Příběhy 20. století

12/16 Soudci

12/16 Soudci

Obsah dílu

Komunistický režim v Československu vedl k naprostému pokřivení práva – a právě obnova demokratického právního státu patřila k hlavním polistopadovým úkolům. V jakém postavení byli za normalizace soudci a advokáti? Jak potom proběhla očista justice od zkompromitovaných lidí?

Play
25 minut
Další díl
13/16 Vydíraní

Přehled dílů

39 dostupných
Play
26 minut
16/16 Proruští
Protikomunistická opozice v Československu (a zejména Charta 77) kladla před listopadem 1989 zásadní důraz na skutečnost, že vláda KSČ soustavně a každodenně porušuje občanská práva. Jak se stalo, že dnes někteří někdejší disidenti obhajují autoritativní režimy?
Premiéra neděle 22. 12. 2019
Play
26 minut
15/16 Emigranti
Z komunistického Československa uprchlo na Západ asi čtvrt milionu lidí. Listopadový převrat v roce 1989 pro ně mimo jiné znamenal možnost podívat se konečně domů a navštívit příbuzné a přátele – někdy po pár měsících, jindy po desítkách let exilu.
Premiéra neděle 15. 12. 2019
Play
26 minut
14/16 Hrdinové
Příběh protikomunistické odbojové skupiny kolem bratrů Mašínových, kteří se v roce 1953 probojovali na Západ, zná u nás skoro každý. Co znamenal listopad 1989 pro ty, kdo ke skupině patřili nebo byli spřízněni s jejími členy a zůstali v Československu?
Premiéra neděle 8. 12. 2019
Play
26 minut
13/16 Vydíraní
Lidé, které Státní bezpečnost registrovala jako své spolupracovníky různých kategorií, se rekrutovali ze všech společenských vrstev. Zdaleka ne všichni se ke spolupráci zavázali dobrovolně, ne všichni někoho udali. Míru jejich spolupráce však bylo možno nahlédnout teprve mnoho let po převratu, po otevření archivů.
Premiéra neděle 1. 12. 2019
Play
26 minut
12/16 Soudci
Komunistický režim v Československu vedl k naprostému pokřivení práva – a právě obnova demokratického právního státu patřila k hlavním polistopadovým úkolům. V jakém postavení byli za normalizace soudci a advokáti? Jak potom proběhla očista justice od zkompromitovaných lidí?
Premiéra sobota 23. 11. 2019
Play
26 minut
11/16 Studenti
Od 17. listopadu 1989 se v Čechách traduje, že komunismus „zbourali studenti“. Jak to ale vlastně bylo? Lze tvrdit, že na čs. vysokých školách vládla proreformní a protirežimní atmosféra? Nebo do poslední chvíle představovaly spíše konformní složku společnosti?
Premiéra neděle 17. 11. 2019

Napište nám

Související pořady