Interaktivní zpravodajský pořad ČT24. Hlavní události dne, podstatná témata a jejich aktéři odpovídající na otázky diváků živě v Hyde Parku. Dnes na téma „Život s dluhy a exekucí“ s prezidentem Exekutorské komory ČR Vladimírem Plášilem.

Obsah dílu

Přehrát vše

Chat

prezident, Exekutorská komora ČR

Vladimír Plášil

Dluhy domácností rostou - v červnu stouply meziročně o 110 miliard korun. Lidé tak bankám a družstevním záložnám už dluží víc než bilion a půl. Nejvíc si pak půjčují na bydlení. Dluhová spirála nabírá tempo a může skončit i exekucí. Jen loni v ní skončilo 863 tisíc lidí. Tři a více exekucí přitom měla víc než polovina z nich. Jak se žije s dluhy a exekucí? Jaká je finanční gramotnost obyvatel Česka? A máme dostatek zákonů, které by nás ochránili před lichváři?

Záznam chatu z úterý 31. července 2018

Pavel: „Promlčitelnost vraždy v ČR je 20 let. Jaká je promlčitelnost exekuce, pokud není vymožena? V civilizovaných západních zemích, které vnímáme jako vzor, je to několik let. Např. v Německu 5 let. Má u nás exekuce vyšší váhu, než vražda?“

Vladimír Plášil: „Mně k této otázce vůbec není známo, že by tímto způsobem bylo trvání exekuce v Německu omezeno. Pokud divák cituje 5 let, tak by to spíše odpovídalo trvání insolvenčního řízení, tzv. spotřebitelského oddlužení. V Německu je podle našich informací promlčecí doba u pohledávky přiznané soudem, upozorňuji, rozhodnutí, 30 roků.“

Václav Hošek: „Ex.úřad Přerov na mě vede 4 ex.řízení,jedno v němž byl proveden soupis mov.věcí ponechaných na místě skončilo a nyní se na tentýž soupis odkazují v jiném ex.řízení ? Mohou tak učinit,když na nálepkách je číslo řízení již skončené ?“

Vladimír Plášil: „Pokud je na nálepkách uvedeno číslo řízení, které je prokazatelně skončené, kladu si otázku, proč tam ty nálepky zůstávají. Jestli je exekuce skončená, nepochybně musel být zrušen exekuční příkaz postihující movité věci. Pak by byla situace taková, že v podstatě je ten majetek movitý v zásadě neoblepen, jako by tam ty nálepky nebyly. Pokud přijde jiný exekutor, jsem přesvědčen, že může tento majetek sepsat. Pokud jsem tedy porozuměl otázce.“

Olda: „Jaký dohled ze strany státu je realizován nad osobami v exekuci, zda nepodnikají v šedé ekonomice a tudíž si užívají jako bezúhonní? Jaká je výtěžnost exekutorů na dluzích u státu, u fyzických a právnických osob?“

Vladimír Plášil: „Samozřejmě mluvit o nějakém dohledu států v tom civilním řízení občanském je iluzorní, protože stát maximálně se zajímá, pokud vymáhá, tak jsou to tzv. náklady paušální z trestního řízení nebo obdobné pohledávky. Ale aby kontroloval, jestli někdo je zaměstnán nebo je doma, tak to bychom žili asi před rokem 89. Takže tady si myslím, že o dohledu nelze ani uvažovat.“

AK: „Hnutí SPD Tomia Okamury chce například exekutory zestátnit, co vy na to?“

Vladimír Plášil: „Pokud mohou být soukromí exekutoři, například ve Francii, Velké Británii, Belgii, Holandsku, Lucembursku, Spojených státech a Kanadě, je vidět, že se tato zákonná úprava osvědčuje a šetří státu peníze, které by jinak vydal z kapes všech daňových poplatníků na státní exekutory.“

Pavel: „Syn ma exekuce. Proc musim ja prokazovat, ze movity majetek je muj? Exekutor prijde, vse oblepi a ja se musim starat! Exekutor nemusi nic!“

Vladimír Plášil: „Můžete podat návrh na vyškrtnutí sepsaných věcí ze soupisu provedeného exekutorem. Musíte ho podat do 30 dnů od jeho provedení a doložit příslušnými doklady, což jsou například pokladní bloky, kupní smlouvy. Soudní exekutor musí o takovémto návrhu rozhodnout do 15 dnů, a pokud mu nevyhoví, odkáže vás na to, abyste se obrátil na soud s vylučovací žalobou.“

V.V.: „Dobrý den, co říkáte na možnou novelu, která by nestanovila pro vstup do insolvenčního řízení závazek uhradit 30%? Sníží se počet exekucí? Nebudou exekutoři ještě více tratní na odměnách? Děkuji“

Vladimír Plášil: „Je to určitě otázka k odborné diskusi. Avšak konečné slovo budou mít zákonodárci.“

DAYD: „Jaká je obecně finanční gramotnost obyvatel Česka?“

Filip Hanzlík: „V posledních letech provádíme každoročně šetření jako standardizovaný set otázek. Ty výsledky třeba za letošní rok, protože poslední byly zveřejněny v březnu tohoto roku, tak to se dost podobá těm údajům, které jsme slyšeli. Maximální počet bodů je 100, z šetření za rok 2018 vyplynulo, že průměrná hodnota u průměrného Čecha je 56. Číslo 55 bylo v roce 2017. Je to nárůst o jeden procentní bod. Ale není to nic obzvlášť dobrého.“

Stanislav: „Nikdy jsem si nepůjčil ani korunu a věci si vždy pořizoval až tehdy, když jsem si na ně ušetřil. Úvěry a půjčky mi nikdy nechyběly a jsem proto pro jejich úplný zákaz. Co by ale takový zákaz způsobil? Zkrachovala by snad ekonomika, nebo jen lichváři? Díky“

Filip Hanzlík: „To je radikální řešení. Lichváři by asi zkrachovali. Otázka je, co by se stalo obecně s finančním systémem. (Jiří Václavek: Pan prezident zpozorněl.) Jistě, myslím, že takovéto opatření není na pořadu dne, není to ani nezbytné. (Jiří Václavek: Kdo by byl v tom případě ten dotčený? Ekonomika, nebo lichváři?) V zásadě, primárně ekonomika, řekl bych, lichváři by z takové situace spíš profitovali. Pokud byste zakázali legální půjčky, jakékoli půjčky, tím nezmizí potřeba lidí si půjčit. Ať už je to subjektivní nebo objektivní potřeba si na něco půjčit. Kam by se ti lidé obrátili, kdyby neměli legální možnost? K lichvářům.“

Václav Hošek: „Pokud podám na konkrétní postup či chování ex.úřadu stížnost na ex.komoru, v jakém čas.horizontu se jí věnuje a předmět mé stížnosti prověřuje ? Lze se spolehnout, že se tak skutečně děje a neshodí se to pod stůl?“

Vladimír Plášil: „Každá jednotlivá stížnost je prověřována právním útvarem Exekutorské komory. Pokud není třeba vyžadovat vyjádření exekutora, snažíme se, aby to bylo do 30, resp. 60 dnů. To je normální, přijatelná lhůta. Pokud je tam shledáno pochybení, věc se podává kontrolní komisi.“

Stopáž90 minut
Rok výroby 2018
 P ST HD