Interaktivní zpravodajský pořad ČT24. Hlavní události dne, podstatná témata a jejich aktéři odpovídající na otázky diváků živě v Hyde Parku. Na téma „Zapojení dobrovolníků do obrany vlasti“ s kpt. v zál. Milanem Mojžíšem, velitelem roty aktivních záloh, tajemníkem Československé obce legionářské.

Obsah dílu

Přehrát vše

Chat

velitel roty aktivních záloh, tajemník Československé obce legionářské

kpt. v zál. Milan Mojžíš

Vazby mezi armádou a veřejností je potřeba posílit a Ministerstvo obrany nyní musí najít způsob jak. Podle úkolu, který dostal šéf resortu Martin Stropnický od kabinetních kolegů, je potřeba vypracovat návrh zákona, který civilistům – například tělovýchovným spolkům nebo zájmovým střelcům – usnadní dobrovolné zapojení do činnosti bezpečnostních sil. Občané by měli být schopni ochránit sebe, přispět k ochraně druhých a současně vědět, jak ozbrojeným silám zbytečně nekomplikovat práci – čili mít povědomí o jejich činnosti a úkolech. Podle armády se ostatně už nyní ukazuje, že informovanost veřejnosti roste pomocí prezentací, branně sportovních akcí nebo soutěží s účastí armády. Vedle toho chce stát utužit spolupráci mezi českým vojskem a tou částí občanské společnosti, která by mu mohla být nápomocná. Jak totiž konstatuje ministerstvo, hlavní pozornost se v posledních letech soustřeďovala na brannou povinnost, ačkoliv jsou zde i jiné – a dosud nevyužité možnosti. Kdo by se mohl zapojit do ochrany vlasti a jaký je zájem občanů vstupovat do aktivních záloh? Hlavním hostem dnešní Devadesátky bude kpt. v zál. Milan Mojžíš - velitel roty aktivních záloh a tajemník Československé obce legionářské. Ptejte se.

Záznam chatu ze středy 7. června 2017

Ondřej: „Platí sice všeobecná branná povinnost,ale těm,co absolvovali roční voj.službu táhne na čtyřicítku.Co by dělali dělali dnešní mladí neohrabaní mluvkové,pokud nebudou mít třeba jen základní brannou přípravu?Měla by začít už na střední škole,nemyslíte?“

kpt. v zál. Milan Mojžíš: „Právě proto vítáme aktivitu Ministerstva obrany a vlády s přijetím nového zákona o zapojení obyvatelstva do obrany vlasti a branné připravenosti pro možná rizika. Domnívám se, že v rámci přijetí nového zákona začne příprava již na základní škole a bude pokračovat dále.“

KZJ: „Jste pro znovuzavedení základní voj. služby?“

kpt. v zál. Milan Mojžíš: „Já, protože jsem absolvoval základní službu a jsem člen aktivních záloh, jsem pro.“

Kvido: „Je dobře, že budou dobrovolníci suplovat práci policie a vojáků?“

kpt. v zál. Milan Mojžíš: „Dobrovolníci určitě nebudou suplovat práci policie a vojáků, budou pouze pomáhat.“

Želva: „Bylo podle vás dobře, že se profesionalizovala česká armáda?“

kpt. v zál. Milan Mojžíš: „Odpověď zazněla ve vysílání.“

Ondřej: „Jak probíhá nábor k aktivním zálohám? Jaké charakterové vlastnosti by měl splňovat uchazeč nebo uchazečka k aktivním zálohám? A jaké jsou nároky na dosavadní praxi a na jiné specifické dovednosti?“

kpt. v zál. Milan Mojžíš: „Zdravotní nároky nejsou tak přísné. Vše potřebné se poté uchazeči doučí.“

Zvídalka: „Kolik si Ministerstvo obrany slibuje dobrovolníků od nové koncepce? Nejsou zájemci už zapojení prostřednictvím aktivních záloh?“

kpt. v zál. Milan Mojžíš: „Odpověď zazněla ve vysílání.“

SKINF: „Jaké jsou současné vztahy aktivních záloh a MO ČR?“

kpt. v zál. Milan Mojžíš: „Aktivní zálohy jsou součástí Armády ČR a tudíž jsou součástí resortu obrany. Tzn. jsme služebně zařazeni v jednotkách armády a podléháme Ministerstvu obrany.“

ANTIMONY: „Jaké jsou práva a povinnosti aktivních záloh?“

kpt. v zál. Milan Mojžíš: „Členové aktivních záloh jsou součástí Armády ČR, s tím na ně přechází v době služby jak práva, tak povinnosti aktivních příslušníků armády.“

DAYD: „Proč jste v záloze?“

kpt. v zál. Milan Mojžíš: „Protože se domnívám, že každý by měl udělat pro svou vlast více, než je jeho povinnost.“

Stanislav: „Jakou materiální potažmo organizační podporu maji dnes aktivní zálohy od armády ći státu?Jaké úkoly při obraně státu by aktivní zálohy mohly plnit?Je o příslušnost k akt.zálohám dostatečný zájem?Jak a čím by se dal zájem dobrovolníků o členství posílit?“

kpt. v zál. Milan Mojžíš: „S přijetím nové koncepce rozvoje aktivních záloh jsou aktivní zálohy nedílnou součástí Armády ČR. Jednotky aktivních záloh jsou rozděleny na dvě části - jedna část je přímou součástí bojových útvarů armády, a tudíž plní úkoly v souladu se svými mateřskými útvary. Druhá část má teritoriální dislokaci, tzn. je součástí krajských vojenských velitelství a v jeho rámci řeší úkoly v jednotlivých krajích jako např. příprava na ochranu důležitých objektů.“

Zuzana: „Byl byste pro, aby byla v českých školách obnovená branná výchova, aby se začalo s výchovou hned ve škole?“

kpt. v zál. Milan Mojžíš: „Ano, jsem pro.“

Milda: „Kdo bude kontrolovat, jestli v řadách dobrovolníků nejsou extrémisté. Kontroluje se to u aktivních záloh?“

kpt. v zál. Milan Mojžíš: „Odpovídá Bohuslav Chalupa: U armády se to zjišťuje myslím solidně, u aktivních záloh je to těžší, ale chování či tendence jednotlivců se časem projeví.“

Karel Vítr: „Zdravím, určitě je dobré zapojit do obrany státu všechny možné svazy, spolky a sdružení, ale není zásadním řešením opět zavést povinnou základní vojenskou službu alespoň na 1 rok? Myslím, že stále trvá v Norsku, nedávno byla obnovená ve Švédsku. Karel“

kpt. v zál. Milan Mojžíš: „Domnívám se, že by to nebylo na škodu, např. i jen na 6 měsíců.“

sek: „Z vojny jsem přišel na jaře 89. Sloužil jsem u VU 8280 jako střelec průzkumné skupiny. Jaké by bylo mé zařazení v zálohách. Bylo by možné si po 30 letech znova skočit?“

kpt. v zál. Milan Mojžíš: „I to je možné, záleží na zdravotním stavu a tabulkových místech v jednotkách aktivních záloh. Podrobnější informace vám rádi dají na nejbližším krajském vojenském velitelství.“

Marie: „Na internetu sem cetla že i tak exclusivní pracoviště jako je Těchonín nabírá vojáky Az. Je to pravda?“

kpt. v zál. Milan Mojžíš: „Je to pravda, je tam ustanovena jednotka aktivních záloh.“

Danouš: „Dobrý den. S jakou moderní technikou Aktivní zálohy cvičí. Viděl sem video, kde AZ cvičí třeba i s Pandury. Dá se příslušník AZ vycvičit za omezenou dobu k obsluze tak složité zbraně? Děkuji.“

kpt. v zál. Milan Mojžíš: „Cvičí se stejnou technikou, která je zavedena v Armádě ČR. Osobně mohu potvrdit, že se příslušníci Aktivních záloh mohou vycvičit v obsluze moderní techniky, jen to stojí více času a trpělivosti oproti standardní službě.“

SOFM: „Kolik je žen v českých aktivních zálohách?“

kpt. v zál. Milan Mojžíš: „V současné době okolo 50.“

Jiří Kappler: „V Británii nesmí mít občan na ulici ani zavírací nůž, delší jak 7,5 cm; natož jakoukoliv účinnější zbraň. Mají taková opatření smysl, když útočníkům jen zajistí, že se jim lidé nebudou mít jak bránit?“

kpt. v zál. Milan Mojžíš: „Dle mého názoru taková opatření nemají smysl, např. ve Švýcarsku mají historicky vojáci v záloze svou výzbroj doma a úroveň bezpečnosti tam je na vysoké úrovni.“

Klára: „Je podle vás v pořádku, aby se ozbrojovala česká společnost? Viděli jsme několik případů, např. Uherský Brod, když se dostala zbraň do rukou nemocného člověka, kdo bude kontrolovat duševní stav držitelů?“

kpt. v zál. Milan Mojžíš: „Odpověď zazněla ve vysílání.“

Stopáž90 minut
Rok výroby 2017
 P ST HD