:53 Jakýkoli nepovolený demonstrace.
  To bylo specifikovaný v zákoně.
 • 00:03:57 Buď je demonstrace povolená,
  nebo je demonstrace nepovolená.
 • 00:04:00 A tím to končilo.
 • 00:04:03 DOBOVÝ KOMENTÁŘ
 • 00:04:05 -"Taktika nasazení sil
  a prostředků musí odpovídat situaci
 • 00:04:09 v místě zákroku.
 • 00:04:18 Velitel pořádkové jednotky
  po zaujetí sestavy vyzývá
 • 00:04:21 shromážděný dav:
  Jménem zákona, rozejděte se!
 • 00:04:25 Ve výzvě upozorní na nezákonnost
  shromáždění,
 • 00:04:29 stanoví cesty k odchodu a upozorní,
  že nebude-li výzvy uposlechnuto,
 • 00:04:33 bude použito k obnovení klidu
  a veřejného pořádku
 • 00:04:37 mírnějších prostředků."
 • 00:04:39 -Už v 18 letech jsem vstoupil
  do Komunistické strany.
 • 00:04:43 A v době, kdy už jsem měl
  přijímací zkoušky
 • 00:04:45 na právnickou fakultu,
  za mnou přišli s tím,
 • 00:04:49 jestli bych nechtěl jít studovat
  na 4letou školu milice do Moskvy.
 • 00:05:00 S manželkou jsme se domluvili,
  protože už jsem byl otcem 2 dětí,
 • 00:05:05 že 4 roky je velmi dlouhá doba
  a mohl by hrozit rozpad manželství,
 • 00:05:10 neboť vinou jedné
  nebo druhé strany,
 • 00:05:13 takže jsem studium v Moskvě odmítl.
 • 00:05:19 Domníval jsem se,
  nebo jsem měl obavy,
 • 00:05:23 jestli to nebude mít
  nějaký negativní vliv
 • 00:05:27 na moje další setrvání.
  A nemělo to vůbec žádný vliv.
 • 00:05:58 -Já jsem ty 2 roky vlastně prožil
  velice dobře.
 • 00:06:01 Já jsem měl čas na to,
  cvičit, běhat.
 • 00:06:04 Měl jsem docela dobrý výsledky.
 • 00:06:07 To znamenalo ale,
  že v 2. polovině toho prváku
 • 00:06:10 za mnou přišel předseda
  naší stranický organizace a říkal:
 • 00:06:15 "Hele, včera byla schůze
  a tam se dohodlo,
 • 00:06:19 že všichni vzorní frekventanti
  musí vstoupit do strany."
 • 00:06:25 Já říkám: "Ty hele,
  ale já se na to fakt necejtím."
 • 00:06:29 A on mi říká:
  "Tak jim to zkus říct."
 • 00:06:32 Říkám: "Hm, tak jo."
 • 00:06:34 Protože jsem chtěl být policista,
  tak jsem jim to neřekl,
 • 00:06:40 podepsal jsem přihlášku
  a stal jsem se kandidátem KSČ.
 • 00:06:45 -A byl jste v Komunistické straně?
  -Byl.
 • 00:06:48 -Kladl jste si při tom
  nějaký otázky,
 • 00:06:50 když jste tam vstupoval?
  -Ne.
 • 00:06:52 -Jako jestli je to dobrý
  nebo špatný?
 • 00:06:54 -Ne, vůbec.
  Neměl jsem důvod si klást otázky.
 • 00:06:57 Dostal jsem další 2 body.
 • 00:07:00 Tak měl jste 2 body za SSM,
  2 body za ČSTV,
 • 00:07:06 2 body za SČSP, že jo,
  2 body, když budete u komunistů.
 • 00:07:11 Já nevím,
  co všechno tam bylo.
 • 00:07:14 A ty body jste sbíral kvůli tomu,
  abyste dostal byt, takže...
 • 00:07:18 Tak jako další 2 body k tomu,
  abych získal nějakou výhodu.
 • 00:07:22 Ale vůbec jsem nepřemýšlel o tom,
  že by...
 • 00:07:25 Jestli ideologicky jo nebo ne.
 • 00:07:29 -Věděl jste třeba něco
  o nějakém disentu
 • 00:07:32 nebo protikomunistický opozici?
  -Tak mlhavě.
 • 00:07:35 To, co nám tam vyprávěli
  při politických školeních.
 • 00:07:39 Samozřejmě jméno Václav Havel
  tam taky zaznělo,
 • 00:07:42 ale nebylo to tak,
  že bych si v tomhle tom
 • 00:07:46 už dělal nějak jasno.
  To ne.
 • 00:08:00 -SNB znamenala opravdu
  represivní část toho režimu.
 • 00:08:04 Vy jste to vůbec takhle nevnímal?
  -Ne. Jak jsem říkal,
 • 00:08:09 u nás se politika neprobírala.
  Takže to, co bylo,
 • 00:08:12 tak se přijímalo
  jako přírodní úkaz,
 • 00:08:15 že to takhle je
  a jinak to ani být nemůže.
 • 00:08:18 Já jsem neměl žádné srovnávání,
  porovnávání, jak to nějak hodnotit.
 • 00:08:25 Pro mě to bylo přirozené prostředí,
  do kterého jsem se narodil,
 • 00:08:29 ve kterém jsem vyrůstal.
 • 00:08:31 A tu práci jsem bral opravdu
  jako policejní práci.
 • 00:08:36 Už na začátku toho mého působení
  v pohotovostním pluku,
 • 00:08:40 tedy vlastně u sboru,
  tak se změnily moje priority.
 • 00:08:45 Já jsem zjistil,
  že existuje určitý útvar,
 • 00:08:49 který je určený pro boj
  proti terorismu
 • 00:08:52 a organizovanému zločinu.
 • 00:08:55 A jak jsem tohle zjistil,
  tak celé moje úsilí
 • 00:08:59 se nasměrovalo k tomu,
  abych se na tenhle útvar dostal.
 • 00:09:03 -V letech 1988 a 1989
 • 00:09:06 nabraly veřejné
  protikomunistické protesty na síle.
 • 00:09:11 -"Na cele v Ruzyni přemýšlel jsem
  o mnoha různých věcech..."
 • 00:09:15 -Jiří Laňka nastoupil
  k Červeným baretům až v roce 1989,
 • 00:09:20 předtím byl řadovým příslušníkem
  Sboru národní bezpečnosti.
 • 00:09:24 Michal Danišovič stoupal v režimní
  a policejní hierarchii dost dlouho,
 • 00:09:29 až se stal náčelníkem
  pražské Veřejné bezpečnosti.
 • 00:09:32 Jan Slezák působil
  u pohotovostního pluku VB
 • 00:09:36 od roku 1981.
 • 00:09:38 Jako nadporučík pak velel rotě
  a zasahoval na příklad
 • 00:09:41 při tzv. Palachově týdnu
  v lednu 1989.
 • 00:09:46 -Pak byli na Václaváku,
  jestli se nepletu.
 • 00:09:49 To už byl leden, že jo,
  to už jsem byl přímo
 • 00:09:53 na tom Václaváku...
 • 00:10:02 -Jaké jste měli platy?
 • 00:10:04 -Hm, já si myslím, že jsme měli
  kolem... pěti šesti tisíc měsíčně.
 • 00:10:09 Takže výrazný nadprůměr se dá říct.
 • 00:10:12 A to ještě, jestli to můžu říct,
  když se jelo na zákrok,
 • 00:10:15 tak každý dostal
  dva a půl tisíce odměny.
 • 00:10:33 -Vydal vy jste někdy povel
  "jděte na ně"?
 • 00:10:36 -Ve smyslu,
  aby pochodovali?
 • 00:10:38 Jakoby proti demonstrantům,
  aby šli? Ano.
 • 00:10:41 -A to mlácení,
  to je na úvaze každého člověka,
 • 00:10:44 jestli bude...
 • 00:10:46 -Jestli někoho někdo uhodí,
  je to na jeho vlastní úvaze.
 • 00:11:12 -Vy jste si pořád nekladli
  vůbec žádnou otázku,
 • 00:11:15 jestli se těm lidem neděje křivda?
 • 00:11:19 -Ne. Já myslím, že ne.
 • 00:11:22 Já myslím,
  že v tu dobu jsme hájili
 • 00:11:25 vlastně to zřízení,
  který tady bylo.
 • 00:11:27 Pokud se někdo zúčastnil
  nějaké nepovolené demonstrace,
 • 00:11:31 tak tam neměl co dělat.
 • 00:11:33 -Co sis vymyslel zase proboha!
 • 00:11:35 Lidi, prosím vás, pomozte nám!
  -Pomóc!
 • 00:11:38 -Pomozte nám, prosím vás, lidi!
  Nenechte nás mlátit!
 • 00:11:41 -A kdo tě mlá... kdo vás mlátí?
 • 00:11:44 -Dejte mi moji ženu!
  Tam je moje žena! -Jardó!
 • 00:11:47 -Buď jsme se tam pohybovali
  vcelku volně ve skupinách
 • 00:11:52 v civilu mezi lidmi.
 • 00:11:56 A říkám, naším úkolem bylo,
  pokud by tam došlo
 • 00:11:59 k nějakému násilí,
  tak potom zasáhnout.
 • 00:12:02 -Áá! -Nech toho!
  Nech toho simulování!
 • 00:12:08 -Když někdo četl nějakou petici,
  tak Státní bezpečnost
 • 00:12:12 se k němu nedostala.
 • 00:12:14 Ale tyhle Červené barety,
  ty se k nim dostaly.
 • 00:12:17 Ti měli speciální výcvik,
  tak proto vždycky byli
 • 00:12:20 za Státní bezpečností.
 • 00:12:25 SKANDOVÁNÍ
 • 00:12:27 -"Svobodu!"
  "Svobodu!"
 • 00:12:29 "Svobodu!" "Svobodu!" "Svobodu!"
 • 00:12:32 -Studentská demonstrace
  dne 17. listopadu 1989
 • 00:12:36 byla povolena.
 • 00:12:38 Nikdo netušil, že právě od ní
  by se mohlo odvinout
 • 00:12:42 zhroucení režimu.
 • 00:12:44 -My jsme měli za úkol nepřipustit
  pochod po Praze.
 • 00:12:47 Zejména, aby se nedostali
  na Václavské náměstí.
 • 00:12:51 -"Svobodu!" "Svobodu!" "Svobodu!"
 • 00:12:54 -Vy jste byl poprvé v situaci,
  že jste velel takovému zásahu
 • 00:12:57 proti demonstrantům.
 • 00:12:59 -Ano, poprvé jsem velel opatřením
  v hlavním městě Praze.
 • 00:13:03 Předtím jsem občas velel
  na Staroměstském náměstí,
 • 00:13:07 ale nikdy ne celému opatření.
 • 00:13:12 -Já jsem byl velitel roty bez lidí.
 • 00:13:14 Oni byli na té půlroční praxi
  v té době.
 • 00:13:16 Na zákroku jsem nebyl.
 • 00:13:18 Seděl jsem v Hybernské
  v tzv. záloze.
 • 00:13:22 Tam jsem se naučil hrát mariáš,
 • 00:13:24 protože my jsme tam neměli
  tu jednotku, že jo.
 • 00:13:27 -Vy jste tam byl,
  vy osobně, přítomný.
 • 00:13:33 To ne, o tom nebudeme mluvit,
  dobře.
 • 00:13:38 -"Dneska máme svátek!"
  "Dneska máme svátek!"
 • 00:13:43 "Dneska máme svátek!"
  "Dneska máme svátek!"
 • 00:13:47 "Nechte nás jít!"
  "Nechte nás jít!"
 • 00:13:51 "Nechte nás jít!"
  "Nechte nás jít!"
 • 00:13:54 "Lidský práva!"
  "Lidský práva!"
 • 00:13:57 "Lidský práva!"
 • 00:14:00 -Že opozice je,
  to každý věděl.
 • 00:14:05 Jestli měla nějaký smysl,
  neměla smysl,
 • 00:14:08 nad tím já jsem neuvažoval.
 • 00:14:11 Já jsem nebyl politik,
  já jsem byl skutečný policista.
 • 00:14:16 A tak jsem se i choval.
 • 00:14:19 -"Máte sloužit lidu!"
  "Máte sloužit lidu!"
 • 00:14:22 "Máte sloužit lidu!"
 • 00:14:24 -Jestli se někdo domnívá,
  že my jsme s radostí zasahovali,
 • 00:14:28 rozháněli a podobným způsobem,
  tak se strašně mýlí.
 • 00:14:33 -Nepamatuju se,
  že by někdo tleskal,
 • 00:14:37 když tam dostal někdo pendrekem.
  Nebo že byla ta demonstrace tvrdá.
 • 00:14:42 Protože to bylo divný,
  protože jsme žili v hezký zemi
 • 00:14:46 a lidi tady byli všichni v pohodě.
 • 00:14:48 A teď tam najednou
  bylo takovýhle násilí,
 • 00:14:51 které jakoby...
 • 00:14:53 Pár měsíců ale předtím nebylo,
  a najednou to začalo gradovat.
 • 00:15:00 -"Nechte nás projít!"
  "Nechte nás projít!"
 • 00:15:03 "Nechte nás projít!"
 • 00:15:09 -"Tvrdý zákrok proti demonstraci
  17. listopadu 1989 spustil pád
 • 00:15:15 celého komunistického
  režimu v Československu.
 • 00:15:19 Příslušníci Sboru národní
  bezpečnosti pak najednou museli
 • 00:15:24 odpovídat na otázky,
  které předtím vytěsňovali.
 • 00:15:28 Byli zkrátka pilířem
  komunistické moci.
 • 00:15:32 Většinou dospěli k závěru,
  že za všechno mohou ti druzí.
 • 00:15:36 Členové jiných útvarů,
  Státní bezpečnost, strana a vláda."
 • 00:15:40 Vy jste někdy někoho zmlátil?
  -Ne. Osobně?-No.-Ne.
 • 00:15:44 -A říká se vám "mlátičky"...
  -Říkalo se nám "mlátičky", no.
 • 00:15:48 -To se vám říká pořád.
  Co si o tom myslíte?
 • 00:15:51 -Tak co si mám myslet?
  Tak jako... já jsem měl přezdívek.
 • 00:15:54 Co si mám o tom myslet?
  Říkali nám "mlátičky" proto,
 • 00:15:58 že ten pohotovák byl
  takhle vnímanej.
 • 00:16:01 Přestože když docházelo
  k nějakým brutálním zákrokům,
 • 00:16:05 tak to byli třeba stáťáci v civilu.
  Nebo to byli kluci místní.
 • 00:16:16 Je potřeba rozlišovat,
  jakým obuškem ty lidi dostávali.
 • 00:16:19 Jestli to byl bílý obušek,
  nebo černý.
 • 00:16:21 Pohotovák zasahoval
  s bílými obušky,
 • 00:16:24 všichni ostatní měli černý.
 • 00:16:33 My jsme se s tím vyrovnávali
  těžce, protože jsme těžce nesli,
 • 00:16:36 že my jsme byli ti lumpové,
  kteří způsobili ten masakr
 • 00:16:40 na Národní třídě.
  Což nebyla pravda.
 • 00:16:43 A pak jsme to začali říkat nahlas,
  protože jsme říkali:
 • 00:16:47 "My si tohle to nenecháme líbit,
  to není pravda.
 • 00:16:50 My jsme tam ty lidi
  neřezali do krve,
 • 00:16:52 to tam byly tenkrát
  Červený barety, URNA.
 • 00:16:56 Udělali tam tu uličku
  a tam řezali ty lidi,
 • 00:17:00 kteří všichni museli projít
  tou uličkou.
 • 00:17:03 -Dodneška nikdo pořádně nepochopil,
  proč tam ten útvar byl nasazený.
 • 00:17:08 Protože těch uniformovaných
  policistů tam bylo několik set,
 • 00:17:13 a nás tam bylo 30 lidí.
  Což je síla,
 • 00:17:16 která nemůže v žádném případě
  nic ovlivnit.
 • 00:17:20 Navíc náš útvar na tohle to
  nikdy nebyl cvičený,
 • 00:17:24 nikdy na to nebyl připravovaný.
 • 00:17:27 Ty naše úkoly byly
  diametrálně odlišné.
 • 00:17:39 -Je to tak, že nikdo z té vaší
  jednotky nezasahoval přímo?
 • 00:17:43 -Co tím myslíte, zasahoval?
 • 00:17:46 Jako že tam někoho chytli,
  dovedli.
 • 00:17:48 -Tam,
  kde došlo k tomu bití těch lidí.
 • 00:17:51 A jestli se na tom nějak podílel
  někdo z toho útvaru, nebo ne?
 • 00:17:54 -Tomu nevěřím.
 • 00:17:56 -Zjistilo se něco takového?
  -Nezjistilo.
 • 00:18:00 Žádné obvinění z podobného činu
  tam nepadlo,
 • 00:18:04 byť to vyšetřování probíhalo.
 • 00:18:08 Bylo podrobné,
  bylo dlouhé,
 • 00:18:10 tak k ničemu takovému tam nedošlo.
 • 00:18:13 A já to nevím,
  takže bych akorát fabuloval teďko.
 • 00:18:18 Od nikoho jsem nic takového
  neslyšel.
 • 00:18:22 A to, že nevím, ale nevěřím.
 • 00:18:25 -My jsme měli k dispozici
  takhle maličký černobílý monitor
 • 00:18:30 stacionární kamery z Národní třídy.
 • 00:18:33 -A vy jste nebyl v terénu,
  vy jste byl v kanceláři.
 • 00:18:37 -Ne, já jsem byl
  v Kongresovém centru,
 • 00:18:40 tam, kde je teď
  Městské ředitelství státní policie.
 • 00:18:46 -A prakticky to vypadalo jak?
 • 00:18:48 Vy jste tam seděl
  před tím monitorem...
 • 00:18:50 -Já jsem tam seděl,
  vyřizoval spoustu telefonů.
 • 00:18:53 To volal 1. náměstek
  českého ministra vnitra,
 • 00:18:57 volal plk. Bečvář,
  zástupce náčelníka Správy
 • 00:19:00 pro politicko-výchovnou práci,
  volal plk. Bičánek.
 • 00:19:05 Takže těch telefonátů tam
  bylo hodně.
 • 00:19:08 Já jsem se stále ani nedíval
  na ten monitor.
 • 00:19:18 O tom, že tam byla
  nějaká ulička v podloubí,
 • 00:19:21 že tam byly používány obušky,
  o tom my jsme absolutně nevěděli.
 • 00:19:27 -Počkejte, tohle je
  strašně závažný...-My jsme se...
 • 00:19:31 -Vy jste jako velitel zásahu
  nevěděl, co se tam stalo?
 • 00:19:35 -Ne.
  -Vám to nikdo neřekl?-Ne.
 • 00:19:39 -Michal Danišovič odešel
  od policie v roce 1990
 • 00:19:43 s několika platy a služební rentou.
 • 00:19:46 Po dalších deseti letech byl
  jako velitel listopadového zásahu
 • 00:19:50 odsouzen
  k tříletému podmíněnému trestu.
 • 00:19:53 Je v důchodu
  a chová drobná zvířata.
 • 00:19:56 Jan Slezák opustil policii
  v roce 1995
 • 00:19:59 a věnoval se komunální politice
  jako sociální demokrat.
 • 00:20:04 Jiří Laňka konvertoval
  ke katolicismu.
 • 00:20:06 Vystudoval teologii a historii.
 • 00:20:09 Je stále členem speciální jednotky
  a mj. byl dvakrát služebně v Iráku.
 • 00:20:14 -Já jsem vedoucí výcvikového
  oddělení našeho útvaru,
 • 00:20:18 takže šéfinstruktor,
  jak se hezky říká.
 • 00:20:21 A pořád ta práce mě baví
  a naplňuje.
 • 00:20:24 Je to prostě fajn.
 • 00:20:27 A už se nemusíme starat
  o politiku vůbec.
 • 00:20:34 -Měl jste z toho nějaký někdy
  problém sám se sebou?
 • 00:20:39 Že byste si to třeba vyčítal?
  Nebo že by vás to mrzelo třeba?
 • 00:20:44 -Mrzelo mě...
  mrzela mě vlastně ta účast,
 • 00:20:48 nebo to zapojení našeho útvaru
  do činnosti,
 • 00:20:51 s kterou neměl mít nic společného.
  To mě mrzelo.
 • 00:20:56 Ale... já jsem chtěl být policajt,
  chtěl jsem dělat tuhle tu práci.
 • 00:21:01 Tu práci jsem nikdy
  nespojoval s politikou...
 • 00:21:06 Nikdy.
  A nemám jako...
 • 00:21:11 Takhle, myslím si,
  že v té své oblasti můžu říct,
 • 00:21:15 že mám svědomí čisté.
 • 00:21:17 Co se týká tohohle,
  sám pro sebe.
 • 00:21:21 -Odsouzen jsem byl ne za to,
  že jsem já dal pokyn k zákroku.
 • 00:21:27 Ale odsouzen jsem byl za to,
  že jsem musel vědět,
 • 00:21:31 co se na Národní třídě děje.
 • 00:21:33 A jako velitel opatření
  jsem neudělal nic pro to,
 • 00:21:37 aby se tak nedělo.
 • 00:21:39 Takže já jsem v podstatě byl
  donucen k tomu,
 • 00:21:42 abych začal podnikat.
 • 00:21:44 Podnikat v tom,
  v čem jsem pracoval.
 • 00:21:47 Tzn. v soukromé bezpečnosti
  jsem založil od nuly
 • 00:21:52 svoji bezpečnostní službu.
 • 00:21:55 A nakonec měla asi 120 zaměstnanců.
 • 00:22:00 -Tak jsem si hledal inzerát,
  co budu dělat.
 • 00:22:03 A říkám, nejlepší by bylo to,
  co mě baví, řídit auto,
 • 00:22:07 tak já půjdu někam dělat řidiče.
 • 00:22:09 A našel jsem inzerát, kde stálo:
  "Firma Hindus hledá řidiče na PCO."
 • 00:22:14 Tam mě přijali bez problémů.
 • 00:22:17 A pak jsem se nějakým způsobem
  dostal k tomu, že mi bylo řečeno:
 • 00:22:22 "Ale my jsme tady v té firmě
  všichni sociální demokrati."
 • 00:22:25 Já říkám: "Co tím myslíte?"
 • 00:22:28 "No měl byste vstoupit
  do soc.-dem."
 • 00:22:30 Tak nakonec jsem se nechal ukecat.
 • 00:22:32 Tak jsem vstoupil do sociální
  demokracie v rámci té firmy.
 • 00:22:36 Tam jsem se seznámil s lidmi,
  jako byl Karel Březina třeba,
 • 00:22:40 tehdejší šéf Petr Hulinský.
 • 00:22:43 -My tvrdě pracujeme.
 • 00:22:45 A pak už, když to na nás
  s manželkou dolehne,
 • 00:22:49 když už je toho moc,
  tak sednu k notebooku a hledám,
 • 00:22:53 kam poletíme.
 • 00:22:56 Cestuji minimálně dvakrát,
  někdy i čtyřikrát do roka.
 • 00:23:03 V březnu jsem byl v Egyptě 15 dní,
  teď letím do Tunisu.
 • 00:23:08 Do Mahdie, kde je krásné moře,
  si odpočinout,
 • 00:23:12 takže jsem rád,
  že můžu cestovat.
 • 00:23:18 Ale v té době,
  kdy jsem dělal tu práci
 • 00:23:21 před rokem '89,
  mně to nijak nevadilo.
 • 00:23:25 I Česká republika,
  když jdete na dovolenou někam,
 • 00:23:29 je stejně krásná, možná hezčí,
  než je to v cizině.
 • 00:23:35 -Pražský radní,
  sociální demokrat Jan Slezák,
 • 00:23:37 po jednání předsednictva
  pražské organizace strany oznámil,
 • 00:23:40 že odstoupí z funkce.
 • 00:23:43 I on, stejně jako už bývalý
  vedoucí Úřadu vlády Pavel Přibyl,
 • 00:23:46 do roku '89 velel rotě
  pohotovostního pluku,
 • 00:23:50 který rozháněl demonstrace
  proti komunistickému režimu.
 • 00:23:53 Právě v souvislosti s případem
  Pavla Přibyla se začalo mluvit
 • 00:23:56 i o stejné minulosti Jana Slezáka.
 • 00:23:58 A taky on z veřejné funkce
  odstoupil až na nátlak médií
 • 00:24:02 a veřejnosti.
 • 00:24:04 -"Zde Veřejná bezpečnost.
  Vaše shromáždění není povolené."
 • 00:24:08 -"Slezák zdůraznil, že důvodem,
  proč se rozhodl odstoupit z funkce
 • 00:24:12 pražského radního,
  není jeho minulost.
 • 00:24:15 -"Nechci poškodit
  sociální demokracii
 • 00:24:17 a nechci s sebou vláčet kolegy,
  kteří mi důvěřují a podporují mně."
 • 00:24:21 No já jsem si to myslel
  po tom roce 2004,
 • 00:24:23 že už se nebudu vůbec
  angažovat v politice.
 • 00:24:26 Bylo mi řečeno,
  že to nepřipadá v úvahu.
 • 00:24:29 Já říkám, tak jako...
  -Kdo vám to řekl?
 • 00:24:32 -Kolegové z ČSSD.
 • 00:24:34 Říkali: "Co blbneš?
  Proč bys nekandidoval znova?"
 • 00:24:38 -Myslíte si dneska,
  nebo když se na to díváte zpětně,
 • 00:24:41 že ta vaše minulosti je pro výkon
  takovéhle politické funkce
 • 00:24:46 nějaký hendikep,
  že to je problém?
 • 00:24:52 -Z dnešního hlediska si myslím,
  že ne.
 • 00:24:57 SKRYTÉ TITULKY: Simona Sedmihorská
  Česká televize, 2019

Související