Česká televize připravila nový devítidílný cyklus o minulosti a přítomnosti kultovní divadelní scény, která přinesla českému divadlu 20. století zásadní impulsy. Mnohé z postupů, s nimiž Ypsilonka přišla, zdomácněly, považujeme je za samozřejmost a už si ani neuvědomujeme, že před několika desítkami let znamenaly na českém jevišti průlom. Režisér Aleš Kisil vypráví o osudech divadla a jeho tvorbě zejména prostřednictvím dochovaných i rekonstruovaných ukázek z divadelních inscenací.