Spotové kampaně — ČT podporuje charitu — ČT podporuje — Vše o ČT — Česká televize

Spotové kampaně

Česká televize podporuje v roce 2018 tyto charitativní a osvětové projekty:

Pomozte dětem

Pomozte dětem

Již 20. ročník charitativního projektu Nadace občanské společnosti a České televize. Výtěžek z celonárodní veřejné sbírky je určen na pomoc ohroženým a znevýhodněným dětem do 18 let.

NROS

spot

Mamma HELP

Mamma HELP

Kampaň má upozornit na pacientskou organizaci Mamma HELP a především na nabídku bezplatné pomoci ženám s rakovinou prsu v denně dostupných MH centrech.

Mamma HELP, z.s.

spot

Basketbal na vozíčku

Basketbal na vozíčku

Cílem projektu je ukázat lidem s fyzickým postižením možnost najít novou cestu a životní motivaci.

Každý koš pomáhá, z.s.

spot 1
spot 2

Asistujeme.cz

Asistujeme.cz

Asistence o.p.s. je poskytovatelem sociálních služeb lidem s postižením. Cílem kampaně je přivést k asistování nové lidi.

Asistence o.p.s.

Banal Fatal

Banal Fatal

Osvětová kampaň zaměřená na prevenci úrazů páteře a míchy.

Česká asociace paraplegiků CZEPA

spot

Propagace skautingu

Propagace skautingu

Posláním a účelem je podporovat rozvoj osobnosti mladých lidí, jejich duchovních, mravních, intelektuálních, sociálních a tělesných schopností.

Junák – český skaut

spot

Tříkrálová sbírka

Tříkrálová sbírka

Tradiční sbírka Charity ČR, která probíhá vždy na přelomu nového roku. Jedná se o největší dobrovolnickou akci u nás, při které koledníci sbírají peníze do pokladniček po celé zemi. Výtěžek ze sbírky je určen lidem v nouzi.

Charita ČR

spot