Život mecenášky významných umělců a majitelky zámku Vrchotovy Janovice v mnohém zrcadlí osudy české šlechty ve 20. století.
Režie a scénář: Josef Platz.
Baronka Sidonie Nádherná aneb Konec šlechty v Čechách

Sidonie Amalie, svobodná paní Nádherná z Borutína (1885–1950), byla česká šlechtična, mecenáška a organizátorka kulturního života, poslední šlechtická majitelka zámku Vrchotovy Janovice. Měla bohaté kulturní vzdělání a mezi její přátele a časté návštěvníky sídla s nádherným parkem patřily přední osobnosti tehdejšího kulturního a politického života – architekt Adolf Loos, malíř Max Švabinský, chorvatská hudební skladatelka Dora Pejačević, kníže Max Lobkowicz a mnoho dalších. Jejími nejbližšími dlouholetými přáteli byli básník Rainer Maria Rilke a rakouský spisovatel a novinář Karl Kraus, jimž oběma byla múzou. Její osudové vztahy byly navždy zachyceny v zachovalé korespondenci a denících.

Majetek jí byl nejprve zabrán v roce 1944 německými SS, kdy se Vrchotovy Janovice staly součástí vojenského cvičiště, a po únoru 1948 podruhé komunistickým režimem. V roce 1949 ilegálně odešla do exilu v Anglii, kde následujícího roku zemřela. V roce 1999 byly její ostatky převezeny z Anglie na rodinný hřbitov v janovickém zámeckém parku. Na životě baronky Sidonie Nádherné lze sledovat hořké osudy české šlechty ve 20. století. S tímto ohledem portrét znovuobjevené šlechtičny pevně svázané s uměleckým světem natočil v roce 2003 významný televizní dokumentarista Josef Platz (*10. 11. 1937 – †1. 2. 2024).

Napište nám