Interaktivní zpravodajský pořad ČT24. Hlavní události dne, podstatná témata a jejich aktéři odpovídající na otázky diváků živě v Hyde Parku. Dnes na téma „Obvinění v pardubické nemocnici“. Hostem pořadu bude Ondřej Dostál, specialista na zdravotnické právo. Ve čtvrtek pravidelně pohled do světa byznysu.

Obsah dílu

Přehrát vše

Chat

specialista na zdravotnické právo

Ondřej Dostál

Policie zahájila trestní stíhání pardubické nemocnice, dvou sester a lékařky v případu Adama Vyčítala, který po operaci mandlí v pardubické nemocnici v květnu 2017 silně krvácel a následně upadnul do vigilního kómatu. Své aktuální kroky zatím ovšem policisté z procesních důvodů odmítli komentovat. Téma pro dnešní 90´ČT24 s hostem Ondřejem Dostálem, specialistou na zdravotnické právo.

Záznam chatu ze čtvrtka 5. září 2019

Jiří: „Něco podobného se stalo u mých známých. Tatínka, který byl hospitalizován se zlomeninou, převezla sanitka z jedné nemocnice do druhé, tam si ho nikdo nevšímal a nechali ho ležet hodinu bez pomoci na chodbě. Opuštěn tam zkolaboval a na následky toho zemřel“

Ondřej Dostál: „V této situaci vidím porušení zákona. To spočívalo patrně v tom, že pacient byl transportován z jedné nemocnice do druhé, aniž by bylo zajištěno jeho přijetí a návaznost péče. Patrně též došlo k odmítnutí péče v neodkladném stavu, což zákon nepovoluje, krajské úřady by to měly postihovat, je to bohužel jednou z častých příčin zbytečných újem na zdraví či úmrtí. Pokud případ dosud není promlčen a je dostupná zdravotnická dokumentace, popisující děj, doporučil bych obrátit se na advokáta, neboť je patrně možno domáhat se odškodnění. Pacientům a příbuzným, kteří se obávají, že se v podobné situaci ocitnou, doporučuji seznámit se se svými zákonnými právy, zde konkrétně s paragrafem 48 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, aby v případě protizákonného odmítání dokázali sebe či blízkého ochránit. Návod, jak k těmto situacím přistupovat, nenechat se odmítnout a třeba zbytečně nezemřít, bude k dispozici na webové stránce www.zdravotnipojistenci.cz - v sekci Rady pro pacienty. Závěrem je nutno říci, že odmítání pacientů často z kapacitních důvodů není něčím, co by lékaři chtěli dělat, často jde o důsledek chybné organizace systému zdravotnictví, který zejména v regionech již není schopen zajistit a zaplatit dostatečný přístup ke kvalitní zdravotní péči.“

Václav K.: „Dobrý den. Po zkušenostech ze severočeského regionu, se obdobná situace mohla stát i zde. Rozevírají se nůžky, úrovně nemocniční péče, mezi Prahou a kraji?“

Ondřej Dostál: „Určitě rozevírají, a to velmi výrazně. Příčinou je tzv. úhradová vyhláška, kterou vydává každoročně ministerstvo zdravotnictví a která přiděluje nemocnicím peníze podle tzv. historické reference, laicky to znamená, že nemocnice, které byly v minulých letech chudé, budou chudé i napřesrok. Severní Čechy jsou ukázkovým příkladem takto podfinancovaných nemocnic, což má pochopitelně vliv jak na dostupnost, tak i na kvalitu zdravotních služeb, a to i přes chvályhodnou snahu zbývajících lékařů a sester v těchto nemocnicích udělat pro pacienty to nejlepší. Proto si i myslím, že cestou vpřed nejsou žaloby na náhradu škody nebo trestní oznámení na lékaře, ale systémová změna. Skupina senátorů napříč politickým spektrem napadla koncem loňského roku úhradové předpisy před Ústavním soudem, a to právě pro nerovnost, kterou vytvářejí v přístupu k péči. Ministerstvo sice tyto rozdíly popírá, tyto však objektivně existují, projevily se už na kauze rumburské nemocnice a bohužel jen s o něco menší závažností jsou vidět i v dalších regionálních nemocnicích. Můžeme ale doufat, že i pokud ministerstvo s touto situací nic neudělá, během roku či dvou nám pomůže Ústavní soud. Každopádně vládní politici budou muset vysvětlit před krajskými volbami, proč tyto rozdíly ve financování, kvalitě a tedy i šancích pacientů na přežití přetrvávají.“

Otto: „Dobrý večer.Proč už dávno není lékařka,která dvakrát prošla bez povšimnutí kolem krvácejícího dítěte,odsouzená za neposkytnutí první pomoci.Takto se zachovat kdokoliv jiný,například u dopravní nehody,už sedí.“

Ondřej Dostál: „Z dostupných informací se jeví, že tato lékařka je policií vyšetřována, je tedy možné, že trestnímu stíhání bude čelit. Domnívám se, že první pomoc poskytnuta být měla, možná by to předešlo trvalému poškození zdraví dítěte. Na druhou stranu problém vidím i v organizaci práce v nemocnici, patrně mohl existovat pokyn, podle kterého musí o pacienta s krvácením pečovat určený lékař s patřičnou kvalifikací, byť musel být teprve přivolán, a jiní lékaři nebyli vedeni k tomu, aby i mimo rámec své odborné specializace první pomoc poskytli. Pokud tomu tak bylo, šlo by o organizační selhání, které by měl soud zhodnotit postihem, ať již trestním nebo finančním.“

Marie: „Můj zážitek: se šílenými bolestmi ruky a necitlivými prsty jsem přišla na pohotovost. Bolestí jsem brečela a křičela. Prosila jsem, ať mi ji klidně uříznou. Sestra otevřela dveře se slovy "Počkejte si" a odešla. Proč se to tedy nazývá pohotovost“

Ondřej Dostál: „Jako právník mohu komentovat, že péče reagující na stavy intenzivní bolesti je péčí "neodkladnou" ve smyslu zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, která nemůže být pacientovi odmítnuta, a to ani z kapacitních důvodů. Patrně tedy došlo ve vašem případě k porušení práva. Ze systémového hlediska ovšem musím též konstatovat, že zajištění pohotovostní péče je v mnoha regionech republiky zcela nedostatečné, proto k takovým případům, jako je ten váš, rutinně dochází. V krajním případě je možno obrátit se nikoliv na pohotovost, ale na rychlou záchrannou službu, která pacienta zpravidla přímo veze do nemocnice, to pacientovi sice pomůže, z hlediska systému je to však řešení velmi nákladné a neefektivní.“

Stanislav: „Obdobnou příhodu jsem zažil i já,když jsem doma zkolaboval a byl odvezen záchrankou do nemocnice. Tam mě odstavili před dveře ambulance,něco řekli uvnitř a nechali mě pak na chodbě bez povšimnutí přes půl hod.Proč se o akutní příjem nikdo hned nepostará?“

Ondřej Dostál: „Jak jsem uvedl v předchozím příspěvku, neodkladná péče nemůže být odmítnuta ani z kapacitních důvodů, musí být poskytnuta v čase odpovídajícím potřebě pacienta. Reálný stav se však od zákona značně liší, bohužel reálná možnost pacienta si stěžovat je poměrně nízká, větší šance mají opět pacienti, kteří umějí odcitovat příslušný paragraf. Skutečné řešení však spočívá v systémové změně, která zajistí, aby nemocnice byly rovnoměrně rozmístěny i financovány tak, aby mohly udržovat dostatečné personální zajištění. To bude patrně vyžadovat vyšší investice ze zdravotního pojištění.“

Eva K.: „Když vidím to video, tu netečnost personálu, to nemůžou žádným způsobem omluvit!!! Je to úděsné, být v nemocnici, krvácet a být totálně ignorován okolochodícím personálem! Žádná omluva, jedině účinný trest !!“

Ondřej Dostál: „Souhlasím, ovšem opět musím poukázat na to, že tyto situace nejsou projevem zlé povahy zdravotníků, jde o systémová selhání. Lékař v nemocnici o víkendové službě často musí řešit případy počínaje alkoholiky a narkomany, přes banální bolesti, až po těžká traumata a akutní stavy. Musí je umět rozpoznat a profesionálně vyřešit, přitom se často jedná o člověka, který se už několik dní na službě nevyspal, případně nemá dostatečnou kvalifikaci, ale ani nemá koho přivolat. Jde o situace, kdy by na lavici obžalovaných neměl sedět jen zdravotník, ale hlavně systém.“

Lukáš Lekeš: „České zdravotnictví je hluboce podfinancováno. Není na čase, podpořit regionální nemocnice, aby se nerušily a péče zůstala?“

Ondřej Dostál: „Otázka byla zodpovězena ve vysílání (20:52 hodin).“

Stopáž90 minut
Rok výroby 2018
 P ST HD