Pražský písničkář Hlavním záměrem pětidílného seriálu Gustava Oplustila a režiséra Ivo Paukerta bylo seznámit diváky nejen s dílem, ale také se životem Karla Hašlera. Až dosud byla vždy pozornost věnována jeho písničkám. Život Karla Hašlera byl tabu jak za německé okupace, tak posléze za totalitního režimu. Byl to vlastenec tělem i duší, nenávidějící rakousko-uherskou monarchii, německý fašismus a stejně tak ruský bolševismus. Proto měl problémy nejen za svého života, ale i po své smrti, třebaže položil život za vlast a byl umučen v koncentračním táboře.

Karel Hašler se narodil 31. 10. 1879 na Zlíchově. Zemřel 22. prosince 1941 ve věku 62 let v koncentračním táboře Mauthausen, kde byl umučen jako politický vězeň. Seriál vysíláme k uctění památky Karla Hašlera a připomenutí 70. výročí jeho úmrtí.

Pražský písničkář Osobnost Karla Hašlera je všeobecně známa. Především se ví, že napsal mnoho úspěšných písniček, které se zpívají dodnes. Ale víme o tomto herci a kabaretiérovi, skladateli a textaři, scenáristovi i režisérovi, vlastenci a hrdinovi opravdu všechno? Jak žil, kde všude byl v angažmá a jaký byl jeho soukromý život?

Možná někdo četl vzpomínkovou knihu o jeho osobě, kterou napsal jeho přítel a kolega Rudolf Deyl. Knihu vydal Panton v roce 1968. Stručný životopis s písničkami zpracoval v roce 1992 dr. Karel Tušek.

Snaha natočit o Hašlerovi film nevyšla. Režisér Zdeněk Podskalský mohl motivovat jen postavičky ze staropražských písniček a vznikl tak film „Ta naše písnička česká“. Hašler totiž v každém režimu, který prožil, měl problémy – umělecké i politické.

Pražský písničkář Hašler byl mistr zábavného umění a přitom sám žil v napjatém a nervózním stavu s rodinou i uměleckým okolím. Svou slávu a popularitu si musel tvrdě vybojovat a často uhájit. Seriál tedy vypráví o osudu člověka, který zanechal mnoho dobré práce dalším generacím. O umělci, který prokázal nejednou, co je to hrdost a láska k vlasti. On totiž opravdu za písničku a čestné ideály položil svůj život. Nemělo by se na to zapomenout.

Kupte si v eShopu