Kritický diskuzní pořad, ve kterém novinář, kritik a publicista Josef Chuchma reflektuje se svými hosty kulturní a umělecké události týdne v České republice. Tématem poslední letošní i celkově poslední Jasné řeči bude český jazyk. Jak se proměnila čeština ve veřejném prostoru v posledních letech. Zda a jak náš veřejně jazyk zhrubl, zda se zjednodušuje, jak se v něm projevují sociální a technologické proměny.

Ve vůbec první Jasné řeči, vysílané 6. ledna 2014, jsme si za téma vzali estetiku vánočního poselství, které tehdy – v prvním roce svého prezidentování této zemi – pronesl Miloš Zeman. Když jsem si nyní říkal, jakým tématem tento pořad zakončit, napadlo mě, že kruh by se měl symbolicky aspoň trochu uzavřít. Že tématem by mohly být proměny veřejné komunikace, k nimž v této zemi, ale možná nejen v ní, v posledních letech došlo. Nakolik naši komunikaci, přesněji naše výrazivo, ovlivnily digitální sociální sítě, nakolik se naše řeč stává expresivnější, hovorovější a „binárnější“ – tedy nakolik se rozšířilo černobílé vyjadřování se ve stylu buď/anebo – bez vůle k polotónům. Ostatně dovolte citaci z objemné kolektivní publikace vloni vydané v nakladatelství Academia a nazvané Stylistika mluvené a psané češtiny: „…styl běžného dorozumívání (ať už nezáměrně, nebo prostřednictvím záměrné stylizace) proniká a stále více asi bude pronikat i do dalších komunikačních sfér; tedy už ne jen do umělecké literatury, ale i do publicistiky, reklamy, do komunikace odborné, školní, náboženské, možná i administrativní. Tím se rozšiřuje rejstřík ‚nespisovných situací‘.“

Máme si na něco z nastalých tendencí dát vyloženě pozor? V jaké míře je verbální komunikace v našem věku přechodu od slov k obrazům odsunována komunikací neverbální? – a co to pro naše sociální prožívání a vnímání a přemýšlení nese?? Nebo ještě jinak, jednodušeji: jaká je česká veřejná komunikace roku 2017?


Hosté

Noemi Zárubová-Pfeffermannová
herečka, profesorka neverbální komunikace, HAMU

Noemi Zárubová-Pfeffermannová


Martin Prošek
ředitel Ústavu pro jazyk český AV ČR

Martin ProšekTip Jasné řeči

Jasná řeč

Na konci toho pořadu vždy byl tip. Ten si dneska odpustím a provedu zde závěrečné rozloučení – a do obrazu se budou promítat fotografie některých z těch hostů, kteří během čtyřleté existence Jasné řeči tímto pořadem prošli. Fotil jsem je vždy před tím, než se začalo natáčet, v okamžicích, když se usazovali ke stolu, osvětlovači ladili světla a chystaly se další technické náležitosti. » Číst více


Stopáž30 minut
Rok výroby 2017
 P ZJ HD
ŽánrMagazín