Kde jsem:

Cestujte s Českou televizí

Ludwig van Beethoven — Lidé — Česká televize

hudební skladatel

* prosinec 1770

† 26. března 1827

Německý hudební skladatel Ludwig van Beethoven se narodil v prosinci 1770 v Bonnu. Přesný termín narození není znám, předpokládá se však, že šlo o 16. prosinec, den předcházející jeho křtu.

Beethovenův otec, agresivní člověk a nevalný dvorní tenorista chtěl své zázračné dítě využívat jako dobrý zdroj svých příjmů. Když v noci přišel z vinárny, vzbudil syna a musel cvičit až do rána. Za sebemenší provinění zavíral přecitlivělého hocha do sklepa.

Později Beethoven nesnášel autoritářství, před urozenými se nikdy neklaněl. Jeho mecenášem a přítelem byl nejmladší syn císaře Leopolda, Rudolf. Beethoven ale klidně odmítl koncertovat, když vznešené posluchačstvo nebylo na hudbu naprosto soustředěné.

Beethoven byl velmi obtížný člověk. Dříve nebo později se pohádal s každým, urážel lidi a své spolupracovníky obviňoval z nepoctivosti. Byl násilnický. Členy své rodiny bil, nikoho nepřekvapilo, když po číšníkovi hodil talíř s gulášem a vznešeného prince praštil židlí. Prošlo mu ale všechno. Lidé jeho chování chápali jako vrtoch génia, výraz božského šílenství, projev titánského zápasu člověka se silami tvoření.

Už od mládí míval problém se sluchem. Trpěl také srdeční arytmií, což je prý z jeho hudby znát. Nakonec skladatel ohluchl úplně, přesto tvořil, i když už neslyšel ani hudbu, ani zpěv, ani bouřlivý potlesk.

Zemřel 26. března 1827 na těžký zápal plic a vodnatelnost. O tři dny později ho k hrobu vyprovázelo na dvacet tisíc lidí.

Odkazy