iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
13. 9. 2019
20:00 na ČT1

1 2 3 4 5

6 hlasů
16971
zhlédnutí

Události

Hlavní zpravodajská relace České televize. Souhrn nejdůležitějších událostí dne v ČR i ve světě.

48 min | další Zpravodajství »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...
odkaz na video zhasnout pomoc zvukový popis

Události

 • 00:00:00 UDÁLOSTI
 • 00:00:03 Žalobci zastavili trestní stíhání
  premiéra, stejně rozhodli
  i u dalších obviněných.
 • 00:00:09 Shoda koalice na růstu platů,
  státní zaměstnanci mají brát
  o 1500 měs
 • 00:00:16 Rusko hrozí odvetou za přesun sochy
  Koněva, Česko považuje proměnu
  pomníku za svou vnitřní věc.
 • 00:00:31 Vítejte u UDÁLOSTÍ.
 • 00:00:36 Hlavní zpráva dne,
  konec trestního stíhání
 • 00:00:41 premiéra Andreje Babiše
  kvůli padesátimilionové dotaci
 • 00:00:45 pro Čapí hnízdo.
 • 00:00:46 Městské státní zastupitelství
  v Praze kauzu zastavilo.
 • 00:00:48 Téma prvních minut Událostí
  a téma pro Marcelu.
 • 00:00:51 -Státní zástupce Martin Erazím
  dnes potvrdil názor
 • 00:00:55 svého podřízeného Jaroslava Šarocha,
  že v souvislosti s dotací pro farmu
 • 00:00:57 se nestal trestný čin.
 • 00:01:00 Zastavení trestního stíhání
  se vedle předsedy vlády
 • 00:01:08 týká i jeho manželky, dcery,
  švagra a dalších obviněných.
 • 00:01:21 -Městský státní zástupce
  se po proběhnutí
 • 00:01:24 aprobačního procesu
  ztotožnil s názory
 • 00:01:26 dozorového státního zástupce
  a mohlo dojít k vydání rozhodnutí.
 • 00:01:29 Tím rozhodnutím je usnesení
  o zastavení trestního stíhání.
 • 00:01:32 -Od okamžiku doručení
  do datových schránek
 • 00:01:36 a uplynutí třídenní lhůty
  na případnou stížnost
 • 00:01:39 je rozhodnutí pravomocné.
 • 00:01:42 Zvrátit ho může ještě nejvyšší
  státní zástupce Pavel Zeman,
 • 00:01:46 pokud by ho vyhodnotil
  jako nezákonné.
 • 00:01:51 Andrej Babiš dnes zopakoval,
  že byl od začátku přesvědčen
 • 00:01:55 o své nevině.
 • 00:01:59 Zároveň odmítl, že by svými výroky
  vytvářel tlak na justici.
 • 00:02:03 -To, že jsem řekl,
  že jsem přesvědčen o nevině,
 • 00:02:07 tak to je moje vyjádření k tomu,
  to přece není žádný tlak.
 • 00:02:11 Já jsem rád, že to tak dopadlo.
  A není na mně, abych já...
 • 00:02:15 Já jsem se tomu i vyhýbal,
  hodnocení naší justice
 • 00:02:19 nebo státního zastupitelství.
 • 00:02:22 -Část politické opozice
  Babišovi vyčítá například slova
 • 00:02:27 ze začátku září,
  že "jestli existuje spravedlnost,
 • 00:02:31 státní zástupce stíhání zastaví".
 • 00:02:34 Dnes se tak skutečně stalo,
  důvodem je právní názor
 • 00:02:37 státních zástupců,
  že farma před 11 lety
 • 00:02:41 splňovala dotační podmínky
  pro malé a střední podniky.
 • 00:02:48 Na peníze mohla mít podle žalobců
  firma nárok,
 • 00:02:52 i když byla propojená s Agrofertem
  prostřednictvím příbuzných
 • 00:02:56 Andreje Babiše.
 • 00:02:59 Premiér Andrej Babiš v Litoměřicích
  na veletrhu Zahrada Čech.
 • 00:03:02 Právě tady se k němu
  dostávají zprávy o tom,
 • 00:03:05 že už není trestně stíhaný.
 • 00:03:08 -Pokud se to potvrdí, tak nám to
  někdo určitě sdělí na papíře.
 • 00:03:11 Takže já se k tomu
  nechci vyjadřovat,
 • 00:03:13 protože nemám žádnou informaci.
 • 00:03:16 -O moc sdílnější
  nebyl ani odpoledne na Úřadu vlády.
 • 00:03:18 Zdůrazňoval ale,
  že vzhledem k dřívějším usnesením
 • 00:03:21 státního zastupitelství
  nejde o překvapení.
 • 00:03:24 -Já jsem mluvil jenom s advokáty,
  ti mi potvrdili,
 • 00:03:28 že to zastavení skutečně přišlo,
  že je to analýza nebo dokument,
 • 00:03:31 který obsahuje 90 stran.
 • 00:03:35 Takže já nejsem schopen
  ani bych to nerad nějak komentoval.
 • 00:03:39 -Městské státní zastupitelství
  rozhodnutí na webu vysvětlilo
 • 00:03:42 v pár odstavcích.
 • 00:03:46 V nich mimo jiné píše,
  že v žádosti o dotaci
 • 00:03:50 obvinění deklarovali
  farmu Čapí hnízdo
 • 00:03:51 jako malý a střední podnik
  čestným prohlášením.
 • 00:03:55 -Orgány činné v trestním řízení
  považovaly tuto skutečnost
 • 00:03:58 za nepravdivou.
 • 00:04:00 Proto taky došlo
  k zahájení trestního stíhání.
 • 00:04:02 -Policie taky v březnu
  navrhla státnímu zástupci,
 • 00:04:05 aby Babiše obžaloval.
 • 00:04:06 Tenhle návrh státní zástupce
  Jaroslav Šaroch
 • 00:04:08 posuzoval pět měsíců.
 • 00:04:10 A rozhodl se jinak.
 • 00:04:12 -Dozorový zástupce
  po hlubším právním hodnocení
 • 00:04:15 právě termínu malý a střední podnik
  i v následcích evropské judikatury
 • 00:04:18 a evropských právních předpisů
  mohl dojít k závěru,
 • 00:04:20 že skutečně v době podání žádosti
  farma Čapí hnízdo
 • 00:04:23 splňovala tuto podmínku.
 • 00:04:33 _Ještě se nebudeme vyjadřovat.
 • 00:04:35 -Rozhodnutí může změnit už jen
  Nejvyšší státní zastupitelství.
 • 00:04:39 -V úvahu připadají dvě varianty.
 • 00:04:42 Jedna z nich,
  že rozhodnutí bude shledáno zákonné
 • 00:04:44 a potom bude ponecháno v platnosti.
 • 00:04:46 Druhá varianta, že bude toto
  usnesení jako nezákonné zrušeno.
 • 00:04:50 -I část opozice zdůrazňuje,
  že zatím nejde o finální rozhodnutí.
 • 00:04:53 Některé sněmovní strany
  taky požadují
 • 00:04:56 lepší zdůvodnění obratu v kauze.
 • 00:05:01 -Že Čapí hnízdo byla normální
  nezávislá malá firma,
 • 00:05:03 to je zkrátka blbost.
 • 00:05:07 -Velká část veřejnosti
  si bude dál klást otazníky,
 • 00:05:08 -Velká část veřejnosti
  si bude dál klást otazníky,
 • 00:05:13 jestli v tomhle případě nebyl
  zneužit ten obrovský konflikt zájmů
 • 00:05:14 který předseda vlády má.
 • 00:05:16 -To rozhodnutí vyjasňuje
  ten problém ČR, to znamená,
 • 00:05:18 že měla trestně stíhaného premiéra.
 • 00:05:22 -I kdyby se nakonec vešel
  do těch legislativních norem
 • 00:05:25 z pohledu státního zastupitelství,
  tak se určitě jedná o věc,
 • 00:05:27 která úplně nevypovídá
  nic dobrého o něm samotném.
 • 00:05:28 -Babiš všechna nařčení odmítá.
 • 00:05:39 A i dnes zopakoval,
  že kdyby nevstoupil do politiky,
 • 00:05:42 nikdo by se o Čapí hnízdo nezajímal.
 • 00:05:46 Pojďme teď aspoň krátce nahlédnout
  do zdůvodnění rozhodnutí,
 • 00:05:48 které žalobci zveřejnili na webu.
 • 00:05:51 Státní zástupce v něm uvádí,
  a teď cituji,
 • 00:05:53 že kauza se zpočátku jevila
  jako jednoduchý podvod.
 • 00:06:02 že firma splňovala podmínky definice
  malého a středního podniku.
 • 00:06:14 -To se stává v té tzv. hospodářské
  kriminalitě poměrně často, něco,
 • 00:06:18 co se na začátku
  jevilo jako trestný čin,
 • 00:06:21 potom trestným činem není,
  je jinou věcí,
 • 00:06:23 že většinou to konstatují až soudy.
 • 00:06:26 A není zastaveno trestní stíhání.
 • 00:06:34 -Jaká byla situace
  na začátku trestního stíhání,
 • 00:06:36 jaká je na konci, to my nevíme,
  protože pokud se do spisu
 • 00:06:38 dostaly nějaké důkazy
  ve prospěch Andreje Babiše,
 • 00:06:41 tak tak by to mohlo vést k tomu,
  co bylo komentováno
 • 00:06:43 jako změna názoru státního zástupce
 • 00:06:47 -Podle žalobce stíhaní nemohli
  v době, kdy podali žádost o dotaci,
 • 00:06:49 tedy před 11 lety, vědět,
  že později bude evropská justice
 • 00:06:53 jinak nahlížet na to,
  co je a co není malá firma.
 • 00:06:56 -Čtu-li správně tuto větu, říká,
  že v roce 2008
 • 00:06:57 -Čtu-li správně tuto větu, říká,
  že v roce 2008
 • 00:07:02 účastníci těch transakcí
  nemohli vědět,
 • 00:07:08 že za deset let takové jednání
  bude vnímáno jako trestné,
 • 00:07:11 protože v té době jako trestné
  vnímáno nemuselo být.
 • 00:07:17 50milionová dotace pro Čapí hnízdo
  dlouhodobě výrazně ovlivňuje dění
 • 00:07:22 na tuzemské politické scéně.
 • 00:07:26 Některé z milníků teď připomene
  Petr Vašek.
 • 00:07:31 -Zpráva o zastavení kauzy
  Čapí hnízdo
 • 00:07:36 byla dnes ve sněmovně
  hlavní tématem debat
 • 00:07:41 v parlamentních kuloárech.
 • 00:07:45 Všechny strany se shodly na tom,
  že je třeba rozhodnutí
 • 00:07:47 nezávislého státního
  zastupitelství respektovat.
 • 00:07:50 Po říjnových volbách v roce 2017
  bylo trestní stíhání
 • 00:07:53 premiéra Andreje Babiše
  pro velkou většinu sněmovních stran
 • 00:07:56 zásadní překážkou vstupu
  do společné vládní koalice.
 • 00:07:59 Hlavně kvůli kauze Čapí hnízdo
  a trestnímu stíhání premiéra
 • 00:08:02 se vláda v Česku
  sestavovala víc než 8 měsíců.
 • 00:08:04 Nakonec 12. července získala důvěru
  vláda hnutí ANO a ČSSD,
 • 00:08:07 tolerovaná KSČM.
 • 00:08:09 Poslanci rozhodovali
  o vydání premiéra Andreje Babiše
 • 00:08:13 k trestnímu stíhání celkem dvakrát.
 • 00:08:15 Poprvé 6. září 2017,
  podruhé 19. ledna 2018
 • 00:08:19 po sněmovních volbách,
  protože díky nim získal Andrej Babiš
 • 00:08:22 znovu imunitu.
 • 00:08:25 V obou případech poslanci Babiše
  k trestnímu stíhání vydali.
 • 00:08:27 Kvůli vývoji v kauze Čapí hnízdo
  hlasování o nedůvěře vlády
 • 00:08:29 23. listopadu 2018.
 • 00:08:32 Opozici se ale nedůvěru
  vládě vyslovit nepodařilo.
 • 00:08:34 Před podpisem této koaliční smlouvy
  existovalo několik variant,
 • 00:08:37 jak získat většinu ve sněmovně.
 • 00:08:39 Andrej Babiš nabízel spolupráci ODS.
 • 00:08:41 Občanští demokraté ale do vlády
  s trestně stíhaným premiérem
 • 00:08:43 nechtěli.
 • 00:08:45 -Ta překážka nekončí,
  protože jsou ještě kauzy,
 • 00:08:47 které prověřovány budou.
 • 00:08:50 -Stíhání premiéra se často zmiňovalo
  i na červnové demonstraci
 • 00:08:52 na pražské Letné,
  mimo jiné v souvislosti
 • 00:08:54 s výměnou ministra spravedlnosti.
 • 00:08:56 Jan Kněžínek totiž odchod z vlády
  oznámil den poté,
 • 00:08:58 co státní zastupitelství
  informovalo o tom,
 • 00:09:01 že policie navrhla podat
  v kauze Čapí hnízdo obžalobu.
 • 00:09:07 -Je nepřijatelné,
  aby naším premiérem
 • 00:09:09 byla trestně stíhaná osoba,
  bývalý agent StB,
 • 00:09:15 oligarcha vlastnící média, který
  inkasuje i stamilionové dotace
 • 00:09:18 hrazené z kapes
  českých daňových poplatníků.
 • 00:09:22 -Trvalo to dlouho,
  jediný cíl kauzy Čapí hnízdo
 • 00:09:26 bylo poškodit hnutí ANO
  a dostat z politiky pana Babiše.
 • 00:09:28 -O vydání Jaroslava Faltýnka
  i Andreje Babiše rozhodla sněmovna
 • 00:09:32 v aktuálním složení
  na začátku loňska.
 • 00:09:35 Členové mandátového
  a imunitního výboru
 • 00:09:38 doporučili na neveřejném jednání
  za těmito dveřmi vydat premiéra
 • 00:09:41 k trestnímu stíhání v lednu.
 • 00:09:43 Podle některých poslanců
  je přesvědčilo i tehdejší vyjádření
 • 00:09:46 státního zástupce.
 • 00:09:49 -Prostě jsem přesvědčen,
  a to i se znalostí celé kauzy,
 • 00:09:52 coby člen mandátového
  a imunitního výboru,
 • 00:09:57 že v této věci skutečně postupovaly
  osoby Babiš a osoby kolem ně
 • 00:09:59 jasně neeticky.
 • 00:10:01 Ale současně říkám, že něco,
  co je neetické,
 • 00:10:06 nemusí být protiprávní.
 • 00:10:09 -Pokud tam nebude
  ještě nějaké rozhodnutí
 • 00:10:11 nejvyššího státního zástupce,
  tak se v tomto případě
 • 00:10:13 trestního stíhání pana premiéra
  koalici jako takové uvolní ruce.
 • 00:10:16 -Právě sociální demokraté
  při hlasování o nedůvěře,
 • 00:10:18 které vyvolal vývoj
  v kauze Čapí hnízdo, odešli ze sálu.
 • 00:10:22 Aktivně vládu právě kvůli této kauze
  loni na podzim nepodpořili.
 • 00:10:25 -Jan Hamáček nepřítomen.
  Lubomír Zaorálek nepřítomen.
 • 00:10:33 Chovanec omluven a nepřítomen.
 • 00:10:36 -Pro vládu se tehdy
  aktivně vyslovili komunisté.
 • 00:10:40 Toleranci Babišova
  menšinovému kabinetu
 • 00:10:42 s kauzou Čapí hnízdo nespojují.
 • 00:10:46 -Ctíme právo a bereme to,
  že státní zástupce
 • 00:10:48 nemá dostatek důkazů k tomu,
  aby ho postavil před soud.
 • 00:10:51 -S tím ale nesouhlasí Piráti,
  kteří namítají,
 • 00:10:53 že rozhodnutí českých žalobců
  je v rozporu
 • 00:10:56 se zjištěními Evropského úřadu
  proti podvodům, tedy OLAF.
 • 00:11:00 Teď míříme do Bruselu
  za naším zpravodajem Dolanským.
 • 00:11:06 Můžou zprávy z Česka nějak pozměnit
  názor Evropského úřadu
 • 00:11:11 pro boj s podvody?
 • 00:11:16 Komentoval nějak OLAF
  čerstvé informace?
 • 00:11:25 -Dnes jsem OLAF kontaktoval.
 • 00:11:29 Tato instituce případ nijak
  nekomentuje.
 • 00:11:38 Měl jsem možnost mluvit s
  představiteli OLAF minulý týden.
 • 00:11:44 Se šéfem instituce i vyšetřovatelů.
 • 00:11:50 Říkali, že naprosto ctí, jak čeští
  vyšetřovatelé postupují.
 • 00:11:58 Ale také říkali, že jejich
  vyšetřování je naprosto v pořádku
 • 00:12:02 a stojí si za svými výroky.
 • 00:12:07 Připomenu pár slov ze závěrečné
  zprávy.
 • 00:12:13 Říká se, že OLAF se domnívá, že
  příprava a realizace daného
 • 00:12:18 projektu byly ovlivněny četnými
  porušeními národní
 • 00:12:23 a unijní legislativy, zejména
  doporučeními komise
 • 00:12:27 určujícími malé a střední podniky.
 • 00:12:36 Šéfové OLAF mi říkali, že tím,
  že se české úřady rozhodly
 • 00:12:44 vyjmout Čapí hnízdo ze žádosti o
  evropské dotace,
 • 00:12:49 přestává to být kauza OLAF a netýká
  se ho to.
 • 00:12:55 Je ale také potřeba říci, že
  dodávali, že si sami chtějí udělat
 • 00:13:02 analýzu a zjistit, proč české úřady
  rozhodly, jak rozhodly,
 • 00:13:06 aby se z toho poučili.
 • 00:13:10 Detektivové se kauzou Čapí hnízdo
  zabývali zhruba čtyři roky.
 • 00:13:14 Policie začala případ prověřovat
  na základě anonymního udání
 • 00:13:18 už v prosinci 2015.
 • 00:13:21 O dva roky později poprvé sněmovna
  vydala Andreje Babiše
 • 00:13:24 i Jaroslava Faltýnka
  k trestnímu stíhání.
 • 00:13:27 Celkově čelilo
  na začátku obvinění 11 lidí.
 • 00:13:30 Klíčoví hráči celé kauzy,
  detektiv Pavel Nevtípil
 • 00:13:36 a žalobce Jaroslav Šaroch.
 • 00:13:40 Právě státní zástupce
  čelil v minulém týdnu
 • 00:13:42 jediné hlavní otázce.
 • 00:13:43 Proč se změnil názor
  v kauze Čapí hnízdo?
 • 00:13:45 -O čem to mluvíte?
 • 00:13:48 -Sám Šaroch už v minulosti
  dává najevo,
 • 00:13:50 že s policií není úplně ve shodě.
 • 00:13:52 Šlo už o srpen 2017,
  kdy policie podává žádost
 • 00:13:55 o vydání Babiše a Faltýnka.
 • 00:13:58 Státní zastupitelství tvrdí,
  že o tomto kroku předem nevědělo.
 • 00:14:11 Šaroch nakonec příchází
  spolu s Nevtípilem
 • 00:14:15 žádost o vydání obhajovat
  do mandátového
 • 00:14:17 a imunitního výboru sněmovny.
 • 00:14:19 Co budete říkat poslancům?
 • 00:14:23 -Tu kauzu dostal přidělen
  policista Nevtípil,
 • 00:14:26 spolupracoval s některými kmotry,
  takže bylo jasné,
 • 00:14:29 že ten člověk má zadání.
 • 00:14:32 -Vyšetřovatel, který se zabývá
  prověřováním této kauzy,
 • 00:14:36 patří mezi nejzkušenější pracovníky
  a vyšetřovatele
 • 00:14:38 odboru hospodářské kriminality.
 • 00:14:40 -Další klíčové vyjádření žalobce
  Šarocha pak přichází v květnu 2018,
 • 00:14:43 kdy zastavuje stíhání
  Jaroslava Faltýnka
 • 00:14:45 a dalších tří lidí.
 • 00:14:50 -Nelze vyloučit,
  že později bude odůvodněno
 • 00:15:00 Celý spis kauzy Čapí hnízdo
  nakonec dosáhl 20 000 stran.
 • 00:15:03 V dubnu 2019 podala policie
  státnímu zástupci návrh na obžalobu.
 • 00:15:10 -Je to zpolitizované
  a od samého začátku
 • 00:15:17 to beru jako organizovaný komplot.
 • 00:15:19 -2. září pak žalobce
  předkládá nadřízeným
 • 00:15:22 návrh na zastavení trestního stíhání
  všech obviněných.
 • 00:15:26 -Dozorový státní zástupce
  vypracoval rozhodnutí,
 • 00:15:27 v jehož obsahu se odchýlil
  od původního právního názoru
 • 00:15:29 na posouzení věci.
 • 00:15:32 -Kauzu mělo v dohledu Vrchní
  státní zastupitelství v Praze.
 • 00:15:35 V průběhu vyšetřování
  žádné zásadní pochybení nezjistilo.
 • 00:15:38 Šéfka pražských žalobců
  Lenka Bradáčová
 • 00:15:41 pouze vytkla žalobci Šarochovi,
  že v některých věcech
 • 00:15:44 postupuje pomalu.
 • 00:15:47 Už v úvodu jsme krátce naznačili
  možnosti dalšího vývoje
 • 00:15:50 v celém případu.
 • 00:15:53 Na Nejvyšším státním zastupitelství
  se na ně ptala i Barbora Žítková.
 • 00:15:57 Co se tedy teď bude dít dál?
 • 00:16:04 -V okamžiku, kdy bude rozhodnutí
  Městského státního zastupitelství
 • 00:16:06 v Praze pravomocné,
  pokud se nikdo neohradí,
 • 00:16:10 to bude po třech dnech,
  může do věci zasáhnout
 • 00:16:15 ještě Nejvyšší státní zastupitelství
  tady v Brně.
 • 00:16:20 Šéf žalobců Pavel Zeman
  má pak 3 měsíce na to,
 • 00:16:23 aby toto rozhodnutí prověřil.
 • 00:16:27 Varianty, jak to může dopadnout,
  jsou de facto dvě.
 • 00:16:31 Buď toto rozhodnutí
  shledá jako zákonné,
 • 00:16:33 v takovém případě
  by zůstalo v platnosti,
 • 00:16:37 nebo ho shledá nezákonným,
  pak by Městské státní zastupitelství
 • 00:16:40 muselo rozhodovat znovu
  a zároveň by bylo vázáno
 • 00:16:42 právním názorem
  Nejvyššího státního zastupitelství.
 • 00:16:45 Lenka Bradáčová, vrchní zástupkyně
  v Praze, ještě upozornila,
 • 00:16:47 že rozhodnutí
  městského zastupitelství
 • 00:16:51 může přezkoumat její instituce,
  pokud by ona shledala nezákonnost,
 • 00:16:52 pošle své stanovisko znovu sem,
  tedy do Brna
 • 00:16:55 jako podklad k rozhodnutí
  Pavlu Zemanovi.
 • 00:16:57 -Trestní stíhání
  v kauze padesátimilionové dotace
 • 00:16:59 je tedy v tuto chvíli zastavené,
  zatím se to ale netýká
 • 00:17:02 premiérova syna, jehož případ
  policie vyšetřuje zvlášť.
 • 00:17:06 V souvislosti s Čapím hnízdem
  se detektivové dál zajímají
 • 00:17:11 ještě o jedno podezření,
  jde o stamilionové částky,
 • 00:17:15 které farmě platil Agrofert
  za reklamu,
 • 00:17:17 podle serveru iROZHLAS.cz
  mohly holdingu pomáhat
 • 00:17:21 ke krácení daně.
 • 00:17:24 Kvůli údajnému střetu zájmů
  samotného premiéra
 • 00:17:29 pak na jaře přišly do Česka dva
  předběžné audity Evropské komise.
 • 00:17:32 Píše se v nich o přetrvávajících
  vazbách Andreje Babiše na firmy,
 • 00:17:36 které dal do svěřenských fondů.
 • 00:17:40 Premiér tato obvinění odmítá s tím,
  že nehrozí vracení dotací.
 • 00:17:43 Na oba dokumenty mají odpovědět
  místní úřady,
 • 00:17:47 teprve pak z EU
  dorazí finální verze.
 • 00:17:51 Ministerstvo pro místní rozvoj
  odpověď odeslalo na konci srpna,
 • 00:17:56 resort zemědělství ji má poslat
  začátkem příštího týdne.
 • 00:18:00 -Příští týden do Bruselu
  odešleme naši odpověď, naši pozici,
 • 00:18:02 my máme dojednány konzultace
  nebo SZIF má konzultace na leden
 • 00:18:07 a je to všechno v kompetenci fondu
  a řídícího orgánu.
 • 00:18:10 -Takže až v lednu
  se dá čekat výsledek?
 • 00:18:13 -Takže až v lednu
  se dá čekat výsledek?
 • 00:18:15 -Takže až v lednu
  se dá čekat výsledek?
 • 00:18:17 -Uvidíme, jak bude reagovat komise.
 • 00:18:23 Zastavení trestního stíhání premiéra
  bude i hlavní téma
 • 00:18:27 večerního vysílání ČT24,
  nevyjímaje Události, komentáře.
 • 00:18:31 Pozvání přijali zástupci
  všech sněmovních stran.
 • 00:18:34 A dění kolem kauzy od počátku
  do současnosti pak přehledně shrnuje
 • 00:18:38 speciál na webu ČT24.
 • 00:18:47 A teď další důležité zprávy dneška.
  Koalice se dohodla na růstu platů.
 • 00:18:51 Státní zaměstnanci dostanou přidáno
  1500 korun měsíčně.
 • 00:18:54 Některým povoláním
  vzroste příjem víc,
 • 00:18:58 zruší se totiž i nejnižší
  tarifní tabulkové místo.
 • 00:19:02 Lidé z nejhůře odměňovaných profesí,
  třeba kuchaři nebo zaměstnanci
 • 00:19:05 v sociálních službách,
  přejdou do vyšší třídy.
 • 00:19:10 Poslední otazník u rozpočtu
  na příští rok
 • 00:19:13 přichází ráno odstranit
  koaliční partneři hnutí ANO a ČSSD.
 • 00:19:16 Už při příchodu bylo jasné,
  že se oběma stranám
 • 00:19:18 líbí nápad přidat všem
  o stejnou částku.
 • 00:19:21 -Vždycky v politice musíte hledat
  společnou řeč. Nám se líbí všem.
 • 00:19:24 -Týden vyjednávání znamenal,
  že dnešní debata
 • 00:19:27 trvala jen pár minut.
 • 00:19:30 -Dojde k navýšení absolutní částkou
  1500 korun do tarifů
 • 00:19:34 a zrušíme tabulku číslo 1.
 • 00:19:41 -Myslím si, že je to dobrý
  kompromis, který zvedne platy těm,
 • 00:19:44 kteří mají nejnižší platy.
 • 00:19:45 -V návrhu rozpočtu počítala
  zatím vláda s nižším růstem.
 • 00:19:48 Ministerstvo financí
  teď rozpočet upraví.
 • 00:19:54 Vyšší růst platů mají mít
  i nepedagogičtí zaměstnanci.
 • 00:19:56 Vláda mluvila o tom,
  že jim přidá 7 %.
 • 00:19:59 Teď po zrušení poslední tabulky
  to bude ještě víc.
 • 00:20:01 Stejně jako ostatní
  totiž kromě poskočení o tarif výš
 • 00:20:03 dostanou i 1500 navíc.
 • 00:20:05 Podle školní kuchařky Markéty Poche
  to je dobrá zpráva.
 • 00:20:07 Získat nové kuchaře je problém.
 • 00:20:10 -Mladí lidi to dělat nechtějí.
 • 00:20:12 I když se na to učí,
  tak stejně vám řeknou,
 • 00:20:14 že do školní kuchyně nepůjdou,
  je to málo peněz.
 • 00:20:17 -Nejvíce si pomohou kuchařky,
  uklízečky, uvaděči a podobně.
 • 00:20:20 Pro mě je také důležité,
  že dojde k navýšení
 • 00:20:23 za sociální služby,
  dostanou také 1500 do tarifů.
 • 00:20:28 -To je pro nás akceptovatelné,
  nejvýše vzroste plat těm,
 • 00:20:32 co mají nejnižší teď.
 • 00:20:35 -Je to socialistické opatření
  přidat všem stejně.
 • 00:20:38 Není to správné.
  Preferujeme, aby se hodnotil výkon.
 • 00:20:43 -Odbory dohodu vítají.
 • 00:20:46 Podle nich zbývá na pondělí
  tripartitě vyřešit poslední problém,
 • 00:20:50 a to aby učitelé dostali
  celých 10 % přidání do tarifu.
 • 00:20:54 -Pokud toto bude naplněno,
  nebudeme mít problém
 • 00:20:56 s podporou státního rozpočtu.
 • 00:20:59 -Sociální demokraté
  spojili vyjednávání o platech
 • 00:21:01 i s dohodou na růstu minimální mzdy.
 • 00:21:03 Ta se zatím najít nepodařila.
 • 00:21:05 ČSSD s hnutím ANO budou pokračovat
  ve vyjednáváních v dalších dnech.
 • 00:21:10 Tři lidé skončili v domácí vazbě
  v souvislosti s vyšetřováním
 • 00:21:14 pádu mostu v italském Janově.
 • 00:21:16 Podle policie falšovali zprávy
  o údržbě a stavu šesti dalších
 • 00:21:19 podobných staveb.
 • 00:21:21 Provozovatel dálnic ujišťuje,
  že i tyto kontrolované objekty
 • 00:21:25 jsou bezpečné.
 • 00:21:27 To firma tvrdila také
  o Morandiho mostě.
 • 00:21:29 Při jeho zřícení loni v srpnu
  přišlo o život 43 lidí.
 • 00:21:33 Zdravotnictví, přísnější kontroly
  zbraní a imigrace jako hlavní témata
 • 00:21:36 třetí debaty uchazečů
  o demokratickou nominaci
 • 00:21:40 na prezidenta Spojených států.
 • 00:21:43 Kvalifikovalo se do ní deset
  z původní dvacítky kandidátů.
 • 00:21:46 Favorit Joe Biden se snažil
  v Houstonu napravit rozpačitý dojem
 • 00:21:50 z předchozích vystoupení.
 • 00:21:52 Biden, Warrenová a Sanders,
  největší favorité
 • 00:21:55 na zisk stranické nominace
  opanovali střed pódia,
 • 00:21:58 po stranách kolem tří sedmdesátníků
  stáli mladší vyzyvatelé.
 • 00:22:02 S nejprogresivnějším návrhem
  přišel ten nejstarší.
 • 00:22:05 78letý Bernie Sanders
  slibuje v amerických podmínkách
 • 00:22:08 zcela revoluční
  všeobecné zdravotní pojištění.
 • 00:22:34 Biden, který se mezi demokraty
  dlouhodobě drží na čele
 • 00:22:37 voličských průzkumů,
  se snaží vystupovat umírněně
 • 00:22:39 a příliš neútočit.
 • 00:22:41 Zároveň ale přesvědčuje,
  že jeho program je na rozdíl
 • 00:22:44 od soupeřů uskutečnitelný.
 • 00:22:56 Před debatou se čekalo,
  že devět soupeřů
 • 00:22:59 se bude silně vymezovat
  proti hlavnímu favoritovi.
 • 00:23:02 Joe Biden ale zdaleka nebyl
  nejkritizovanější postavou večera.
 • 00:23:04 V negativním smyslu
  nejčastěji zaznívalo jméno
 • 00:23:07 úřadujícího prezidenta.
 • 00:23:10 Pronést během debaty odsudek
  na Donalda Trumpa
 • 00:23:13 si neodpustil žádný z uchazečů
  o stranickou nominaci.
 • 00:23:21 Značnou odvahu ale projevil
  bývalý kongresman O×Rourke.
 • 00:23:24 Rodilý Texasan navrhuje
  kvůli masovým vraždám
 • 00:23:27 šílených střelců
  zákaz prodeje útočných pušek.
 • 00:23:38 Okamžitě po tomto prohlášení
  se na sociálních sítích
 • 00:23:42 začaly objevovat vzkazy,
  které politik vnímá
 • 00:23:44 jako výhrůžky smrtí.
 • 00:23:46 Provozovatelé webů
  je rychle smazali.
 • 00:23:48 Přesto se případy
  začala zabývat FBI.
 • 00:23:53 Čtyři lidé už zemřeli při záplavách
  na jihovýchodě Španělska.
 • 00:23:57 1500 dalších muselo kvůli velké
  vodě opustit domovy.
 • 00:24:00 Víc než sedm desítek
  silnic a dálnic
 • 00:24:03 zůstalo neprůjezdných.
 • 00:24:05 Omezení platí i na železnici
  a dvou letištích.
 • 00:24:08 Hladinu řek zvedly extrémně
  silné deště.
 • 00:24:10 V oblasti kolem Alicante
  intenzivně pršelo dva dny.
 • 00:24:14 Nové podmínky pro zákazníky
  mobilních operátorů.
 • 00:24:17 Přechod k jiné firmě by měl
  být snazší.
 • 00:24:20 Sněmovnou prošla novela
  o elektronických komunikacích.
 • 00:24:22 Ta mimo jiné snižuje pokuty
  za změnu poskytovatele služeb
 • 00:24:26 a zkracuje dobu nutnou
  pro převod čísla.
 • 00:24:29 Nově má být také zdarma ukončení
  smlouvy na dobu určitou.
 • 00:24:32 A odpadnout má i povinnost,
  při přechodu ke konkurenci,
 • 00:24:36 kontaktovat dosavadního operátora.
 • 00:24:38 Předlohu musí ještě posoudit
  Senát.
 • 00:24:43 Jedna jízdenka na všechny vlaky.
 • 00:24:46 Poslanecká sněmovna schválila
  i novelu drážního zákona,
 • 00:24:48 která mění současný stav.
 • 00:24:51 Cestující si dosud musejí
  kupovat novou jízdenku
 • 00:24:55 vždy při přestupu
  mezi spoji různých dopravců.
 • 00:24:57 Pětiletý provoz systému,
  který by měl sjednocení zajišťovat,
 • 00:25:00 vyjde na 254 milionů korun.
 • 00:25:02 Po všech tratích
  s jakýmkoliv dopravcem
 • 00:25:05 a jedním jízdním dokladem.
 • 00:25:09 Od příštího roku možná
  realita českých železnic.
 • 00:25:10 Cestující, kteří přijedou
  třeba sem na brněnské
 • 00:25:13 dolní nádraží vlakem
  soukromého dopravce
 • 00:25:16 a budou potřebovat přestoupit
  na některou z regionálních linek
 • 00:25:19 Českých drah zatím potřebují
  každou jízdenku zvlášť.
 • 00:25:21 Dopravci by jednotnou jízdenku
  měli uznávat třeba
 • 00:25:24 i na nejvytíženější české trati,
  tedy mezi Prahou a Ostravou.
 • 00:25:28 V praxi to může znamenat,
  že pokud si cestující koupí lístek
 • 00:25:32 na spoj Českých drah ve 14:41,
  nic mu nebrání ho místo toho
 • 00:25:35 využít na spoj RegioJetu ve 14:50.
 • 00:25:39 Novinka se ale nevztahuje
  na rezervaci místa.
 • 00:25:43 -Pokud k nám nastoupí někdo,
  kdo měl místenku k jinému dopravci,
 • 00:25:46 ten daný spoj nestihl
  a cestuje s námi,
 • 00:25:50 jeho místenka v tu chvíli neplatí,
  musí si pořídit novou.
 • 00:25:53 Třeba u našeho palubního personálu.
 • 00:25:57 -Dopravce by měl být schopen
  prodat jednu místenku
 • 00:25:59 a na základě skutečně
  provedené přepravy
 • 00:26:02 se pak spravedlivě rozúčtuje
  podíl na uskutečněné přepravě.
 • 00:26:08 -Jízdenky státního jednotného
  tarifu jsou určeny pouze
 • 00:26:11 pro vnitrostátní přepravu,
  pokud budou chtít cestující jet
 • 00:26:13 do zahraničí,
  koupí si mezinárodní jízdenku.
 • 00:26:16 -Na celou železniční síť
  by stát chtěl jednotné jízdné
 • 00:26:19 zavést od prosince 2020.
 • 00:26:23 Kapitán aerolinek Smart Wings,
  který letěl pouze
 • 00:26:27 s jedním funkčním motorem
  přes několik států Evropy,
 • 00:26:29 končí ve funkci.
 • 00:26:31 Dosud zastával post ředitele
  pro letový provoz,
 • 00:26:33 a to včetně výcviku posádek.
 • 00:26:36 O změnách firma už podle tohoto
  dokumentu informovala zaměstnance.
 • 00:26:38 Interní šetření dopravce ukázalo,
  že šlo o pochybením pilotů.
 • 00:26:42 Mluvčí Smart Wings
  Vladimíra Dufková odmítla zprávu
 • 00:26:45 o změně ve vedoucí funkci
  komentovat.
 • 00:26:48 Vášně kolem rozhodnutí o přesunutí
  sochy maršála Koněva v Praze 6
 • 00:26:53 na jiné místo neutuchají.
 • 00:26:57 Ruský velvyslanec byl dnes kvůli
  výrokům tamních státníků
 • 00:27:02 u náměstka české diplomacie.
 • 00:27:03 Jeho kritiku ruská federace
  odmítla a pohrozila
 • 00:27:05 odvetnými kroky.
 • 00:27:06 Koněvova socha dnes.
 • 00:27:08 Náměstek ministerstva zahraničí
  Aleš Chmelař,
 • 00:27:10 který si kvůli ní předvolal
  ruského velvyslance.
 • 00:27:12 Sešli se na půdě české
  diplomacie dnes dopoledne.
 • 00:27:14 Vyjadřovat se osobně
  po setkání nechtěli.
 • 00:27:20 -Náměstek ministra zahraničí
  Aleš Chmelař protestoval
 • 00:27:24 proti výrokům členů vlády
  Ruské federace,
 • 00:27:27 které jsou podle nás nepravdivé
  a urážlivé,
 • 00:27:30 jednalo se o výroky
  na adresu starosty Prahy 6.
 • 00:27:32 -Toho dřív kvůli záměru
  přesunout pomník přirovnal
 • 00:27:34 ruský ministr kultury
  k vůdci regionální pobočky
 • 00:27:36 nacistické NSDAP.
 • 00:27:37 A na svém postoji si trvá.
 • 00:27:43 -Nesouhlasím s tím,
  jaká slova ze strany
 • 00:27:44 ruských představitelů
  v této záležitosti padají,
 • 00:27:47 myslím, že to nepřispívá
  k budování dobrých vztahů.
 • 00:27:49 -Petříčkův náměstek měl dnes
  poukázat na zbytečně
 • 00:27:53 rozdmýchávání vášní
  z ruské strany.
 • 00:27:55 Osud Koněvovy sochy
  je podle něj výhradně
 • 00:27:58 záležitostí Prahy 6.
 • 00:28:15 Na včerejším zastupitelstvu
  představitelé městské části
 • 00:28:19 odhlasovali přesunutí
  kontroverzní sochy.
 • 00:28:21 Nahradit ji má památník osvobození,
  který vzejde z veřejné soutěže.
 • 00:28:24 Kdy přesně socha maršála Koněva
  z podstavce zmizí zatím
 • 00:28:28 ani to, jak bude vypadat ta,
  která ji nahradí,
 • 00:28:30 zatím není jasné.
 • 00:28:33 Mětská část připravuje soutěž
  a hledá finance.
 • 00:28:38 -Část na to bychom chtěli čerpat
  ze zdrojů hlavního města.
 • 00:28:40 Z fondu na financování kultury
  ve veřejnosti,
 • 00:28:44 kde je ted 135 milionů.
 • 00:28:47 -Je otázka,
  s čím konkrétním oni přijdou,
 • 00:28:50 co by tam mělo být.
 • 00:28:52 Pak až se můžeme bavit
  o konkrétním návrhu.
 • 00:28:54 -Moskva pohrozila odvetou,
  protože je cituji rozhořčena
 • 00:29:00 nad cynickým rozhodnutím.
 • 00:29:02 Ministerstvo zahraničí ho považuje
  za porušení smlouvy
 • 00:29:04 o přátelským vztazích.
 • 00:29:06 České ministerstvo zahraničí
  to odmítá.
 • 00:29:08 Zároveň připouští,
  že další kroky mohou následovat.
 • 00:29:13 Pražskou policii opouští jeden
  z nejzkušenějších kriminalistů,
 • 00:29:15 šéf oddělní vražd Josef Mareš.
 • 00:29:18 Na jeho odchod upozornil Deník N.
 • 00:29:21 Ředitel pražské policie
  Tomáš Lerch tvrdí,
 • 00:29:23 že Mareš odchází
  na vlastní žádost.
 • 00:29:27 Elitní kriminalista stojí
  za řadou vyřešených
 • 00:29:31 složitých případů.
 • 00:29:32 Kromě toho je spoluautorem scénáře
  kriminálního televizního seriálu
 • 00:29:35 České televize,
  Případy prvního oddělení.
 • 00:29:37 Skříň, ve které má Josef Mareš
  jak ukončené,
 • 00:29:39 tak i nedořešené případy vražd.
 • 00:29:43 U policie je 30 let,
  u vyšetřování vražd 26 let
 • 00:29:45 a šéfem tzv. mordparty 13 roků.
 • 00:29:47 Ke konci listopadu
  se rozhodl skončit.
 • 00:29:53 -Krátce po svém nástupu do vedení
  pražské policie jsem měl možnost
 • 00:29:56 mluvit s panem plukovníkem Marešem,
  který mě při prvním setkání osobně
 • 00:29:58 informoval o jeho záměru
  či rozhodnutí ukončit
 • 00:30:01 služební poměr v letošním roce.
 • 00:30:04 -O důvodech a o tom, co hodlá dělat,
  zatím mluvit nechce.
 • 00:30:12 V mediích už dřív Josef Mareš
  svůj odchodu avizoval.
 • 00:30:16 Mluvil o tom,
  že se u policie mění podmínky
 • 00:30:17 i vztahy, a to i u vůči jeho osobě.
 • 00:30:22 -S ohledem na neobvyklou rychlost
  vyřízení mé žádosti
 • 00:30:24 a tím potvrzené vztahy vedení
  ke mně se k důvodům mého odchodu
 • 00:30:26 zatím raději vyjadřovat nebudu.
 • 00:30:29 -Při rozhovoru s panem plukovníkem
  Marešem tyto skutečnosti nebyly
 • 00:30:32 zmíněny a já to opravdu považuji
  za jeho osobní rozhodnutí.
 • 00:30:35 -Josef Mareš je podepsán
  pod řadou složitých případů.
 • 00:30:38 Např. zavraždění Anny Janatkové,
  zabítí hledače detektoru kovů
 • 00:30:40 v Klánovickém lese nebo
  zastřelení tří taxikářů.
 • 00:30:46 -My se i pořád učíme i teď,
  když už na vraždách dělám
 • 00:30:48 přes 20 let,
  tak se pořád ještě učím,
 • 00:30:50 protože jsou věci,
  které by mě třeba nenapadly
 • 00:30:53 a v tom novém případu
  třeba objeviíme.
 • 00:30:58 -Své zkušeností využil
  i při psaní scénářů k seriálu
 • 00:31:01 Případy prvního oddělení.
 • 00:31:03 Ten vypráví skutečné případy.
 • 00:31:11 -Ten případ jsem si prožíval znovu,
  někdy jsem něco upravil tak,
 • 00:31:14 aby to bylo jednodušší,
  že to bylo zábavnější,
 • 00:31:18 ale určitě to tak zábavné nebylo
  v rámci toho vyšetřování.
 • 00:31:20 -Josefa Mareše považuje
  jeho šéf Tomáš Lerch
 • 00:31:25 za vlemi zkušeného kriminalistu,
  a poroto se rozhodl
 • 00:31:27 navrhnout policejnímu
  prezidentovi jeho ocenění
 • 00:31:30 za 30 let práce u policie.
 • 00:31:33 V Českých Budějovicích začne
  oprava jedné
 • 00:31:40 z nejrušnějších křižovatek,
  kterou projede kolem
 • 00:31:42 40 tisíc aut denně.
 • 00:31:45 Silničáři na ní budou pracovat
  tři víkendy po sobě.
 • 00:31:47 Na místě se výrazně omezí provoz.
 • 00:31:49 V Českých Budějovicích
  je Martin Donát.
 • 00:31:51 Martine, s čím musejí řidiči
  počítat?
 • 00:31:55 -Práce začnou ještě dnes v noci.
 • 00:32:01 Řidiči budou jezdit v obou směrech,
  ale jen jedním pruhem.
 • 00:32:04 Neexistuje pro ně objízdná trasa.
 • 00:32:10 Jde o tah městem, který nahrazuje
  obchvat, který chybí.
 • 00:32:17 Řidiči tudy jezdí do Českého
  Krumlova, na Lipno či do Rakouska.
 • 00:32:23 Silničáři tu budou pracovat i o
  víkendu, ale budou se tvořit kolony.
 • 00:32:33 Opravy omezí i místní, uzavřena
  bude silnice ze sídliště Máj.
 • 00:32:40 Důvodem opravy je zkapacitnění
  křižovatky.
 • 00:32:47 EET bude platit pro všechny
  obory podnikání,
 • 00:32:50 tedy i pro řemeslníky
  nebo třeba lékaře.
 • 00:32:52 Třetí a čtvrtou vlnu zavádění
  elektronické evidence tržeb
 • 00:32:55 odsouhlasila sněmovna
  a přehlasovala tak Senát.
 • 00:32:59 Změny začnou platit zřejmě
  v příštím roce.
 • 00:33:02 Změní se také sazby DPH
  u některého zboží a služeb.
 • 00:33:06 Markéta Bužová si otevřela
  svoje vlastní kadeřnictví
 • 00:33:10 před čtyřmi lety.
 • 00:33:12 Platit se tady dá jen v hotovosti.
 • 00:33:14 Se zavedením EET nesouhlasí.
 • 00:33:18 -Mám z toho svým způsobem
  jako strach,
 • 00:33:21 protože samozřejmě nejde tady
  jenom o mě.
 • 00:33:23 Mně jde hlavně o zákazníky.
 • 00:33:25 -Pokud si totiž pořídí terminál,
  počítá s tím,
 • 00:33:27 že bude muset zároveň zdražit.
 • 00:33:30 -Já si myslím,
  že když do toho
 • 00:33:32 započítáte internet,
  když do toho samozřejmě
 • 00:33:34 přidáte paragony,
  výdaj celkově na kasu,
 • 00:33:36 tak se ta celková cena
  zvedne.
 • 00:33:38 -Teď už je téměř jisté,
  že Markéta Bužová,
 • 00:33:41 stejně jako další
  statisíce živnostníků,
 • 00:33:44 bude muset v nejbližších
  měsících EET zavést.
 • 00:33:46 Po dnešku k tomu chybí
  už jen podpis prezidenta.
 • 00:33:48 Novela pak začně platit
  o zhruba půl roku později.
 • 00:33:52 Počítá také se zvláštním režimem,
  a to papírové evidence
 • 00:33:56 místo elektronické,
  pro živnostníky,
 • 00:33:58 kteří mají příjmy do 600 000 Kč.
 • 00:34:03 -Řekli jsme,
  že účtenka bude povinně,
 • 00:34:07 pokud si vyberete papírový režim,
  a to, co si vedete průběžně,
 • 00:34:09 tu evidenci příjmů,
  jednou za čtvrt roku
 • 00:34:11 pošlete finanční správě.
 • 00:34:14 -Teď bylo důležité schválit
  tu třetí a čtvrtou vlnu,
 • 00:34:16 protože bychom založili určitou
  nespravedlivost vůči těm,
 • 00:34:18 kteří už evidují.
 • 00:34:19 -Podle koalice tak novela
  narovná podnikatelské prostřední,
 • 00:34:22 podle opozice jde ale o další
  zátěž pro živnostníky.
 • 00:34:26 -My jsme připraveni
  a už naši právní experti
 • 00:34:29 hledají cesty,
  jak se znovu obrátit
 • 00:34:31 na Ústavní soud.
 • 00:34:34 -Vláda se ukázala,
  že na těch nejmenších živnostnících
 • 00:34:37 jí vůbec nezáleží,
  že aby řešila ty důležité problémy,
 • 00:34:40 jí vůbec nezáleží,
  že aby řešila ty důležité problémy
 • 00:34:42 jako třeba daňové úniky
  velkých firem,
 • 00:34:44 tak na to kašle
  a místo toho si zase došlápla
 • 00:34:46 na ty nejmenší živnostníky.
 • 00:34:48 -Současně se sníží také sazby DPH
  třeba u vodného a stočného
 • 00:34:51 nebo právě u kadeřnických služeb,
  které poskytuje Markéta Bužová.
 • 00:34:57 Kuba se ocitla na hraně
  vážné ekonomické krize.
 • 00:35:01 V zemi rychle docházejí
  zásoby pohonných hmot.
 • 00:35:03 Prezident vyzval obyvatele,
  aby omezili cesty
 • 00:35:06 hromadnou dopravou a připravili
  se na možné výpadky proudu.
 • 00:35:09 Na ostrov dopadají potíže
  ve spřátelené Venezuele
 • 00:35:12 a zpřísněné sankce Spojených států.
 • 00:35:15 Fronty před čerpacími stanicemi,
  omezená veřejná doprava.
 • 00:35:18 Jistotou pro Kubánce
  zůstávají jejich vlastní nohy.
 • 00:35:22 Vláda občanům doporučila,
  ať v příštích týdnech
 • 00:35:25 zkusí pracovat z domova.
 • 00:35:36 Kubánské centrálně plánované
  hospodářství sužuje peněžní krize.
 • 00:35:40 Od května se některé základní
  potraviny prodávají na příděl.
 • 00:35:43 Teď by se to podle úřadů mohlo
  dotknout i benzínu.
 • 00:35:46 Lidé ale mohou do konce měsíce
  čekat i výpadky proudu.
 • 00:35:56 Takzvané zvláštní období
  prožívala Kuba v 90. letech
 • 00:35:59 po rozpadu Sovětského svazu,
  svého největšího sponzora.
 • 00:36:02 Zemi tehdy mimo jiné postihl takový
  hlad, že z ulic zmizely i kočky.
 • 00:36:16 Za novými potížemi Kuby
  je už delší krize ve Venezuele,
 • 00:36:20 odkud brala Havana levnou ropu.
 • 00:36:22 A zpřísněné americké sankce.
 • 00:36:24 Zatímco prezident Obama
  se snažil o zlepšení vztahů,
 • 00:36:27 prezident Trump smyčku
  ekonomického embarga utahuje.
 • 00:36:30 Americká sociální síť Twitter
  navíc blokuje účty
 • 00:36:33 vůdce komunistické strany
  Raúla Castra,
 • 00:36:37 jeho dcery a desítek novinářů
  státních médií.
 • 00:36:40 Jejich svaz se bouří,
  že jde o cenzuru.
 • 00:36:43 Twitter krok odůvodňuje
  vytvářením falešných účtů
 • 00:36:46 a zkreslováním veřejné diskuse.
 • 00:36:51 Paříž ochromila největší stávka
  v hromadné dopravě
 • 00:36:55 za posledních 12 let.
 • 00:36:57 V jednu chvíli jezdily
  jen dvě linky metra ze šestnácti.
 • 00:37:00 Celková délka kolon
  ve francouzské metropoli
 • 00:37:03 se v ranní i večerní špičce
  blížila 300 kilometrů.
 • 00:37:06 Zaměstnanci dopravního podniku
  protestují proti penzijní reformě.
 • 00:37:09 Odbory jsou odhodlané
  akci zopakovat.
 • 00:37:12 Usnadnit a urychlit boj s kůrovcem,
  úkol novely lesního zákona.
 • 00:37:16 Schválila ji sněmovna.
 • 00:37:19 Norma zavádí pravidla
  pro státní příspěvky na obnovu lesů
 • 00:37:22 jejich soukromým vlastníkům.
 • 00:37:24 Prostřednictvím mysliveckých
  úřadů pak bude stát
 • 00:37:26 moci regulovat počty
  spárkaté zvěře,
 • 00:37:29 která často sazenice
  nebo malé stromky ničí.
 • 00:37:32 Jeleni, srnci, živí se sazenicemi
  listnatých stromů a jedlí.
 • 00:37:36 Jenže lesy aktuálně sužuje
  kůrovcová kalamita.
 • 00:37:39 A lesníci se je snaží obnovit.
 • 00:37:41 Zvěř ale nové stromky likviduje.
 • 00:37:43 Nově bude moci stát nařídit
  snížení počtu zvěře.
 • 00:37:46 -Bez pomoci státu do budoucna
  nebude možné tuto firmu udržet.
 • 00:37:55 -Spárkatá zvěř v našich lesích
  je přemnožená a dlouhodobě
 • 00:37:57 se tedy nedaří její stav
  snižovat.
 • 00:37:59 -Schválená novela se ale nelíbí
  některým vlastníkům lesů.
 • 00:38:01 Mezi nimi je třeba
  Vladimír Nechutný.
 • 00:38:03 Hospodaří na zhruba 500 hektarech.
 • 00:38:04 Pronajímá je myslivcům.
 • 00:38:08 -Jako vlastník se domluvím
  s myslivcem o tom,
 • 00:38:10 v jakém množství budou zvěř lovit,
  jakou zvěř a kolik zvěře
 • 00:38:13 budu v revíru chtít,
  a která je pro mě akceptovatelná.
 • 00:38:17 -Spíš nahrává tomu,
  že se bude plošně vybíjet zvěř
 • 00:38:18 bez toho, aby se zajistilo
  správné hospodaření se zvěří.
 • 00:38:21 -Pomoct lesníkům i myslivcům
  má podle vlády kromě novely
 • 00:38:23 lesnického zákona i novela
  myslivecká.
 • 00:38:26 Tu chce ministerstvo zemědělství
  předložit během pár měsíců.
 • 00:38:33 -Předpokládám, že do konce roku
  nejpozději předložíme
 • 00:38:35 novelu mysliveckého zákona,
  kde všechny ty věci budou ošetřeny,
 • 00:38:39 to znamená odlov zvěře,
  počty zvěře.
 • 00:38:41 -V Česku je skoro 6 tisíc honiteb.
 • 00:38:48 Stát by chtěl pro každou
  z nich zajistit jednou za 5 let
 • 00:38:50 posudek na plánovaný počet
  odlovené spárkaté zvěře.
 • 00:38:54 Slovenský parlament projednává
  návrh na vyslovení nedůvěry
 • 00:38:57 Pellegriniho vládě.
 • 00:39:00 Opozice premiérovi vytýká,
  že váhal s odvoláním
 • 00:39:02 vysoké státní úřednice
  Moniky Jankovské.
 • 00:39:05 Ta byla údajně v kontaktu
  s podnikatelem Marianem Kočnerem
 • 00:39:07 obviněným z objednání vraždy
  novináře Jána Kuciaka.
 • 00:39:10 Jankovská musela policii
  odevzdat mobil,
 • 00:39:14 kontakty s Kočnerem popírá.
 • 00:39:15 Na funkci nakonec
  sama rezignovala.
 • 00:39:17 Mimořádnou schůzi se podařilo
  zahájit až na třetí pokus,
 • 00:39:21 předchozí dva zablokovali
  koaliční poslanci.
 • 00:39:24 Premiér označil návrh
  za směšný a bezpředmětný.
 • 00:39:27 Dnes byla na programu
  pouze rozprava,
 • 00:39:31 hlasovat se bude až v úterý.
 • 00:39:33 Na svržení vlády ale nemá
  opozice dostatek hlasů.
 • 00:39:37 Drama na nádraží ve Zlíně,
  jehož nedobrovolným aktérem
 • 00:39:39 se stala 3letá dívka.
 • 00:39:41 Sledujte předposlední dveře vlaku.
 • 00:39:44 Toto je pohled městské kamery.
 • 00:39:46 Dívka na nástupišti zůstala sama,
  když se rozjel vlak,
 • 00:39:49 ve kterém ještě byla její matka
  s dalším dítětem v kočárku.
 • 00:39:52 Vystrašená dívka
  se za odjíždějícím vlakem rozběhla,
 • 00:39:54 čehož si naštěstí
  všimla kolemjdoucí žena.
 • 00:39:57 Společně s hlídkou městské policie
  ji pak v následující stanici
 • 00:40:01 předala matce.
 • 00:40:04 Bezohledně zaparkovaná auta
  hlavně na sídlištích velkých měst
 • 00:40:09 a v úzkých historických uličkách.
 • 00:40:13 Čím dál častější problém
  pro hasiče, ale i další záchranáře.
 • 00:40:16 Ti pak k zásahu přijedou
  se zpožděním,
 • 00:40:21 přitom v mnoha případech
  jde o sekundy.
 • 00:40:23 Hasiči proto dnes odstartovali
  kampaň 3 metry k životu.
 • 00:40:25 I když to vypadá neuvěřitelně,
  bohužel čím dál častější realita.
 • 00:40:28 Požár bytu v Ostravě-Dubině.
 • 00:40:31 Záchranu popáleného muže
  komplikovala zaparkovaná auta.
 • 00:40:34 Hasičský žebřík
  se podařilo vysunout
 • 00:40:36 s několikaminutovým zpožděním.
 • 00:40:38 Tenkrát bez obětí na životech.
 • 00:40:41 Test během dnešní noci
  na sídlišti ve Frýdku-Místku.
 • 00:40:45 Hasičům v průjezdu bránila
  asi desítka aut.
 • 00:40:50 V nejužších místech jim zbývalo
  pouhých pár centimetrů.
 • 00:41:01 -Řidiči páchají přestupky tím,
  že stojí v zákazech,
 • 00:41:05 tam, kde je to vyznačeno
  zvlášť žlutou čarou,
 • 00:41:07 tak je řešíme.
 • 00:41:09 -V Brně se hasiči
  se špatným průjezdem potýkají
 • 00:41:11 prakticky denně.
 • 00:41:12 Největší problém centrum Brna
  a sídliště.
 • 00:41:14 -Problém je v zatáčkách.
 • 00:41:16 A tady právě konkrétně
  v této zatáčce,
 • 00:41:18 kde se ta technika špatně vytáčí.
 • 00:41:19 -Tzn. vy potřebujete kolik?
 • 00:41:21 -Potřebujeme minimálně 3 metry,
  ale čím víc, tím líp.
 • 00:41:23 -A to jsou právě zmiňované 3 metry
  k životu, kampaň,
 • 00:41:25 která klade důraz na to,
  že příští záchrana se může týkat
 • 00:41:30 nás samotných.
 • 00:41:34 -Lidé by si měli uvědomit,
  že v podstatě to přeplněné
 • 00:41:36 parkoviště především
  v nočních hodinách znamená
 • 00:41:38 zároveň přeplněný panelový
  dům případných obětí požárů.
 • 00:41:42 -Ve velkých městech
  problémové lokality záchranáři
 • 00:41:46 i hasiči mají zmapované,
  statistiky s obtížným zásahem
 • 00:41:48 ale nevedou.
 • 00:41:52 Letošní úroda jablek bude
  podle odhadů jedna z nejnižších
 • 00:41:55 v novodobé české historii,
  klesnout by měla meziročně
 • 00:41:58 až o 30 procent skoro
  na 102 000 tun.
 • 00:42:01 Vše kvůli jarním mrazům,
  následnému suchu a také krupobití.
 • 00:42:05 Zasažené jsou všechny odrůdy,
  nejvíc ale ty podzimní.
 • 00:42:09 Úspěch pro pražskou FAMU.
 • 00:42:12 Studentka katedry animace
  Darja Kaščejevová
 • 00:42:16 získala studentského Oscara
  za loutkový film Dcera.
 • 00:42:19 Ocenění, které si převezme
  v říjnu v Los Angeles,
 • 00:42:21 je už třetím pro studenta
  nebo absolventa FAMU v historii.
 • 00:42:26 Animovaný snímek o komplikovaném
  vztahu mezi dcerou a otcem
 • 00:42:29 zaujal americkou filmovou
  akademii nejvíc.
 • 00:42:34 Do finále ho porota vybrala
  z více než 1600 studentských děl
 • 00:42:36 z celého světa.
 • 00:42:41 -Už bude větší očekávaní ode mě,
  je to takový dvojitý pocit.
 • 00:42:45 Zároveň, že se bojím a zároveň,
  že mě to povzbuzuje a inspiruje.
 • 00:42:51 -Já jsem z toho úplně nadšený,
  protože je to po 30 letech
 • 00:42:53 další studenstký Oscar pro FAMU.
 • 00:42:55 -U samotné autorky ale místo
  nadšení převažovala nervozita.
 • 00:42:58 Dobré zprávy jí z Los Angeles
  zavolali v předvečer státnic.
 • 00:43:02 Mladá filmařka se právě chystala
  ukončit bakalářské studium.
 • 00:43:05 -Dobrý den Dario, tak se posaďte.
 • 00:43:09 Začneme tím,
  že si vytáhnete otázku.
 • 00:43:15 -To je takový student,
  že máte pocit,
 • 00:43:17 že ta vaše práce pedagoga má smysl,
  že to je někdo,
 • 00:43:20 kdo je tím absolutně zaujatý
  a kdo v takové skromnosti
 • 00:43:24 a hloubavosti jde si za svým
  cílem.
 • 00:43:27 -Film, který sbírá ceny
  i na festivalech,
 • 00:43:29 natočila animátorka nezvykle
  dynamickou kamerou.
 • 00:43:31 Je to i její absolventský snímek.
 • 00:43:33 U státnic nakonec uspěla.
 • 00:43:46 -A tady se nám podepiš na sloup
  slávy.
 • 00:43:48 -Z čeho je větší radost
  z Oscara nebo z toho,
 • 00:43:50 že jste udělala státnice?
 • 00:43:52 -No samozřejmě z Oscara
  je větší radost, jasně.
 • 00:43:55 -Studentského Oscara převezme
  v Los Angeles v polovině října.
 • 00:43:57 Ještě před tím ji ale čeká
  další důležitá událost.
 • 00:43:59 Přijímací zkoušky
  na magisterský obor.
 • 00:44:02 Darja chce ve studiu
  tady na FAMU pokračovat.
 • 00:44:05 Už před necelým půlrokem
  napsala námět na svůj další film.
 • 00:44:22 V pouštu Spojených arabských
  emirátů
 • 00:44:27 vyrábí české zařízení první litry
  vody.
 • 00:44:36 Jde o technologii, kterou Češi
  představí na Světové výstavě EXPO
 • 00:44:42 v Dubaji příští rok. Už teď ale
  zahájili testování systému,
 • 00:44:50 který dokáže vodu získat z horkého
  vzduchu.
 • 00:44:59 Instalace systému v písku a horku
  asi 100 km od Abu Dhabí.
 • 00:45:05 Český vynález teď stojí v areálu
  velbloudích farem.
 • 00:45:13 Vývoj zařízení trval 2 roky, po
  celou dobu se systém testoval
 • 00:45:20 v laboratořích. Vědci museli
  napodobit pouštní podmínky v komoře,
 • 00:45:28 systém dokáže vázat molekuly vody
  i z velmi suchého vzduchu.
 • 00:45:33 Denně tak vyrobí až 200 litrů vody.
 • 00:45:42 Zastavené stíhání v kauze
  Čapí hnízdo,
 • 00:45:48 hlavní téma dnešního večera
  proberou i Události, komentáře.
 • 00:45:50 V deset večer se zástupci
  všech parlamentních stran.
 • 00:45:53 Zítra se v deseti obcích
  a místní části Praha-Nedvězí
 • 00:45:56 otevřou volební místnosti.
 • 00:45:58 Lidé budou vybírat
  nová zastupitelstva.
 • 00:46:01 Ta původní se po říjnových
  nebo březnových volbách
 • 00:46:03 kvůli sporům rozpadla.
 • 00:46:05 Voliči budou hlasovat
  od 7 do 22 hodin.
 • 00:46:07 A teď už sport.
 • 00:46:12 České basketbalisty čeká zítra
  souboj o 5. místo na MS se Srbskem.
 • 00:46:14 Podrobnosti má Vojtěch Bernatský.
 • 00:46:15 -Dobrý večer.
 • 00:46:17 Naši hráči se dnes přesunuli
  do Pekingu.
 • 00:46:20 A zítra od 14 hodin budou bojovat
  o historický výsledek.
 • 00:46:24 Mimochodem k jejich výkonům
  se dnes v dějišti šampionátu
 • 00:46:28 vyjádřil také legendární
  americký basketbalista Kobe Bryant.
 • 00:46:30 Myslím, že stojí za to se podívat
  na Branky.
 • 00:46:32 Začínáme za chvilku.
 • 00:46:34 To je vše, hezký večer.
 • 00:46:44 Skryté titulky:
  Filip Bukovský a Tomáš Seidl

Související