iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
11. 12. 2005
17:00 na ČT2

1 2 3 4 5

18 hlasů
10689
zhlédnutí

Poutní místa

Šaštín

17 min | další Dokumenty »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...
odkaz na video zhasnout pomoc zvukový popis

Poutní místa - Šaštín

 • 00:00:24 Jsou jich na našem území stovky.
 • 00:00:26 Pro věřící znamenají
  duchovní posilu, pramenící z víry,
 • 00:00:30 pro nevěřící představují
  zajímavou historii, umění,
 • 00:00:34 skvostnou architekturu,
  či krásu přírody.
 • 00:00:38 Pro všechny společně jsou pak
  svědky kultury národa.
 • 00:01:14 Dosud jsme navštěvovali
  poutní místa,...
 • 00:01:16 ...pouze v Čechách,
  na Moravě a ve Slezsku.
 • 00:01:20 Po vstupu ČR do EU
  jsme se rozhodli,
 • 00:01:25 že vám přiblížíme také poutní místa
  v sousedních zemích,
 • 00:01:31 kam v minulosti po staletí
  přicházeli naši poutníci,
 • 00:01:36 ale nejen přicházeli,
  stále přicházejí,
 • 00:01:40 bez ohledu na jakékoliv hranice.
 • 00:01:43 Dnes jsme si vybrali Slovensko.
 • 00:01:47 A v něm,
  nedaleko hraniční řeky Moravy,
 • 00:01:52 poutní místo Šaštín - Stráže.
 • 00:01:56 Sem totiž v minulosti přicházeli
  především moravští poutníci.
 • 00:02:01 A je tomu tak i dnes.
 • 00:02:04 I když kdysi se putovalo
  nejkratší cestou
 • 00:02:09 a samozřejmě pěšky,
 • 00:02:12 dnes se musí přes hraniční přechod
  a my jedeme samozřejmě autem.
 • 00:02:38 Čím je pro Čechy a Moravany
  Velehrad nebo sv. Vít,
 • 00:02:43 tím je pro Slováky Šaštín.
 • 00:02:49 Díky tomuto místu je Slovensko
  dokonce jediným státem na světě,
 • 00:02:53 ve kterém je u nás
  církevně nezasvěcený svátek,...
 • 00:02:57 ...svátkem státním.
 • 00:02:59 A to díky Šaštínské pietě
  - Panně Marii Sedmibolestné,
 • 00:03:04 která se stala patronkou Slovenska
  a zdejší chrám národní svatyní.
 • 00:03:09 Historie Šaštína - Stráže,
  jak se od r. 1960,
 • 00:03:15 po spojení 2 obcí, říká,
 • 00:03:17 je díky poloze velmi bohatá
  i na válečné události.
 • 00:03:21 Nás ale budou zajímat
  především poutní tradice.
 • 00:03:28 A ty jsou velmi zajímavé.
 • 00:03:30 Neznám totiž poutního místa,
 • 00:03:32 na jehož počátku by byla,
  jak to říct,
 • 00:03:36 prostě manželská roztržka.
 • 00:03:40 Ano, slyšíte dobře.
 • 00:03:41 V r. 1564 prý, tudy někde,
  projížděl kočár
 • 00:03:48 a v něm manželé se svou služebnou.
 • 00:03:58 Kočí na příkaz zeměpána
  a zástupce uherského palatina,...
 • 00:04:02 ...Imricha Czobora, zastavil.
 • 00:04:05 Bylť on, Czobor,
  srdce tvrdého a neoblomného.
 • 00:04:09 Pro jakous neshodu
  choť Angeliku Bakičovou,...
 • 00:04:12 ...z kočáru vykázal,
 • 00:04:15 ponechav ji v prachu cesty
  k potupě sloužících.
 • 00:04:19 V slzách poklekla
  a k Panně Marii Sedmibolestné,...
 • 00:04:22 ...prosbu vznášela,
 • 00:04:24 by manžela zloba a prchlivost
  navždy opustila,
 • 00:04:28 neb nezměrné bolesti a příkoří
  s ním léta prožívala.
 • 00:04:33 Složila slib,
 • 00:04:35 že dá sochu
  Panny Marie Sedmibolestné vytesat
 • 00:04:38 a v toto místo ji k úctě postaví,
 • 00:04:41 napraví - li se její choť.
 • 00:04:45 Poté se pěší i se služkou
  dala k domovu,
 • 00:04:49 když v kterés zátočině
  manželův kočár uviděla.
 • 00:04:53 Prý neměl doma stání,
  cos jej táhlo zpět.
 • 00:04:58 V pokoře tedy ji prosil,
  aby mu odpustila.
 • 00:05:09 A ženy, jak to umí,
  tak i Alžběta mu hned odpustila.
 • 00:05:14 A když si ještě Czobor vyslechl
  její slib,
 • 00:05:18 přidal se k ní
  a to vše pak písemně potvrdil.
 • 00:05:23 Kdo byl autorem piety, nevíme.
 • 00:05:26 Ale tak, jak ji známe dnes,
 • 00:05:28 byla postavena
  na onom inkriminovaném místě,
 • 00:05:31 na podstavec,
  aby všem připomínala lidské chyby.
 • 00:05:35 Czoborova rodina,
  i se vším služebnictvem,
 • 00:05:38 sem vždy přicházela
  v předvečer mariánského svátku,
 • 00:05:43 aby všichni připomínali
  své slabosti
 • 00:05:46 a děkovali či prosili
  za štěstí rodinného života.
 • 00:05:51 To se záhy rozkřiklo po kraji
  a počty děkujících,
 • 00:05:54 ale i prosících,
  se začaly zvyšovat.
 • 00:05:58 A když se dostavila mnohá uzdravení
  na těle i na duši,
 • 00:06:03 panstvo dalo postavit pro pietu
  trojbokou kapli.
 • 00:06:17 Ve starší literatuře
  najdeme dokonce zprávy,
 • 00:06:20 ve kterých se
  nad některými prosebníky,...
 • 00:06:22 ...Panna Maria Šaštínská
  jakoby rozplakala.
 • 00:06:26 Ono se ani není co divit,
  že ji takto věřící viděli.
 • 00:06:31 Vždyť strasti,
  jimiž tehdejší člověk žil,
 • 00:06:34 byly jistě odlišné
  od těch dnešních.
 • 00:06:37 Což určitě mělo vliv
  i na manželský život
 • 00:06:40 a mezilidské vztahy.
 • 00:06:42 A každá změna k lepšímu
  byla vždy důvodem,...
 • 00:06:45 ...k radostnějšímu pohledu na svět
  a díkům.
 • 00:06:50 Samotný případ Imricha Czobora
  se stal dostatečným svědectvím,...
 • 00:06:54 ...o vyslyšení.
 • 00:06:56 A podobně jako on,
  díky zdejší pietě,
 • 00:06:59 se změnila celá řada kajícníků.
 • 00:07:07 Ovšem už tehdy se našli pochybovači
  o zázracích Šaštínské piety.
 • 00:07:12 Údajně jistá Anna Valeghyová
  se vysmívala slovům poutníka,...
 • 00:07:16 ...o jeho uzdravení.
 • 00:07:18 Smála se ale jen do té chvíle,
  než byla sama postižena.
 • 00:07:23 Z nosu se jí spustila krev.
 • 00:07:25 Dalo by se říci:
  banální záležitost,
 • 00:07:28 ale po 5 týdnech krvácení
  jí život už visel na vlásku
 • 00:07:33 a lékaři byli bezmocní.
 • 00:07:35 Až když se obrátila s prosbou
  k Šaštínské Panně Marii,
 • 00:07:40 uzdravila se.
 • 00:07:45 My, Imrich,
  z Milosti Boží,...
 • 00:07:48 ...v apoštolské stolici
  církve ostřihomské,
 • 00:07:51 kněz Svaté říše římské,
  gróf Esterházy z Galanty rozený,
 • 00:07:56 primas uherský,
  na památku oznamujeme všem...
 • 00:08:06 A právě velký počet uzdravených
  dal podnět,...
 • 00:08:09 ...k důkladnému prošetření
  uváděných zázraků.
 • 00:08:14 Na počátku r. 1732 ten příkaz vydal
  ostřihomský arcibiskup v Trnavě,
 • 00:08:21 Imrich Esterházy.
 • 00:08:23 V té době musela být socha piety
  dokonce ukryta.
 • 00:08:28 Po důkladném šetření,
  18. října téhož roku,
 • 00:08:34 bylo vydáno arcibiskupské "breve",
 • 00:08:38 listina,
 • 00:08:40 která potvrzovala mimořádnost
  a neobvyklost událostí,
 • 00:08:44 které se staly na přímluvu
  Panny Marie Šaštínské.
 • 00:08:54 Nejen zjevné milosti a zázraky,
 • 00:08:58 ale i horlivá pobožnost
  k svaté sošce ke cti Panny Marie.
 • 00:09:04 Kdyby i zázraky nebyly potvrzeny,
  je třeba,
 • 00:09:08 abychom ji ctili jako jiné sochy
  a obrazy svatých.
 • 00:09:16 V lednu následujícího roku se
  zde za účasti 20 000 věřících,...
 • 00:09:21 ...konala velkolepá slavnost,
 • 00:09:24 při které byla přenesena
  socha piety do původní kaple.
 • 00:09:28 Bylo nadmíru zřejmé,
 • 00:09:30 že kaple
  náporu poutníků nebude stačit.
 • 00:09:33 V r. 1736 získává Šaštín
  František Lotrinský,
 • 00:09:38 manžel budoucí císařovny
  Marie Terezie
 • 00:09:42 a velký příznivec řádu paulánů.
 • 00:09:45 Ty sem František Lotrinský
  také přizval,
 • 00:09:49 aby podle plánů Matěje Vépyho
  postavili chrám spolu s klášterem.
 • 00:09:55 Z největší části byla stavba
  financována,...
 • 00:09:58 ...z milodarů
  zdejších věřících a poutníků.
 • 00:10:02 František Lotrinský se sice snažil,
  nikoliv peněžně,
 • 00:10:06 pouze přivážel bohaté hosty,
 • 00:10:09 kteří však spíše darovali
  votivní předměty než peníze.
 • 00:10:14 A jak je vidět,
 • 00:10:16 svět se v tomto
  ani dodneška příliš nezměnil.
 • 00:10:25 Ale abychom nezatracovali
  všechny bohaté:
 • 00:10:29 císařovna Marie Terezie
  byla občasným dárcem.
 • 00:10:34 Za to pak tady měla vlastní oratoř,
 • 00:10:37 ve které
  při častých návštěvách pobývala.
 • 00:10:39 A jistě v ní seděla v den
  200. výročí Šaštínské piety,
 • 00:10:44 11. srpna 1764,
 • 00:10:48 kdy byla socha přenesena z kaple
  a umístěna na oltář nového chrámu.
 • 00:10:56 Šaštín pro Marii Terezii
  představoval,...
 • 00:10:58 ...jakousi spojnici korun
  zemí Rakousko - Uherska.
 • 00:11:03 Proto sem tak ráda zajížděla.
 • 00:11:05 Zato Josef II.,
  6 let po smrti své matky, r. 1786,
 • 00:11:11 zrušil nejen řád paulánů,
  a tedy i zdejší klášter,
 • 00:11:16 ale chtěl se dokonce podílet na
  zbourání trojboké mariánské kaple,
 • 00:11:21 neboť...
 • 00:11:23 To množství svíček příčinou
  může být velkého ohně,
 • 00:11:27 jenž se i na kostel rozšíří.
 • 00:11:34 Jen díky nátlaku věřících
  a jejich vysvětlení,
 • 00:11:38 že kaple není dřevěná
  a že informace, které císař dostal,
 • 00:11:44 jsou mylné,
  zůstala kaple nepoškozena.
 • 00:11:48 Kdo měl zájem na jejím zničení
  se už asi nedozvíme.
 • 00:11:54 Po císařských reformách
  kostel se stal farním
 • 00:11:59 a kaple připadla vojsku.
 • 00:12:02 Jak se v ní asi chovalo,
  to si dovedeme představit.
 • 00:12:09 O 100 let později,
  přesně 12. srpna 1864,
 • 00:12:15 vydal papež Pius IX.
  papežskou bulu,
 • 00:12:21 jíž Šaštínská
  Panna Maria Sedmibolestná byla,...
 • 00:12:25 ...k 300. výročí
  slavnostně korunována.
 • 00:12:53 Na 300 duchovních
  a 120 000 poutníků,...
 • 00:12:56 ...z celého Rakouska - Uherska
  přišlo.
 • 00:13:00 A slovenští věřící
  zde poprvé slyšeli,...
 • 00:13:02 ...kázání svého biskupa
  v rodném jazyce.
 • 00:13:10 Milí křesťané!
 • 00:13:12 Zajisté máme velikým
  a mnohonásobným přičiněním,...
 • 00:13:15 ...Boha všemohoucího
  velebit, blahoslavenou Pannu,
 • 00:13:20 nejsvětější Matku Kristovu,
 • 00:13:23 z celého srdce pozdravovat
 • 00:13:26 a celému světu čest a chválu
  Bolestné Matky Šaštínské ohlašovat.
 • 00:13:40 Nezapomenutelné vzpomínky
  a velký chýr zanechal stopy,...
 • 00:13:45 ...v celém národě,
  čteme z tehdejších záznamů.
 • 00:13:49 Tisíce a tisíce poutníků
  z Maďarska, Rakouska, Čech, Moravy
 • 00:13:54 a celého Slovenska sem,
  zvláště za 1. světové války,
 • 00:13:58 přicházelo s prosbami
  za odvrácení válečných útrap.
 • 00:14:03 A již tehdy se objeily snahy
  vyhlásit Šaštínskou Matku Boží,...
 • 00:14:07 ...za patronku celého Slovenska.
 • 00:14:12 Vrcholem těchto snah
  byla v Šaštíně, v květnu r. 1925,
 • 00:14:16 společná modlitba 6000 mužů
  za vyslyšení.
 • 00:14:21 A v r. 1927 papež Pius XI.
  potvrdil žádost
 • 00:14:26 a tužby slovenských věřících
  byly naplněny.
 • 00:14:31 Rok nato byl do věže
  národní svatyně umístěn zvon,
 • 00:14:35 téměř 5 - tunový,
 • 00:14:37 který vyzváněl
  i při 400. výročí poutního místa,
 • 00:14:41 v r. 1964.
 • 00:14:45 Tehdy, 23. prosince,
 • 00:14:47 papež Pavel VI. povýšil chrám
  na baziliku minor, baziliku menší.
 • 00:14:57 Naší apoštolskou mocí,
  tímto listem,
 • 00:15:00 natrvalo povyšujeme chrám,
 • 00:15:02 zasvěcený
  Sedmibolestné Panně Marii,...
 • 00:15:04 ...v obci Šaštín,
 • 00:15:06 na území
  apoštolské administratury trnavské,
 • 00:15:11 na hodnost baziliky menší,
  se všemi právy a výsadami,
 • 00:15:16 které řádně přináleží
  k tomuto titulu.
 • 00:15:20 Tomuto ať není na překážku
  žádné jiné ustanovení.
 • 00:15:31 S obsahem
  tohoto povyšovacího dekretu,...
 • 00:15:34 ...se ovšem Slováci seznámili
  až 2. června 1968.
 • 00:15:41 Význam slovenské národní svatyně
  v Šaštíně - Stráži zdůraznil,
 • 00:15:45 při 2 návštěvách Slovenska,
 • 00:15:47 i největší poutník,
  papež Jan Pavel II.
 • 00:15:59 Stovky, ba tisíce
  darů a votivních předmětů,
 • 00:16:03 které sem po staletí
  poutníci přinášeli,
 • 00:16:05 našly své místo
  ve zdejším Mariologickém muzeu.
 • 00:16:09 Jsou zde vedle sebe díla lidová,
  ale i vysoce umělecká.
 • 00:16:20 Vyjadřují krásu fyzickou,
  ale především duchovní, lidskou.
 • 00:16:27 A spolu s tisícovkami poutníků,
 • 00:16:31 kteří sem přicházeli
  a přicházejí dodnes,
 • 00:16:34 tvoří velkou mozaiku
  duchovní kultury národa,
 • 00:16:41 do které jsme vás nechali
  jen tak lehce nahlédnout,...
 • 00:16:46 ...při příležitosti
  návštěvy u Panny Marie Šaštínské.
 • 00:16:59 Skryté titulky:
  Hana Svanovská
 • 00:17:29 .

Související