26 minut

5/16 Neviditelní

Obsah dílu

Nedlouho po listopadu 1989 nastoupili někteří odpůrci komunismu k tajným službám. Patřil k nim i Vladimír Hučín, patrně jediný disident, stíhaný z politických důvodů i v demokratickém státě

Stopáž26 minut
Další díl
6/16 Připravení

Přehled dílů

40 dostupných
Stopáž27 minut

1/16 Vyvlastnění

II. řada: Převrat

Dům manželů Chnápkových byl zřejmě poslední vyvlastněnou usedlostí v Československu. Došlo k tomu těsně před listopadem 1989, na základě zákonů z padesátých let

8. 9. 2019 na ČT2
Stopáž26 minut

2/16 Pohraničníci

II. řada: Převrat

Z komunistického Československa uprchlo na Západ téměř půl miliónu lidí. Pád železné opony v prosinci 1989 byl asi nejvýraznějším symbolem nově nabyté svobody. Jak tehdejší události vidí někdejší důstojníci Pohraniční stráže?

14. 9. 2019 na ČT2
Stopáž26 minut

3/16 Sedláci

II. řada: Převrat

Pád komunistického režimu otevřel cestu k alespoň částečné nápravě křivd a bezpráví, mimo jiné k restitucím kdysi ukradených majetků. Pro některé potomky starých selských rodů znamenal listopad 1989 především možnost začít znovu hospodařit

22. 9. 2019 na ČT2
Stopáž26 minut

4/16 Bezdomovci

II. řada: Převrat

Nezaměstnanost a bezdomovectví – podle normalizační propagandy patřily takové jevy k příznačným útrapám, které člověku působí kapitalismus. V Československu, díky péči strany o blaho veškerého lidu, údajně neexistovaly. Jak to bylo ve skutečnosti?

29. 9. 2019 na ČT2
Stopáž26 minut

5/16 Neviditelní

II. řada: Převrat

Nedlouho po listopadu 1989 nastoupili někteří odpůrci komunismu k tajným službám. Patřil k nim i Vladimír Hučín, patrně jediný disident, stíhaný z politických důvodů i v demokratickém státě

6. 10. 2019 na ČT2
Stopáž26 minut

6/16 Připravení

II. řada: Převrat

Říká se, že lidé z komunistických Podniků zahraničního obchodu (tzv. pézetek) byli v listopadu 1989 nejlépe připraveni na změnu režimu a zavedení tržního hospodářství, že měli náskok před ostatními. Je to pravda?

13. 10. 2019 na ČT2
Stopáž26 minut

7/16 Podnikatelé

II. řada: Převrat

Soukromé podnikání patřilo k symbolům devadesátých let a k hlavním výdobytkům svobody, kterou přinesl listopad 1989. Mnozí lidé obstáli a vybudovali fungující firmy, řadu nových podnikatelů však „divoká“ devadesátá léta semlela.

20. 10. 2019 na ČT2
Stopáž26 minut

8/16 Závislí

II. řada: Převrat

Po listopadu 1989 ovládla Československo do té doby nemyslitelná svoboda a zasáhla všechny oblasti života. Otevřely se hranice, bez omezení se rozvíjel kulturní a společenský život – a ve velkém se rozjel i obchod s drogami, které k té svobodě patřily.

27. 10. 2019 na ČT2
Stopáž26 minut

9/16 Svazáci

II. řada: Převrat

Socialistický svaz mládeže patřil k nejvýraznějším organizacím komunistického zřízení. Měl být mimo jiné „přípravkou“ na členství v KSČ a také nástrojem pro ovlivňování života mladých lidí. Někteří svazáci však sehráli nezanedbatelnou roli při pádu režimu…

3. 11. 2019 na ČT2
Stopáž26 minut

10/16 Mlátičky

II. řada: Převrat

Příslušníkům Sboru národní bezpečnosti, kteří ve druhé polovině osmdesátých let zasahovali proti demonstrantům, se lidově říká „mlátičky“. Účastnili se i brutálního zákroku, k němuž došlo 17. listopadu 1989 na Národní třídě. Jak svou roli hodnotí po třiceti letech?

10. 11. 2019 na ČT2

Napište nám