Adventní koncerty — ČT podporuje charitu — ČT podporuje — Vše o ČT — Česká televize

Adventní koncerty

Adventní koncerty 2017

Neziskové organizace, které chtějí být zařazeny do letošního 27. ročníku Adventních koncertů České televize, mohou do 15. dubna 2017 zasílat své žádosti v písemné a elektronické podobě.

Další informace na www.ceskatelevize.cz/advent

Tradiční předvánoční sbírka České televize Adventní koncerty pomáhá již 26 let realizovat projekty neziskových organizací ve všech regionech České republiky. Od svého vzniku sbírka pomohla 105 neziskovým organizacím a rozdělila téměř 185 milionů korun.

Adventní koncerty Adventní koncerty Adventní koncerty Adventní koncerty

V roce 2016 se do podpory Adventních koncertů opět zapojili moderátoři zpravodajství, kterými tentokrát byli Barbora Černošková, Michal Kubal, Alena Zárybnická a Petr Vichnar, a kteří navštívili vybrané charitativní organizace. Koncerty bylo možné zhlédnout mimo televizních obrazovek, i na adventních trzích v Praze, v Brně a v Ostravě. V roce 2016 byla sbírka nově rozšířena o putovní kasičky, jejichž výnos se rovným dílem rozdělil mezi vybrané organizace. Diváci České televize podpořili dobročinnou sbírku Adventní koncerty 2016 částkou ve výši 9 200 000 korun (průběžný stav sbírky k 2. 1. 2017), tedy téměř o více než milion korun více oproti předchozímu ročníku.

Z více než 110 došlých žádostí byly v roce 2016 vybrány následující čtyři organizace, mezi které se výtěžek sbírky rozdělil: Mikasa, z. s., Ostrava, která pomáhá dětem i dospělým s autismem a Aspergerovým syndromem; Sdružení Tulipán, Liberec, které se věnuje zaměstnávání osob s poruchami duševního zdraví, které by jinak neměly šanci uplatnit se na trhu práce; Klubíčko Beroun, o. p. s., organizace, která poskytuje služby pro těžce zdravotně a kombinovaně postižené děti i dospělé; Zdravotní klaun, Praha, nezisková organizace, široce uznávaná pro svoji odbornost v oblasti využívání humoru ve zdravotnictví.

Čtyři Adventní koncerty vysílala Česká televize každou adventní neděli v přímém přenosu na ČT1. Samotným koncertům předcházelo ohlédnutí za uplynulým ročníkem v dokumentu Vzpomínka na Adventní koncerty 2015.

Adventní koncerty Adventní koncerty Adventní koncerty Adventní koncerty Adventní koncerty Adventní koncerty Adventní koncerty Adventní koncerty

Stránky jednotlivých ročníků

2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000