Pomozte dětem — ČT podporuje charitu — ČT podporuje — Vše o ČT — Česká televize

Pomozte dětem

Pomozte dětem je dlouhodobý charitativní projekt České televize a Nadace rozvoje občanské společnosti spojený s celonárodní veřejnou sbírkou zaměřenou na pomoc ohroženým a znevýhodněným dětem do 18 let v celé ČR. Od roku 1998 se podařilo zatím rozdělit téměř 200 milionů Kč, podpořeno bylo 1345 projektů a v celkovém součtu pomohl projekt Pomozte dětem téměř 200 tisícům dětí.

Pravidelným vyvrcholením každého ročníku bývají velikonoční svátky, kdy se Česká televize intenzivně věnuje projektu ve svém vysílání. Jelikož v roce 2016 dosáhlo kuře symbolické plnoletosti, provázela tento ročník i spousta změn. Tou hlavní, byla větší adresnost pomoci, díky zdokonalení systému přerozdělování peněz, kdy všichni dárci dopředu vědí, komu konkrétně částka poputuje a na co budou peníze použity. Pořadem prováděly Jolana Voldánová a Marie Doležalová. V rámci večera proběhla také benefiční dražba dárků účinkujících. Poslední přenos je možno zhlédnout zde.

Pomozte dětem Pomozte dětem Pomozte dětem Pomozte dětem

V 18. ročníku sbírky se podařilo vybrat celkem 7 213 733 Kč.

Sbírka probíhá kontinuálně po celý rok a přispívat je možno kdykoli v jejím průběhu několika různými způsoby.

Podrobné informace k jednotlivým ročníkům projektu Pomozte dětem naleznete na stránkách projektu www.pomoztedetem.cz nebo na stránkách nadace www.nros.cz.

Pomozte dětem Pomozte dětem Pomozte dětem Pomozte dětem

V porovnání s dalšími charitativními projekty poskytuje Pomozte dětem nejširší podporu ohroženým a znevýhodněným dětem v České republice. Za dobu své existence si sbírka dokázala vybudovat vysokou míru známosti a důvěryhodnosti u široké veřejnosti. Nemalou měrou k tomu přispívá způsob prezentace využití finančních prostředků sbírky. Česká televize pravidelně seznamuje veřejnost s vybranými podpořenými projekty a způsoby, jakými byly vybrané prostředky použity a kde konkrétně pomohly.

Při posuzování projektů přihlášených do veřejného výběrového řízení, jež je každoročně vyhlašováno Nadací rozvoje občanské společnosti, se klade důraz především na podporu zvyšování kvality života dětí, vytváření rovných příležitostí pro všechny děti a různé skupiny populace a podporu práv dětí na život v rodině nebo v náhradním rodinném prostředí. Peníze jsou distribuovány do všech regionů ČR (podle klasifikace NUTS 2), a to v poměru podle počtu obyvatel.

Pomozte dětem Pomozte dětem Pomozte dětem Pomozte dětem

Stránky jednotlivých ročníků

2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000