Jak pomáháme — ČT podporuje charitu — ČT podporuje — Vše o ČT — Česká televize

Jak pomáháme
  • 13 035 741 korun celkově získaly neziskové organizace díky projektu České televize Adopce pořadů.
  • 120 veřejně prospěšných projektů podpořila Česká televize v roce 2016.
  • Více než 12 milionů korun bylo vybráno během zábavního večera Hvězdy StarDance tančí pro Paraple.
  • 17 benefičních pořadů odvysílala Česká televize v roce 2016. Díky nim se celkem vybralo téměř 90 milionů korun.
  • 51 projektů humanitárních organizací získalo podporu České televize.
  • Celkem 2 944 spotů neziskových projektů uvedla Česká televize minulý rok na všech svých kanálech.
  • 18 let již Česká televize spolupracuje s Nadací rozvoje občanské společnosti na benefičním pořadu Pomozte dětem. Celkem se za dobu existence projektu vybralo přes 200 milionů korun.