Adopce pořadu — ČT podporuje charitu — ČT podporuje — Vše o ČT — Česká televize

Adopce pořadu

StarDance, Zázraky přírody, Kluci v akci, Hodina pravdy, Míň je víc, Pošta pro Tebe, Všechnopárty a spousta dalších zavedených formátů České televize je nyní otevřena pomoci právě Vašim organizacím díky unikátnímu a doposud velmi úspěšnému projektu Adopce pořadu.

V roce 2015 přišla Česká televize s novým konceptem podpory charitativních projektů, kdy se neziskové organizace mohou přímo zapojit do zavedených formátů České televize. Tento úspěšný projekt se neustále rozvíjí a otevírá tak možnost stále většímu spektru neziskových organizací se s pořady České televize propojit. V roce 2016 jsme byli za tento inovativní projekt oceněni jako Top odpovědná firma roku, kterou pořádá platforma Byznys pro společnost.

Úspěch tohoto projektu čerpá zejména z přirozeného zájmu diváka o daný pořad, čímž se liší od klasických benefičních pořadů a dále možnosti finančně podpořit dobrou věc. Vybrané organizace se tak stávají plnohodnotnou součástí zavedených formátů a mají možnost oslovit širší publikum, což se na doposud proběhlých adopcích potvrdilo, že funguje.

Pokud by se tedy i Vaše organizace chtěla zapojit do některého z oblíbených formátů České televize, zašlete vyplněnou žádost, kterou najdete v kolonce Jak žádat o benefiční pořady a adopce pořadu.