Postup zavádění DVB-T — Pozemní vysílání DVB-T, DVB-T2 — Technika — Vše o ČT — Česká televize

Technika

Technika

 • Na těchto stránkách najdete technické informace o vysílání, šíření a příjmu signálů ČT, dále články o technické stránce vysílání a službách, které s vysíláním souvisí. Užitečné informace můžete najít i ve slovníčku pojmů a v odpovědích na nejčastější dotazy. Nechybí ani informace o technických službách, které ČT poskytuje.

Po poměrně dlouhém období experimentálního vysílání, které začalo v Praze už v roce 2000, zahájila Česká televize dne 21. 10. 2005 ve spolupráci se společností České Radiokomunikace a. s. řádné digitální zemské vysílání rámci přechodné telekomunikační sítě A. Ještě před opuštěním této přechodné sítě bylo v roce 2008 v souladu s Technickým plánem přechodu (TPP) zahájeno budování digitální sítě 1, která je určena pro šíření všech programů České televize v multiplexu veřejné služby. Šlo o projekty DomažliceÚstí nad Labem.

Kanály přidělené síti 1

Kanály přidělené síti 1 

TPP byl vydán nařízením vlády č. 161/2008 a byl zveřejněn ve Sbírce zákonů, částka 51/2008. Česká republika byla rozdělena na 11 územích oblastí, jejichž plocha zhruba odpovídala oblastem pokrytí tehdejších analogových i budoucích základních digitálních vysílačů velkého výkonu. Na následujícím obrázku jsou uvedena čísla kanálů přidělená síti 1 v jednotlivých oblastech.

Vzhledem k posledním změnám TPP, ke kterým došlo těsně před jeho vydáním, musel být odložen počátek přechodu pozemního vysílání programů České televize do její digitální sítě. Změny v TPP byly promítnuty do zadávacích podmínek pro výběr provozovatelů jednotlivých vysílačů sítě 1, takže reálný start přechodu byl posunut na začátek června 2008.

TPP stanovil postup digitalizace po jednotlivých územích oblastech. V optimálním případě zde po zapnutí digitálního vysílače velkého výkonu následovalo několikaměsíční souběžné vysílání se stávajícím velkým analogovým vysílačem a televizními převaděči, které na něho byly napojeny. To vytvořilo určitý časový prostor, aby se diváci mohli snáze přeorientovat na digitální příjem. V důsledku použití některých kmitočtů programu ČT2 pro okamžitý přechod na digitální vysílání to ale v několika případech nebylo možné.

Specifika výstavby vysílací sítě 1

V případě sítě 1 bylo třeba nahradit 26 základních analogových vysílačů programů ČT1 a ČT2. TPP připouštěl, aby analogové vykrývací vysílače a televizní převaděče vysílaly ještě dále až do termínu celkového vypnutí analogového vysílání v příslušné územní oblasti, ale dostupností primárního signálu pro převaděče se nezabýval. Česká televize musela digitálním vysíláním nahradit celkem 928 vysílačů a převaděčů, které používala pro analogové pokrytí území republiky oběma programy. Při tomto procesu bylo nutné zohlednit řadu technických ekonomických, společenských i přírodních aspektů. S cílem minimalizovat zejména nepříjemné dopady přechodu na diváky preferovala Česká televize již při spolupráci na přípravě TPP následující přístupy:

 • Budování sítě pro šíření multiplexu veřejné služby nezávisle na ostatních provozovatelích televizního vysílání, ale v odpovídající koordinaci s TPP.
 • Postup, který dovolí přechod přímo na definitivní vysílací kmitočty, aby nebylo nutné opětovně měnit přijímací antény a konfigurace společných televizních rozvodů.
 • Protože pro Českou republiku nebylo k dispozici dostatečné množství volných vysílacích kmitočtů, souhlasila Česká televize s tím, aby pro digitální vysílání byly využity některé frekvence sloužící dosud většinou k analogovému šíření programu ČT2. V souvislosti s tím připustila i tzv. „přechod střihem“, kdy se jeden den se ukončí analogové vysílání a druhý den se na stejném kmitočtu začne vysílat digitálně, viz časový harmonogram.
 • Postupný rozliv digitálního vysílání z vhodné územní oblasti, kterou se ukázalo být Plzeňsko (např. z důvodu rušení digitálním vysíláním ze zahraničí a existence kmitočtu určeného pro digitální vysílání i když využívaného pro analogové vysílání malým městským vysílačem). K vypínání souběžného analogového vysílání v příslušné územní oblasti došlo až po zapnutí digitálních vysílačů velkého výkonu v sousedních územních oblastech, aby byla digitálně dokryta hraniční část vypínané oblasti ze sousední oblastí a bylo pak možné zajistit efektivní dokrytí druhotnou sítí digitálních opakovačů a převaděčů.
 • Zachovat významný rozsah analogového distribuce programu ČT1 až do ukončení celkového přechodu na digitální vysílání.
 • Pro každou územní oblast bylo nutné zvolit vlastní postup a digitální pokrytí realizovat některým z následujících způsobů:
  • Pokrytí základními vysílači příslušné územní oblasti. Tyto vysílače mohou pracovat v tzv. jednofrekvenční síti, kdy vysílají naprosto identický signál. Za vhodných podmínek je tedy příjem možný i z více směrů (z více vysílačů).
  • Dokrytí přesahem ze sousední územní oblasti.
  • Dokrytí digitálním opakovačem, který vysílá na stejném kmitočtu, jako je signál, který přijme jako primární. Jde o zahuštění a zvýšení robustnosti pokrytí jednofrekvenční sítě.
  • Dokrytí digitálním převaděčem, který přijme signál na určitém vysílacím kmitočtu a se stejnými modulačními parametry jej vysílá na jiném kmitočtu.
  • Dokrytí lokálním vysílačem, kdy je možné změnit modulační parametry vysílaného signálu tak, aby se zvětšila přenosová kapacita signálu vysílaného lokálně na jiném kmitočtu a bylo možné do něho případně vložit další služby určené pro danou lokalitu.

V první fázi budování sítě 1 (do konce roku 2010) mělo být zajištěno digitální pokrytí umožňující příjem s anténou umístěnou vně budov pro 95 % obyvatelstva, což je povinnost, kterou České televizi ukládá zákon. Podle zprávy Českého telekomunikačního úřadu o vyhodnocení průběhu přechodu zemského analogového televizního vysílání na zemské digitální televizní vysílání vydané k 15. 9. 2010 dosáhlo pokrytí obyvatel České republiky digitálním signálem sítě 1, která přenáší programy České televize, hodnoty 99,9 %. I potom ale následovalo zahušťování sítě na základě požadavků měst a obcí.

V dalším období se řeší rozšiřování sítě pro účely šíření obrazu s vysokým rozlišením (HDTV) a vysílání dalších programů České televize.

Rozšiřování pokrytí digitálním signálem

Pokrytí digitálním signálem v červenci 2008

Červenec 2008

Pokrytí digitálním signálem v září 2008

Září 2008

Pokrytí digitálním signálem v říjnu 2008

Říjen 2008

Pokrytí digitálním signálem v listopadu 2008

Listopad 2008

Pokrytí digitálním signálem v prosinci 2008

Prosinec 2008

Pokrytí digitálním signálem v březnu 2009

Březen 2009

Pokrytí digitálním signálem v červnu 2009

Červen 2009

Pokrytí digitálním signálem v červenci 2009

Červenec 2009

Pokrytí digitálním signálem v srpnu 2009

Srpen 2009

Pokrytí digitálním signálem v listopadu 2009

Listopad 2009

Pokrytí digitálním signálem v květnu 2010

Květen 2010

Pokrytí digitálním signálem v červenci 2010

Červenec 2010

Pokrytí digitálním signálem v srpnu 2010

Srpen 2010

Pokrytí digitálním signálem v září 2010

Září 2010

Časový harmonogram

Následující tabulka uvádí termíny jednotlivých změn souvisejících s přechodem na digitální vysílání a další rozvoj pozemních sítí přenášející programy České televize:

Rok 2008

Termín Událost Vysílání Název vysílače Stanoviště KanálÚzemní oblastPodrobnější charakteristika
5.6.2008 start přechodu síť 1 Plzeň Reálný start přechodu pozemního vysílání České televize do digitální sítě 1, včetně její informační kampaně.
12.6.2008 záměna ČT1/ČT2 ČT1 Plzeň-město Krkavec 34 Plzeň přechod z 34. na 27. kanál
12.6.2008 záměna ČT1/ČT2 ČT2 Plzeň-město Krkavec 27 Plzeň přechod z 27. na 34. kanál
28.7.2008 vypnutí ČT2 Plzeň-město Krkavec 34 Plzeň Přechod z analogového na digitální vysílání střihem na stejném kmitočtu
28.7.2008 zapnutí síť 1 Plzeň Krašov 34 Plzeň Přechod z analogového na digitální vysílání střihem na stejném kmitočtu
30.9.2008 vypnutí ČT2 České Budějovice Kleť 49 České Budějovice Přechod z analogového na digitální vysílání střihem na stejném kmitočtu
30.9.2008 vypnutí ČT2 Praha Cukrák 53 Praha Přechod z analogového na digitální vysílání střihem na stejném kmitočtu
1.10.2008 zapnutí síť 1 České Budějovice Kleť 49 České Budějovice Přechod z analogového na digitální vysílání střihem na stejném kmitočtu
1.10.2008 zapnutí síť 1 Praha Cukrák 53 Praha Přechod z analogového na digitální vysílání střihem na stejném kmitočtu
6.10.2008 záměna ČT1/ČT2 ČT1 Cheb Zelená hora 36 Plzeň přechod z 36. na 53. kanál
6.10.2008 záměna ČT1/ČT2 ČT2 Cheb Zelená hora 53 Plzeň přechod z 53. na 36. kanál
6.10.2008 záměna ČT1/ČT2 ČT1 Ústí nad Labem Buková hora 33 Ústí nad Labem přechod z 33. na 50. kanál
6.10.2008 záměna ČT1/ČT2 ČT2 Ústí nad Labem Buková hora 50 Ústí nad Labem přechod z 50. na 33. kanál
24.10.2008 zapnutí síť 1 Domažlice Vraní vrch (Modřínovec) 34 Plzeň
30.10.2008 zapnutí síť 1 Praha - město Mahlerovy sady 53 Praha vertikální polarizace
30.10.2008 vypnutí síť A Brno - Hády Brno - Hády 40 Brno
30.10.2008 vypnutí síť A Brno - město Brno, Barvičova 40 Brno
30.10.2008 vypnutí síť A Domažlice Vraní vrch (Modřínovec) 38 Plzeň
30.10.2008 vypnutí ČT2 Cheb Zelená hora 36 Plzeň Přechod z analogového na digitální vysílání střihem na stejném kmitočtu
30.10.2008 vypnutí síť A Ostrava-Slezská Ostrava Ostrava, vodárna Hladnov 39 Ostrava
30.10.2008 vypnutí ČT2 Plzeň Krašov 48 Plzeň Uvolnění kmitočtu střihem pro digitální vysílání v síti 2
30.10.2008 vypnutí síť A Praha Cukrák 25 Praha
30.10.2008 vypnutí ČT2 Praha - město Mahlerovy sady 41 Praha Uvolnění kmitočtu střihem pro digitální vysílání v síti 2
30.10.2008 vypnutí síť A Praha - město Mahlerovy sady 25 Praha
30.10.2008 vypnutí síť A Praha - Strahov Strahov 25 Praha
30.10.2008 vypnutí ČT2 Ústí nad Labem Buková hora 33 Ústí nad Labem Přechod z analogového na digitální vysílání střihem na stejném kmitočtu
30.10.2008 vypnutí síť A Ústí nad Labem Buková hora 58 Ústí nad Labem
31.10.2008 zapnutí síť 1 Desná III - Černá Říčka Příchovice 33 Trutnov digitální opakovač
31.10.2008 zapnutí síť 1 Cheb Zelená hora 36 Plzeň Přechod z analogového na digitální vysílání střihem na stejném kmitočtu
31.10.2008 zapnutí síť 1 Ostrava-Slezská Ostrava Ostrava, vodárna Hladnov 54 Ostrava
31.10.2008 zapnutí síť 1 Ústí nad Labem Buková hora 33 Ústí nad Labem Přechod z analogového na digitální vysílání střihem na stejném kmitočtu
31.10.2008 zapnutí síť 1 Brno - Hády Brno - Hády 25/29 Brno Na 29. kanál se přejde se spuštěním Kojálu.
31.10.2008 zapnutí síť 1 Brno - město Brno, Barvičova 25/29 Brno vertikální polarizace, Na 29. kanál se přejde se spuštěním Kojálu.
3.11.2008 záměna ČT1/ČT2 ČT1 Chomutov Jedlová hora 52 Ústí nad Labem přechod z 52. na 35. kanál
3.11.2008 záměna ČT1/ČT2 ČT2 Chomutov Jedlová hora 35 Ústí nad Labem přechod z 35. na 52. kanál
18.11.2008 zapnutí síť 1 Sušice Svatobor 49 Sušice
30.11.2008 zapnutí síť 1 Chomutov Jedlová hora 33 Ústí nad Labem O měsíc dříve.
14.12.2008 vypnutí ČT2 Chomutov Jedlová hora 52 Ústí nad Labem Uvolnění kmitočtu střihem pro digitální vysílání v síti 3
14.12.2008 vypnutí ČT2 Sušice Svatobor 52 Sušice Uvolnění kmitočtu střihem pro digitální vysílání v síti 3
15.12.2008 zapnutí síť 1 Jáchymov Klínovec 36 Plzeň
16.12.2008 zapnutí síť 1 Nemanice 34 Plzeň digitální opakovač

Rok 2009

Termín Událost Vysílání Název vysílače Stanoviště KanálÚzemní oblastPodrobnější charakteristika
1.3.2009 zapnutí síť 1 Ostrava Hošťálkovice 54 Ostrava vysílání se sníženým výkonem 14 kW o 15 měsíců dříve.
30.4.2009 vypnutí ČT1 Praha - město Mahlerovy sady 51 Praha
29.6.2009 zapnutí síť 1 Háj 36 Plzeň digitální opakovač
29.6.2009 zapnutí síť 1 Jihlava Javořice 33 Jihlava
30.6.2009 zapnutí síť 1 Mariánské Lázně 36 Plzeň digitální opakovač
30.6.2009 zapnutí síť 1 Rotava 36 Plzeň digitální opakovač
30.6.2009 zapnutí síť 1 Vimperk Mařský vrch 49 České Budějovice
2.7.2009 zapnutí síť 1 Kraslice Sněžná 36 Plzeň digitální opakovač
31.7.2009 zapnutí síť 1 Holoubkov 33 Plzeň digitální převaděč
31.7.2009 zapnutí síť 1 Strašice 33 Plzeň digitální převaděč
31.7.2009 zapnutí síť 1 Votice Mezivrata 53 Praha
31.7.2009 vypnutí ČT2 Liberec Ještěd 43 Trutnov Přechod z analogového na digitální vysílání střihem na stejném kmitočtu
31.7.2009 zapnutí síť 1 Liberec Ještěd 43 Trutnov Přechod z analogového na digitální vysílání střihem na stejném kmitočtu
1.8.2009 zapnutí síť 1 Albrechtice - Desná tanvaldský Špičák 43 Trutnov digitální opakovač
1.8.2009 zapnutí síť 1 Pelechov 43 Trutnov digitální opakovač
31.8.2009 vypnutí ČT2 Trutnov Černá hora 40 Trutnov Přechod z analogového na digitální vysílání střihem na stejném kmitočtu
1.9.2009 zapnutí síť 1 Trutnov Černá hora 40 Trutnov Přechod z analogového na digitální vysílání střihem na stejném kmitočtu
30.9.2009 vypnutí ČT1 Cheb Zelená hora 53 Plzeň
30.9.2009 vypnutí ČT1 Jáchymov Klínovec 38 Plzeň
30.9.2009 vypnutí ČT1 Plzeň Krašov 31 Plzeň
30.9.2009 vypnutí ČT1 Plzeň-město Krkavec 27 Plzeň
31.10.2009 vypnutí ČT1 Praha Cukrák 26 Praha
31.10.2009 vypnutí ČT2 Příbram kopec Praha 29 Praha
31.10.2009 vypnutí ČT1 Votice Mezivrata 30 Praha
31.10.2009 vypnutí ČT2 Votice Mezivrata 56 Praha
1.11.2009 zapnutí síť 1 Ostrava Hošťálkovice 54 Ostrava vysílání s plným výkonem 100 kW o 7 měsíců dříve.
26.11.2009 záměna ČT1/ČT2 ČT1 Brno - město Brno, Barvičova 35 Brno přechod z 35. na 52. kanál
26.11.2009 záměna ČT1/ČT2 ČT2 Brno - město Brno, Barvičova 52 Brno přechod z 52. na 35. kanál
26.11.2009 záměna ČT1/ČT2 ČT1 Brno Kojál 29 Brno přechod z 29. na 46. kanál během výluky od 00:00 do 18:00
26.11.2009 záměna ČT1/ČT2 ČT2 Brno Kojál 46 Brno přechod z 46. na 29. kanál během výluky od 00:00 do 18:00
30.11.2009 vypnutí ČT2 Brno Kojál 29 Brno Vypnutí 23:00. Přechod z analogového na digitální vysílání střihem na stejném kmitočtu
1.12.2009 zapnutí síť 1 Brno Kojál 29 Brno Přechod z analogového na digitální vysílání střihem na stejném kmitočtu
1.12.2009 přeladění síť 1 Brno - Hády Brno - Hády 25/29 Brno Přeladění z 25. na 29. kanál
1.12.2009 přeladění síť 1 Brno - město Brno, Barvičova 25/29 Brno Přeladění z 25. na 29. kanál
1.12.2009 zapnutí síť 1 Mikulov Děvín 29 Brno O 6 měsíců dříve.
17.12.2009 zapnutí síť 1 Příbram kopec Praha 29 Praha digitální převaděč
18.12.2009 zapnutí síť 1 Příbram Březové hory 29 Praha digitální opakovač

Rok 2010

Termín Událost Vysílání Název vysílače Stanoviště KanálÚzemní oblastPodrobnější charakteristika
4.1.2010 vypnutí ČT1 Praha - Strahov Strahov 32 Praha
29.1.2010 zapnutí síť 1 Karlovy Vary 36 Plzeň digitální opakovač
31.1.2010 vypnutí ČT2 Brno - město Barvičova 35 Brno
28.2.2010 vypnutí ČT1 Klatovy Barák 22 Sušice
28.2.2010 vypnutí ČT1 Sušice Svatobor 35 Sušice
28.2.2010 vypnutí ČT2 Klatovy Barák 58 Sušice
26.3.2010 zapnutí síť 1 Nýrsko 34 Sušice digitální opakovač
29.3.2010 zapnutí síť 1 Pardubice Krásné 32 Trutnov O dva měsíce dříve, se sníženým vyzářeným výkonem 25 kW místo 100 kW.
31.3.2010 zapnutí síť 1 Kamýk nad Vltavou 53 Praha digitální opakovač
31.3.2010 vypnutí ČT2 Karlovy Vary Tři kříže 21 Plzeň
31.3.2010 vypnutí ČT1 Kdyně Koráb (KORB) 36 Plzeň
31.3.2010 vypnutí ČT1 Starý Plzenec Radyně 57 Plzeň Vypnutí i převaděčů ČT1 22. kanál a ČT2 49. kanál.
29.4.2010 zapnutí síť 1 Blansko 32 Brno digitální převaděč
29.4.2010 zapnutí síť 1 Železná Ruda 34 Sušice digitální opakovač
31.5.2010 zapnutí síť 1 Beroun 53 Praha digitální opakovač
31.5.2010 zapnutí síť 1 Kdyně 34 Plzeň digitální opakovač
31.5.2010 zapnutí síť 1 Klatovy Hůrka 49 Sušice digitální opakovač
31.5.2010 zapnutí síť 1 Tábor Čelkovice 53 České Budějovice digitální opakovač
11.6.2010 zapnutí síť 1 Zbiroh základní škola 53 Praha digitální opakovač
30.6.2010 vypnutí ČT1 České Budějovice Kleť 39 České Budějovice
30.6.2010 zapnutí síť 1 Frýdek Lysá hora 54 Ostrava O měsíc dříve.
30.6.2010 vypnutí ČT2 Ostrava Hošťálkovice 51 Ostrava
30.6.2010 vypnutí ČT1 Tábor Radimovice 27 České Budějovice
30.6.2010 vypnutí ČT1 Vimperk Mařský vrch 32 České Budějovice
30.6.2010 vypnutí ČT2 Vimperk Mařský vrch 47 České Budějovice
30.7.2010 zapnutí síť 1 Jince 53 Praha digitální opakovač
31.7.2010 vypnutí ČT2 Jihlava Javořice 42 Jihlava
31.8.2010 zapnutí síť 1 Děčín Popovický vrch 33 Ústí nad Labem digitální opakovač
31.8.2010 vypnutí ČT1 Chomutov Jedlová hora 35 Ústí nad Labem
31.8.2010 zapnutí síť 1 Šluknov 33 Ústí nad Labem digitální opakovač
31.8.2010 vypnutí ČT1 Ústí nad Labem Buková hora 50 Ústí nad Labem
31.8.2010 zapnutí síť 1 Ústí nad Labem-Vaňov 33 Ústí nad Labem digitální opakovač
31.8.2010 zapnutí síť 1 Valašské Klobouky Ploštiny 33 Zlín
31.8.2010 zapnutí síť 1 Velký Šenov 33 Ústí nad Labem digitální opakovač
31.8.2010 zapnutí síť 1 Zlín Tlustá hora 33 Zlín
30.9.2010 vypnutí ČT1 Brno - město Barvičova 52 Brno
30.9.2010 zapnutí síť 1 Frýdlant v Čechách U rozhledny 43 Trutnov digitální opakovač
30.9.2010 zapnutí síť 1 Husinec 53 České Budějovice digitální opakovač
30.9.2010 přechod ČT1 na 50. kanál ČT1 Jeseník Praděd 36/50 Jeseník přechod z 36. kanálu v náhradní anténě na 50. kanál v hlavní anténě a plný výkon
30.9.2010 vypnutí ČT2 Jeseník Praděd 50 Jeseník
30.9.2010 zapnutí síť 1 Jeseník Praděd 36 Jeseník Přechod z analogového na digitální vysílání střihem na stejném kmitočtu
30.9.2010 zapnutí síť 1 Jindřichovice pod Smrkem Hřebenáč 33 Trutnov digitální opakovač
30.9.2010 zapnutí síť 1 Loučovice 49 České Budějovice digitální opakovač
30.9.2010 vypnutí ČT2 Šumperk Vrchlického ulice 32 Jeseník
30.9.2010 zapnutí síť 1 Týn nad Vltavou 49 České Budějovice digitální opakovač
30.9.2010 zapnutí síť 1 Volary 49 České Budějovice digitální opakovač
30.9.2010 zapnutí síť 1 Zdíkov 49 České Budějovice digitální opakovač
ve 40. týdnu 2010 signalizace vypnutí ČT2 Svitavy Kamenná Horka 58 Brno Začátek vysílání piktogramu na vypínaném vysílači.
ve 40. týdnu 2010 signalizace vypnutí ČT2 Žďár nad Sázavou Harusův vrch 49 Brno Začátek vysílání piktogramu na vypínaném vysílači.
25.10.2010 zapnutí síť 1 Hejnice U kapličky 46 Trutnov digitální převaděč
29.10.2010 zapnutí síť 1 Havlíčkův Brod 32 Jihlava digitální opakovač
29.10.2010 zapnutí síť 1 Chocerady Komorní Hrádek 53 Praha digitální opakovač
29.10.2010 zapnutí síť 1 Ledeč nad Sázavou 49 Praha digitální převaděč
29.10.2010 zapnutí síť 1 Sázava nad Sázavou 53 Praha digitální opakovač
29.10.2010 zapnutí síť 1 Třebíč Klučovská hora 33 Jihlava digitální opakovač
29.10.2010 zapnutí síť 1 Velké Meziříčí Fajtův vrch 34 Brno digitální převaděč
31.10.2010 vypnutí ČT2 Hradec Králové Krásné 57 Trutnov
31.10.2010 vypnutí ČT2 Třebíč Klučovská hora 45 Jihlava
ve 44. týdnu 2010 signalizace vypnutí ČT2 Svitavy Kamenná Horka 58 Brno Začátek vysílání textové informace vedle piktogramu.
ve 44. týdnu 2010 signalizace vypnutí ČT2 Žďár nad Sázavou Harusův vrch 49 Brno Začátek vysílání textové informace vedle piktogramu.
30.11.2010 zapnutí síť 1 Valašské Meziříčí Radhošť 54 Ostrava digitální opakovač
30.11.2010 zapnutí síť 1 Valašské Meziříčí Radhošť 54 Ostrava
30.11.2010 zapnutí síť 1 Vsetín Bečevná 36 Zlín digitální opakovač
30.11.2010 vypnutí ČT2 Valašské Meziříčí Radhošť 49 Ostrava
10.12.2010 zapnutí síť 1 Žďár nad Sázavou Harusův Vrch 29 Brno digitální opakovač
21.12.2010 zapnutí síť 1 Velké Karlovice Na Kyčerce 54 Zlín digitální opakovač
22.12.2010 zapnutí síť 1 Náměšť nad Oslavou Zborovská ulice 29 Brno digitální opakovač

Rok 2011

Termín Událost Vysílání Název vysílače Stanoviště KanálÚzemní oblastPodrobnější charakteristika
6.1.2011 vypnutí ČT2 Žďár nad Sázavou Harusův vrch 49 Brno
6.1.2011 přeladění ČT1 Žďár nad Sázavou Harusův vrch 49 Brno Přeladění z 32. na 49. kanál, snížení výkonu z 80 na 20 kW.
13.1.2011 zapnutí síť 1 Svitavy Kamenná Horka 29 Brno dokrývač
28.1.2011 přeladění síť 1 Vsetín Bečevná 54 Zlín přeladění z 36. na 54. kanál, změna na digitální převaděč
31.1.2011 vypnutí ČT2 Svitavy Kamenná Horka 58 Brno
31.1.2011 vypnutí ČT2 Třinec-město 59 Ostrava
31.1.2011 vypnutí ČT2 Uherský Brod Velká Javořina 47 Zlín
31.1.2011 vypnutí ČT2 Valašské Klobouky Ploštiny 42 Zlín
31.1.2011 zapnutí síť 1 Zlaté Hory Biskupská kupa 36 Jeseník dokrývač
31.1.2011 vypnutí ČT2 Zlín Tlustá hora 51 Zlín
7.2.2011 zapnutí síť 1 Huslenky U Sivků 33 Zlín dokrývač
7.2.2011 zapnutí síť 1 Nový Hrozenkov Humenec 33 Zlín dokrývač
25.2.2011 přeladění síť 1 Huslenky U Sivků 29 Zlín Přeladění z 33. na 29. kanál
28.2.2011 zapnutí síť 1 Boskovice Čížovky 29 Brno dokrývač
28.2.2011 zapnutí síť 1 Rakovník Okružní ulice 34 Plzeň dokrývač
28.2.2011 vypnutí ČT2 Vsetín Bečevná 40 Zlín
12.3.2011 zapnutí síť 1 Zaječov zemědělská usedlost 53 Praha dokrývač
28.3.2011 zapnutí síť 1 Letohrad nad ZD 54 Trutnov dokrývač
28.4.2011 zapnutí síť 1 Hronov Jírová hora 36 Trutnov dokrývač
28.4.2011 zapnutí síť 1 Jablonné nad Orlicí Strážnice 29 Jeseník dokrývač
28.4.2011 zapnutí síť 1 Žamberk Na Rozárce 36 Trutnov dokrývač
30.4.2011 vypnutí ČT1 Frýdek Lysá hora 37 Ostrava
8.5.2011 zapnutí síť 1 Jiřetín pod Jedlovou Jedlová 43 Ústí nad Labem dokrývač
30.5.2011 zapnutí síť 1 Strání Dubina 43 Zlín dokrývač
31.5.2011 zapnutí síť 1 Broumov Hvězda 40 Trutnov dokrývač
31.5.2011 vypnutí ČT1 Jihlava Javořice 25 Jihlava
31.5.2011 vypnutí ČT1 Pacov Stražiště 36 Jihlava
31.5.2011 vypnutí ČT1 Třebíč Klučovská hora 28 Jihlava
30.6.2011 vypnutí ČT1 Brno Kojál 46 Brno
30.6.2011 vypnutí ČT1 Hodonín Babí lom 33 Brno
30.6.2011 vypnutí ČT1 Hradec Králové Krásné 22 Trutnov
30.6.2011 vypnutí ČT1 Liberec Ještěd 31 Trutnov
30.6.2011 vypnutí ČT1 Mikulov Děvín 26 Brno
30.6.2011 vypnutí ČT1 Rychnov nad Kněžnou Litický Chlum 28 Trutnov
30.6.2011 vypnutí ČT1 Svitavy Kamenná Horka 24 Brno
30.6.2011 vypnutí ČT1 Trutnov Černá hora 23 Trutnov
30.6.2011 vypnutí ČT1 Žďár nad Sázavou Harusův vrch 49 Brno
1.7.2011 zapnutí síť 1 Náchod Vyhlídka 53 Trutnov dokrývač
21.7.2011 zapnutí síť 1 Horní Lipová u nádraží 40 Jeseník dokrývač
31.7.2011 vypnutí ČT1 Špindlerův Mlýn Medvědín 21 Trutnov
22.8.2011 zapnutí síť 1 Bystřice nad Pernštejnem Voldán 54 Brno dokrývač
29.8.2011 zapnutí síť 1 Náchod - Kladská Kladská ulice 53 Trutnov dokrývač
30.8.2011 zapnutí síť 1 Letovice Zámek Letovice 29 Brno dokrývač
23.9.2011 zapnutí síť 1 Luhačovice Branka ulice Branka 33 Zlín dokrývač
27.9.2011 zapnutí síť 1 Dolní Dobrouč č.p. 500 54 Trutnov dokrývač
27.9.2011 zapnutí síť 1 Okrouhlice Vadín 54 Jihlava dokrývač
30.9.2011 zapnutí síť 1 Hlubočky NS Gagarinova ulice 54 Jeseník dokrývač
2.10.2011 zapnutí síť 1 Králíky Suchý vrch 32 Jeseník dokrývač
10.10.2011 zapnutí síť 1 Ústí nad Labem Větruše 53 Ústí nad Labem dokrývač
11.10.2011 zapnutí síť 1 Jeseník Zlatý Chlum 36 Jeseník dokrývač
31.10.2011 vypnutí ČT1 Jeseník Praděd 50 Jeseník
31.10.2011 vypnutí ČT1 Nový Jičín Veselský kopec 34 Ostrava
31.10.2011 vypnutí ČT1 Olomouc Radíkov 33 Jeseník
31.10.2011 vypnutí ČT1 Ostrava Hošťálkovice 31 Ostrava
31.10.2011 vypnutí ČT1 Třinec Javorový vrch 26 Ostrava
31.10.2011 vypnutí ČT1 Valašské Klobouky Ploštiny 25 Zlín
31.10.2011 vypnutí ČT1 Valašské Meziříčí Radhošť 27 Ostrava
3.11.2011 zapnutí síť 1 Brtnice Rokštejnská ulice 33 Jihlava dokrývač
10.11.2011 zapnutí síť 1 Ústí nad Orlicí Kubincův kopec 54 Trutnov dokrývač
30.11.2011 vypnutí ČT1 Vsetín Bečevná 28 Zlín
30.11.2011 vypnutí ČT1 Zlín Tlustá hora 22 Zlín
1.12.2011 zapnutí síť 1 Raspenava Chlum 53 Trutnov dokrývač
9.12.2011 zapnutí síť 1 Jablůnka Pálenisko 43 Zlín dokrývač

Rok 2012

Termín Událost Vysílání Název vysílače Stanoviště KanálÚzemní oblastPodrobnější charakteristika
17.1.2012 zapnutí síť 1 Pec pod Sněžkou hotel Horizont 53 Trutnov dokrývač
2.3.2012 zapnutí síť 1 Hradec nad Moravicí Na Tylovách 29 Ostrava dokrývač
21.3.2012 zapnutí síť 1 Žulová Hlavní 154 54 Jeseník dokrývač
18.4.2012 zapnutí síť 1 Halenkov Halenkov 631 43 Zlín dokrývač
25.5.2012 zapnutí síť 1 Třinec Lidická 795 54 Ostrava dokrývač
30.5.2012 zapnutí síť 1 Vrbno pod Pradědem Náměstí sv. Michala 33 Jeseník dokrývač
20.6.2012 zapnutí síť 1 Valašská Bystřice Búřov 43 Zlín dokrývač
27.7.2012 zapnutí síť 1 Mosty u Jablunkova Zápověď 33 Ostrava dokrývač
31.8.2012 zapnutí síť 1 Komárov Vodojem Kleštěnice 29 Praha dokrývač
10.10.2012 zapnutí síť 1 Loket Československé armády 238/22 43 Plzeň dokrývač
18.12.2012 zapnutí síť 1 Jablunkov Bezručova 497 36 Ostrava dokrývač

Rok 2013

Termín Událost Vysílání Název vysílače Stanoviště KanálÚzemní oblastPodrobnější charakteristika
1.5.2013 zapnutí síť 1a Benešov Kozmice 23 Praha
1.5.2013 zapnutí síť 1a Brno-Jihlavská Jihlavská 47 Brno
1.5.2013 zapnutí síť 1a České Budějovice Kleť 32 České Budějovice
1.5.2013 zapnutí síť 1a Jáchymov Klínovec 50 Plzeň
1.5.2013 zapnutí síť 1a Jihlava Jeníkov 50 Jihlava
1.5.2013 zapnutí síť 1a Olomouc Slavonín 50 Jeseník
1.5.2013 zapnutí síť 1a Plzeň vodárna 38 Plzeň
1.5.2013 zapnutí síť 1a Praha-Ládví Ládví 37 Praha
1.5.2013 zapnutí síť 1a Praha-Novodvorská Novodvorská 37 Praha
1.5.2013 zapnutí síť 1a Trutnov Černá hora 21 Trutnov
1.5.2013 zapnutí síť 1a Uherské Hradiště Rovnina 41 Zlín
1.5.2013 zapnutí síť 1a Ústí nad Labem Krušnohorská 21 Ústí nad Labem
1.5.2013 zapnutí síť 1a Zlín Segment 41 Zlín
10.6.2013 zapnutí síť 1 Brumov-Bylnice hrad 36 Zlín převaděč
13.6.2013 zapnutí síť 1a Brno-Barvičova Barvičova 47 Brno
30.6.2013 zapnutí síť 1a Ostrava-Lanová Lanová 38 Ostrava
10.7.2013 zapnutí síť 1 Česká Třebová Na Výšině 1975 33 Trutnov převaděč

Poslední aktualizace 1. 8. 2013, Karel Moulík