Toulky s Ladislavem Smoljakem

Toulky s Ladislavem Smoljakem

Ladislav Smoljak připomíná historická fakta o významných osobnostech spojených s místy, kudy prochází.