Česko jedna báseň

Současní čeští básníci uvádějí verše své a svých oblíbených autorů