Kritický diskuzní pořad, ve kterém novinář, kritik a publicista Josef Chuchma reflektuje se svými hosty kulturní a umělecké události týdne v České republice.
Proč bourat či nebourat domy v centru Prahy – ale nejen Prahy – z minulých epoch, aby ustoupily novým stavbám. Jaké jsou argumenty proti bourání a jaké jsou názory na osud nejenom rohového domu na Václavském náměstí č. 47?

Bourat, či nebourat? Aby nebylo mýlky: zdaleka nejde jen o Transgas v Praze. V Pardubicích se obdobně diskutuje o Domu hudby, někdejším honosném sídle OV KSČ, a opět se debatuje o hradeckém hotelu Černigov. Jestli se na tom dá něco zobecnit, pak asi toto: architekti, historici a teoretici architektury poukazují na estetické či řekněme dokumentární hodnoty takových staveb, majitelé těchto nemovitostí nebo pozemků by na tom místě zase většinou měli raději něco takzvaně modernějšího – přinejmenším technologicky. A pak jsou tu památkáři, kteří nemovitost mohou zapsat na seznam kulturních památek a tím ji do značné míry zachránit – ale to je zatím postup používaný jen zřídka. Jak z toho ven? A obecnější otázka pak zní: jak se má současnost chovat k architektuře minulosti? Kde leží hranice respektu, ohleduplnosti k dědictví, a kde lpění na něčem z minula se může stát samo sobě účelem a jediným smyslem?


Hosté

Rostislav Švácha
historik umění a architektury

Rostislav Švácha


Kristýna Drápalová
historička architektury

Kristýna DrápalováTip Jasné řeči

Portrét jednoho festivalu

Před bezmála jedenačtyřiceti lety fotil tehdejší student fotografie na FAMU Jaroslav Prokop, nyní dlouholetý vedoucí ateliéru Reklamní fotografie na fakultě multimediálních komunikací UTB ve Zlíně, na hudebním festivalu ve slovenském Pezinku. » Číst více


Stopáž30 minut
Rok výroby 2017
 P ZJ HD