Adventní koncerty — ČT podporuje charitu — ČT podporuje — Vše o ČT — Česká televize

Adventní koncerty

Tradiční předvánoční sbírka České televize Adventní koncerty pomáhá již 26 let realizovat projekty neziskových organizací ve všech regionech České republiky. Od svého vzniku sbírka pomohla 105 neziskovým organizacím a rozdělila téměř 185 milionů korun.

Adventní koncerty Adventní koncerty Adventní koncerty Adventní koncerty

V roce 2016 se do podpory Adventních koncertů opět zapojili moderátoři zpravodajství, kterými tentokrát byli Barbora Černošková, Michal Kubal, Alena Zárybnická a Petr Vichnar, a kteří navštívili vybrané charitativní organizace. Koncerty bylo možné zhlédnout mimo televizních obrazovek, i na adventních trzích v Praze, v Brně a v Ostravě. V roce 2016 byla sbírka nově rozšířena o putovní kasičky, jejichž výnos se rovným dílem rozdělil mezi vybrané organizace. Diváci České televize podpořili dobročinnou sbírku Adventní koncerty 2016 částkou ve výši 8 208 043 korun (průběžný stav sbírky k 2. 1. 2017), tedy téměř o více než milion korun více oproti předchozímu ročníku.

Z více než 110 došlých žádostí byly v roce 2016 vybrány následující čtyři organizace, mezi které se výtěžek sbírky rozdělil: Mikasa, z. s., Ostrava, která pomáhá dětem i dospělým s autismem a Aspergerovým syndromem; Sdružení Tulipán, Liberec, které se věnuje zaměstnávání osob s poruchami duševního zdraví, které by jinak neměly šanci uplatnit se na trhu práce; Klubíčko Beroun, o. p. s., organizace, která poskytuje služby pro těžce zdravotně a kombinovaně postižené děti i dospělé; Zdravotní klaun, Praha, nezisková organizace, široce uznávaná pro svoji odbornost v oblasti využívání humoru ve zdravotnictví.

Čtyři Adventní koncerty vysílala Česká televize každou adventní neděli v přímém přenosu na ČT1. Samotným koncertům předcházelo ohlédnutí za uplynulým ročníkem v dokumentu Vzpomínka na Adventní koncerty 2015.

Adventní koncerty Adventní koncerty Adventní koncerty Adventní koncerty Adventní koncerty Adventní koncerty Adventní koncerty Adventní koncerty

Stránky jednotlivých ročníků

2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000