Elektronické měření sledovanosti — Metodika elektronického měření — Sledovanost a data o vysílání — Vše o ČT — Česká televize

Sledovanost a spokojenost

Sledovanost a data o vysílání

  • S jakým ohlasem se u diváků setkávají pořady vysílané Českou televizí?
  • Metodika výzkumu sledovanosti, odložené sledovanosti, spokojenosti a statistiky o vysílaných pořadech ČT

Elektronické měření sledovanosti se v ČR uskutečňuje od června 1997. V prvním pětiletí ho pro Asociaci televizních organizací (ATO), jejímž zakladatelským členem je i Česká televize, prováděla prostřednictvím peoplemetrů firma Taylor Nelson Sofres Media. Od dubna 2002 pro období do roku 2023 je zajišťuje česká společnost Nielsen Admosphere. Využívá k tomu systému TV metrů, což je komplexní soubor hardwaru (TV metrů, serverů, atp.) a softwaru.

Vlastní TV metr je elektronické zařízení, které slouží zejména k zaznamenávání toho, jak televizi sledují jednotliví členové domácnosti. Přenos dat naměřených TV metry do ústředí Nielsen Admosphere se odehrává průběžně prostřednictvím komunikace GSM a má podobu zpráv SMS. Naměřená data jsou uživatelům k dispozici následující den ráno.

Elektronické měření sledovanosti televizních stanic v členění podle kanálů, sociodemografické struktury diváků a dalších ukazatelů se uskutečňuje s přesností na vteřinu na reprezentativním vzorku televizních domácností v České republice; jejich panel, který se každoročně z jedné čtvrtiny obnovuje, zahrnuje 1850 televizních domácností (další detaily naleznete na internetové adrese www.nielsen-admosphere.cz).

Existence veřejnoprávní a komerční televize vyvolala potřebu tzv. „jednotné měny“ v datech o sledovanosti televize. Takovou potřebu mohou uspokojit pouze údaje, které jsou všeobecně (tzn. všemi provozovateli televize, ale i dalšími subjekty, např. reklamními agenturami) přijímány jako plně věrohodné. Data pocházející z elektronického měření sledování televize tuto kýženou vlastnost splňují.

Jak fungují peoplemetry