Benefiční pořady — ČT podporuje charitu — ČT podporuje — Vše o ČT — Česká televize

Benefiční pořady

V roce 2016 odvysílala Česká televize pořad Pomozte dětem, čtyři adventní koncerty, tři adoptované pořady12 klasických benefičních pořadů, díky kterým získaly podpořené organizace od individuálních i korporátních dárců téměř 90 milionů korun.

Neziskové organizace se mohly opět přímo zapojit do zavedených formátů České televize v rámci projektu Adopce pořadů. Diváci tak měli možnost shlédnout charitativní díl StarDance ve prospěch Centra Paraple, dále pořad Zázraky přírody věnovaný organizaci Pestrá společnost a také byl jeden díl z cyklu Kluci v akci věnován projektu Polívková smršť neziskové organizace ERGO Aktiv, o. p. s.

Ze skupiny klasických benefičních pořadů odvysílala Česká televize v roce 2016: Tříkrálový koncert; Česká filharmonie - open air koncert 2016 pro Člověka v tísni; Večer lidí dobré vůle - Velehrad 2016; Pomáhej s humorem pro Konto Bariéry; Světlo pro Světlušku; Mikulášskou s The Tap Tap a benefiční koncerty pro Nadační fond pro předčasně narozené děti a jejich rodiny, pro Centrum NaRovinu a Ranou péči EDA.