Jan Drda

spisovatel

* 4. dubna 1915

† 28. listopadu 1970

Novinář, spisovatel a dramatik, autor publicistických statí, moderních pohádek, filmových scénářů, románů a povídek Jan Drda se narodil v Příbrami do chudé rodiny dělníka. Když mu bylo šest let, zemřela mu při porodu dalšího dítěte maminka. Otec se dal na pití a malého Jana i jeho sestru Marušku opustil. Dětí se ujali prarodiče. Zásadní vliv na Janovu budoucnost měla babička, vypravěčka lidových pohádek a příběhů, která u něj objevila talent a dopřála mu vzdělání. Díky ní se tak nestal klempířem, jak si přál dědeček, ale vydal se na dráhu spisovatele. Bohužel i babička záhy zemřela, a tak se Jan dostal do rodiny obecního strážníka. Jeho sestra Marie žila u tetičky v Praze.

Drda studoval na příbramském gymnáziu a na Filosofické fakultě UK v Praze srovnávací dějiny literatur a klasickou filologii. Vysokoškolská studia však nedokončil. Během své kariéry publikoval ve Studentském časopise, redigoval univerzitní časopis Rozbor, byl kulturním redaktorem Lidových novin, šéfredaktorem týdeníku Svět práce a spolupracoval s celou řadou dalších redakcí.

V letech 1949–1956 byl předsedou Svazu československých spisovatelů. Byl členem Komunistické strany Československa, zastával významné kulturní i politické funkce, aktivně se účastnil represe proti nekomunistickým spisovatelům.

Zemřel ve věku 55 let v Dobříši, kam se stáhl do ústraní po vlně nevole vůči jeho osobě, způsobené Drdovým negativním postojem ke vstupu vojsk Varšavské smlouvy do Československa v roce 1968 a uveřejněním jeho článku „Nezkřivte jim ani vlas, nedejte jim ani kapku vody“ v Rudém právu, který inspiroval širokou veřejnost k bojkotu pomoci zahraničním vojákům. Jeho pohřbu na dobříšském hřbitově se zúčastnilo dva tisíce lidí.

Literární tvorba Jana Drdy je úzce spojena s krajinou jeho dětství a její značná část byla zfilmována. Mezi nejzásadnější Drdova díla patří románová prvotina zobrazující život na maloměstě Městečko na dlani, soubor jedenácti povídek z doby okupace a Pražského povstání Němá barikáda a soubor dvanácti pohádkových příběhů České pohádky.

Odkazy