Kde jsem:

Cestujte s Českou televizí

Slovníček pojmů

MHP

Multimedia Home Platform = multimediální platforma pro domácí přijímače

Jeden ze standardů, na kterém mohou býté jsou postaveny téměř všechny doplňkové služby digitálního televizního vysílání, především nejrůznější multimediální a většinou interaktivní aplikace.

Mód 2k/8k

Modulační princip OFDM je používán ve dvou modech – 2k nebo 8k. V módu 2k (používán pouze ve Velké Británii) přenosový kanál obsahuje 1705 subnosných kmitočtů, v módu 8k přenosový kanál obsahuje 6817 subnosných kmitočtů. Další z nastavitelných parametrů demodulátoru, někdy označovaný slovy FFT mode.

MPEG-1

Kompresní metoda kódování obrazu a zvuku

MPEG-2

Kompresní metoda kódování obrazu a zvuku, používaná v systému DVB. Stejný princip kódování je používán i u systému DVD, avšak obě varianty se většinou liší nastavením určitých parametrů.

MPEG-4

Novější kompresní metoda kódování obrazu známá jako H.264

Dokáže obraz komprimovat o 50 % účiněji než starší MPEG-2, je proto vhodná pro obraz v HD kvalitě.

Multiplex

Souhrnný datový tok skládající se z dílčích datových toků, náležejících jednotlivým televizním (či rozhlasovým) programům a doplňkovým službám, upravený pro společné šíření prostřednictvím vysílací sítě.

Hybridní televize HbbTV — Dodatkové služby — Technika — Vše o ČT — Česká televize

Technika

Technika

  • Na těchto stránkách najdete technické informace o vysílání, šíření a příjmu signálů ČT, dále články o technické stránce vysílání a službách, které s vysíláním souvisí. Užitečné informace můžete najít i ve slovníčku pojmů a v odpovědích na nejčastější dotazy. Nechybí ani informace o technických službách, které ČT poskytuje.

Hybridní televize (HbbTV – Hybrid Broadcast Broadband TV) je nový průmyslový standard pro šíření televizního obsahu, který je možné podle tohoto standardu přenášet jak systémy digitální televize (DVB), tak širokopásmovým internetem. Jde o doplňkovou službu, která svým charakterem leží někde mezi teletextem a internetem.

V nejjednodušší formě se ve vysílaném signálu přenáší v podstatě jen internetová adresa, kde chytrý televizor s podporou HbbTV připojený na internet, najde služby a informace, které chtějí televizní společnosti navíc poskytnout svým divákům přímo na televizní obrazovce. Tento obsah lze přenášet i ve vysílání, ale obyčejně se toho využívá jen v omezené míře v důsledku malé volné kapacity vysílacích systémů.

Návrh stránek HbbTV je přizpůsoben jednoduchým možnostem ovládání pomocí dálkového ovladače. Po přepnutí na televizní program, ke kterému jsou přiřazeny hybridní služby, se v obraze na chvíli objeví červené tlačítko, které signalizuje jejich dostupnost. Od tohoto okamžiku až do přepnutí na jiný televizní program je možné červeným tlačítkem na dálkovém ovladači hybridní služby aktivovat. Obvykle se objeví rozcestník (v případě České televize ČT bod), kde lze zvolit požadovanou službu, kterou je pak možné ovládat tlačítky na dálkovém ovladači (OK, šipky, Zpět, čísla, čtyři barevná tlačítka).

Ze strany televizních stanic, zejména veřejné služby, se dostává hybridní televizi značné podpory také proto, že je založena na obecných vysílacích a internetových standardech (OIPF – Open Forum IPTV, CEA, DVB a W3C) nezávislých na specifických přístupech výrobců při konstrukci chytrých televizorů a poskytování dalších služeb spojených se šířením obsahu prostřednictvím připojení do internetu.

Služby, které Česká televize poskytuje prostřednictvím HbbTV, jsou k dispozici po přepnutí na všechny její programy přenášené pozemním vysílánímdružicemi ve standardním i vysokém rozlišení obrazu.

Teletext ČT