Jak žil a jak zemřel následník rakousko-uherského trůnu

Brněnské studio České televize natočilo v posledních letech několik divácky úspěšných dokumentárních pořadů, které jsou věnovány životním osudům významných představitelů rodu habsbursko-lotrinského: císaře Františka Josefa I., arcivévody Františka Ferdinanda d’Este, arcivévody Maxmiliána Ferdinanda, který byl v letech 1864–67 císařem v Mexiku, a naposledy dokument o životě posledního rakouského císaře a uherského krále Karla I. Tento volný cyklus doplní další hodinový snímek, tentokrát věnovaný krátkému životu korunního prince Rudolfa, jediného syna císaře Františka Josefa I. a císařovny Alžběty, zvané Sissi. Postava tohoto fešného arcivévody dodnes vzrušuje představivost zájemců o historii 19. století, neboť vynikala nad ostatní Habsburky již za svého života, a také její smrt na zámečku Mayerling, společně s mladičkou baronesou Mary Vetserovou, je dodnes obestřena záhadami a tajemstvími.

Napište nám