Kde jsem:

Cestujte s Českou televizí

Ondřej Šrámek — Lidé — Česká televize

kreativní producent

telefon: 261 134 716

e-mail: ondrej.sramek@ceskatelevize.cz

Vystudoval dramaturgii na Divadelní fakultě AMU, od roku 1980 je zaměstnán v Československé televizi a České televizi. Nejprve jako redaktor, posléze dramaturg a kreativní producent. Kromě toho působil na částečný úvazek také v Jihočeském divadle v Českých Budějovicích, ve Východočeském divadle v Pardubicích, v divadle Pražské konzervatoře a jako host v Městském divadle Brno. Dlouhou dobu také spolupracoval na operních pořadech s Českým rozhlasem Vltava. Je externím pedagogem pražské DAMU.

Odkazy

Fotografie