Kdo byl „Božský Čech“ Josef Mysliveček a čím tak okouzloval hudební Itálii i mladého Mozarta? Objevování Josefa Myslivečka při unikátním novém nastudování jeho opery Olympiáda. Česko-francouzský dokumentární film Petra Václava. Uvádíme k 280. výročí narození skladatele
Režie: Petr Václav.

Český hudební skladatel Josef Mysliveček (1737-1781) patřil ke slavným operním skladatelům své doby. Slavil velké úspěchy zejména v Itálii, kam odešel ve dvaceti pěti letech, poté, co se vzepřel přání svého otce, který rozhodl, že oba jeho synové budou pokračovat v jeho mlynářském řemesle. Byl jedním z mála středoevropských skladatelů, kteří nebyli zaměstnáni u jednoho šlechtického dvora. Vedl nezávislý, svobodný život, který byl ovšem vykoupen tvrdou prací a absencí domova. O jeho životě toho mnoho nevíme. Zachovalo se pár dopisů, zejména těch, v nichž si oněm psali W. A. Mozart a jeho otec. Existují nemnohé historické dokumenty a samozřejmě jeho hudba. Většinou v notách. Na základě novodobých výzkumů se pokusil režisér Petr Václav rekonstruovat kapitoly ze skladatelova života a propojit je s procesem zkoušek na jeho operu Olimpiade (Olympiáda), kterou v novodobé premiéře uvedli na jeviště Stavovského divadla v Praze režisérka Ursel Hermannová a dirigent Václav Luks s orchestrem Collegium 1704. Vznikl sugestivní dokumentární esej o životě polozapomenutého skladatele a oživování jeho jedinečné hudby.

Napište nám