Kritický diskuzní pořad, ve kterém novinář, kritik a publicista Josef Chuchma reflektuje se svými hosty kulturní a umělecké události týdne v České republice. Jáchym Topol, jeden z nejvýraznějších českých spisovatelů polistopadové éry, vydal novou prózu po dlouhých osmi letech. Román Citlivý člověk. Jaké má místo v jeho tvorbě a jaké v současné české prozaické produkci?

Jáchym Topol, kterému počátkem srpna bude pětapadesát, se přihlásil o slovo románem Citlivý člověk. Představil jej osobně již v půl tuctu českých měst, vycházejí první recenze, vesměs velmi vstřícné a příznivé. „Citlivý člověk funguje jako román-řeka, jejíž tok regulují promluvy postav. Jejich řeč je pro Topola typicky neučesaná a bující; vrůstá do promluv vypravěče, které jsou proti vulgárním a přerývaným monologům až vančurovsky vznešené. Posvátné se tu prolíná s přízemním, podobně jako se Sázavská madona zjevuje ve smrdutých chatrčích obejdů. Tahle fantazmagorická zahrada poustevníků, pasáků a vrahounů představuje nejsilnější stránku textu,“ praví se v jedné z těch recenzí. V jiné stojí, že ta kniha vyžaduje citlivého čtenáře, jemuž se ovšem „dostane odměny v podobě mnohovrstevnaté prózy, jejíž naturalisticky vylíčené venkovské kulisy oplývají zvláštní poetičností a jejíž osobití hrdinové – namnoze představitelé společnosti postavené na rodových či klanových vazbách a řídící se svébytným kodexem cti – dávají vzpomenout na dobrodružnou četbu dětských let, postavy ušlechtilých divochů a drsnou romantiku bez patosu.“ Jsem zvědav, jak na román, v jehož centru stojí čtyřčlenná rodina kočovných herců a hlavním dějištěm je krajina kolem Poříčí nad Sázavou, nahlížejí mí dnešní hosté.


Hosté

Pavel Janoušek
literární historik, vědec a kritik

Pavel Janoušek


Andrea Králíková
literární teoretička

Andrea KrálíkováTip Jasné řeči

Nora

Bude to laskavé doporučení jedné divadelní inscenace, konkrétně Ibsenovy Nory v pražském Divadle pod Palmovkou v režii Jana Nebeského. Ten je znám jako enfant terrible současné české režie, v jeho inscenacích se nikdy nejde k barvitým nadsázkám a divokým obrazům daleko. » Číst více


Stopáž30 minut
Rok výroby 2017
 P ZJ HD