Kde jsem:

Televizní programy — Historie — Vše o ČT — Česká televize

Historické televizní programy

Historické televizní programy

  • Zajímavé televizní programy z minulosti
  • Archivní vysílací plány z přelomových okamžiků československé historie

Co se vysílalo v televizi před rokem 1989 při nejrůznějších výročích 25. února, 1. a 9. května či 7. listopadu? Jak vypadal vánoční a silvestrovský program v různých letech? Co bylo k vidění na televizních obrazovkách při pohřbech sovětských vůdců? V kolik hodin začínalo a končívalo televizní vysílání, a kdy běžel monoskop? Co se mělo vysílat 21. srpna 1968, kdyby nepřijely okupační tanky? To všechno najdete na této stránce v kolekci vybraných televizních programů z let 1953–1989. Výběr je sestaven tak, aby modelově co nejvíce přiblížil tehdejší programovou nabídku.

Podrobný televizní program s notickami, přehledy tvůrců a účinkujících byl v letech 1953–1965 zveřejňován v týdeníku ČESKOSLOVENSKÝ ROZHLAS A TELEVIZE a v letech 1965–1989 v časopisu TÝDENÍK ČS. TELEVIZE. Stručný televizní program byl také zveřejňován v denním tisku a v některých časopisech.

Daniel Růžička

Seznam archivních TV programů

Rok:  Den:
Téma:  Den:

Rekonstruovaný Program 68

Pořady v tehdejší programové skladbě mohou sloužit nejen jako audiovizuální galerie, ale zároveň jako průvodce kulturním a sociálním životem doby. Pokud například budeme sledovat, na základě čeho, v jakém pořadí a v jakých časech byly nasazovány pořady do vysílání, prozradí nám to hodně o denním režimu tehdejší společnosti. Konkrétním takovým příkladem může být tzv. Televizní vysílání pro školy, což byl cyklus vzdělávacích pořadů, určený žákům převážně na základních školách. Obvykle v pondělí ve večerních hodinách běžel pořad s podtitulem „předpremiéra pro učitele“, který byl doprovázen komentářem odborníka vysvětlujícím, jakým způsobem má vyučující s pořadem během vyučování pracovat. Následně byl pořad odvysílán v dopoledních hodinách během výuky. U mnoha televizních titulů se v archivu nedochoval ani záznam, ani žádné další informace, nicméně díky velkému množství dobových článků se podařilo zmapovat téměř celý rok. Program 68 tak ve finále nabízí bohatou televizní encyklopedii.

Rekonstruovaný Program 68