TV a odložená sledovanost

Co znamená TV a odložená sledovanost — Metodika elektronického měření — Sledovanost a data o vysílání — Vše o ČT — Česká televize

Sledovanost a spokojenost

Sledovanost a data o vysílání

  • S jakým ohlasem se u diváků setkávají pořady vysílané Českou televizí?
  • Metodika výzkumu sledovanosti, odložené sledovanosti, spokojenosti a statistiky o vysílaných pořadech ČT

V našich tabulkách zkráceně Sled., anglickou zkratkou TVR (Television Rating), je veličinou sledování televize (což je televizní aktivita televizní populace, tedy osob starších 4 let).

Udává se v procentech nebo v absolutním počtu diváků. Obě jednotky vypovídají o témž – o tom, kolik diváků jisté sociodemografické skupiny se v určitou dobu věnovalo sledování televize. Hodnota procenta sledovanosti je proměnlivá v závislosti na tom, k jaké sociodemografické skupině se váže.

1 % diváků starších patnácti let cca 87 100
1 % mužů cca 42 300
1 % žen cca 44 800
1 % dětí ve věku 4 až 14 let cca 11 000