Česko jedna báseň

Petr Čichoň

8 minut

Obsah dílu

Básník a hudebník Petr Čichoň (1969) je ostravský rodák, v Brně vystudoval Vysoké učení technické. Působil jako redaktor v nakladatelstvích Votobia a Vetus Via a v literárním časopise Host. Od roku 1998 působí ve vlastním architektonickém atelieru. Žije v Brně.

Petr Čichoň vstoupil do literatury v polovině 90. let minulého století sbírkou Chilia, knihou lyrické poezie spirituálního jádra a rázně stylizovaného výrazu, jíž se přihlásil k širšímu okruhu ve stejné či příbuzné tónině laděných, křesťanskou tradicí inspirovaných tvůrců.

Po delší odmlce publikoval Čichoň třetí, tentokrát dvojjazyčnou knížku Pruské balady / Preussische Baladen. V tomto souboru prokazuje cit pro přirozený textový rytmus a střídmou, málem prozaickou obraznost. Z folklorní tradice čerpal motivy ztracené lásky a (častokrát ve válce či boji) nalezené smrti.

Stopáž8 minut
Další díl
Ivan Petlan

Napište nám

Související pořady