Obecní dům není jen secesním skvostem v centru Prahy a dnes běžnou součástí kulturního a společenského života, jak si jeho využití ostatně představovali otcové zakladatelé, ale sehrál také zásadní úlohu při vzniku Československé republiky v roce 1918. A to už v lednu, kdy zde byla vyhlášena tzv. Tříkrálová deklarace, požadující právo na sebeurčení pro všechny národy a také jejich právo na samostatný stát. V desetidílném cyklu vás provedeme jeho úžasnými prostory, které se staly svědky našich novodobých dějin.