Kritický diskuzní pořad, ve kterém novinář, kritik a publicista Josef Chuchma reflektuje se svými hosty kulturní a umělecké události týdne v České republice

Tento pořad se vysílá od ledna 2014. A od toho měsíce až dosud je ministrem kultury ČR Daniel Herman, předtím mimo jiné mluvčí České biskupské konference a ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů. Nová vláda, vzešlá z letošních říjnových voleb, bude-li tedy schválena, bude mít nejspíše jiného ministra kultury než Hermana a bude mít – obecně řečeno – jinou kulturní konstelaci, než vláda z let 2014 – 2017. Jak lze končící kabinet hodnotit z hlediska jeho kulturní politiky? Dá se ta jeho kulturní politika vůbec nějak pojmenovat? Určitým způsobem definovat? V čem se v naší zemi kulturně liší počátek roku 2014 s koncem roku 2017? „Klíčové je napomáhat vytváření kulturních návyků už u mladé generace, bez nichž nemůže být udržena kontinuita kultury národa. Současně je patrné, že i produktivní a postproduktivní část populace často míjí uchovávané i nově vytvářené kulturní hodnoty, ztrácí se v záplavě informací a podléhá tlaku globalizace,“ stojí v důvodové zprávě k dokumentu zvanému Státní kulturní politika České republiky na léta 2015-2020 (s výhledem do roku 2025), který Sobotků kabinet přijal. „Vláda bude podněcovat aktivní i pasivní účast všech občanů na kulturním životě, (…) posilovat přístup ke kultuře prostřednictvím nových technologií, podporovat využití existujících kulturních statků jako zdroje pro rozvoj kulturních a kreativních průmyslů. Vláda bude proto prosazovat zvýšení podílu umělecké a estetické výchovy na základních a středních školách. Široká dostupnost umělecké výchovy na základních uměleckých školách musí být nejen zachována, ale doplněna i o rozšířené znalosti o umění a o kultuře obecně.“ Tolik dokument? A realita? O té následuje diskuse…


Hosté

Marie Reslová
divadelní publicistka a kritička

Marie Reslová


Alena Zemančíková
publicistka, kritička, spisovatelka

Alena ZemančíkováTip Jasné řeči

Maryša LIVE

A na závěr tip. Co dělat s Maryšou, hrou bratří Aloise a Viléma Mrštíků z roku 1894, dnes? Jak z ní vydolovat jakousi pravdivostní přijatelnost, byť jedno z vrcholných realistických tuzemských dramat odráží sociální realitu zcela jinou, než je ta dnešní? Odpověď na otázku každého nynějšího inscenátora této hry nabízí pražské Studio Damúza následující: Co zkusit inscenovat Maryšu v reálné kavárně, když mlynáře Vávru dívka Maryša, vybraná mu proti své vůli za ženu, se přece zbaví tím, že mu nasype jed do kávy? » Číst více


Stopáž30 minut
Rok výroby 2017
 P ZJ HD
ŽánrMagazín