iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
3. 1. 2009
18:30 na ČT2

1 2 3 4 5

203 hlasů
8604
zhlédnutí

Kultura.cz

Panorama Ostravy bez Vodárenské věže? — Jaroslav Malík

21 min | další Magazíny »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Kultura.cz

 • 00:00:30 Ostrava má v Domě umění
  výstavní hit roku:
 • 00:00:33 expozici s názvem Sváry zření
  mapuje české výtvarné umění
 • 00:00:37 z přelomu 19. a 20. st.
 • 00:00:40 K vidění jsou
  skvosty českých malířů,
 • 00:00:43 stačí uvést pár jmen.
 • 00:00:44 Kubišta, Slavíček, Filla, Kubka.
 • 00:00:47 Kurátoři po velkém úsilí získali
  některé obrazy ze soukromých sbírek.
 • 00:00:52 Další zapůjčily státní galerie.
 • 00:00:55 Kunsthistorikové tvrdí,
  že jde o jedinečnou šanci vidět
 • 00:00:58 tato díla vystavená spolu pohromadě.
 • 00:01:01 Za chvíli ještě uvidíte, jak vypadá
  soutěž v divadelní improvizaci,
 • 00:01:05 kterou zorganizovala
  ostravská skupina Ostružiny.
 • 00:01:07 Jaký výhled může být
  z vodárenské věže na Slezské Ostravě
 • 00:01:11 a pak vás seznámíme
  s fotografem J. Malíkem,
 • 00:01:14 který našel na půdě poklad.
 • 00:01:16 Dobrý den.
 • 00:01:21 Divadelní soubor Ostružiny z Ostravy
  se věnuje divadelní improvizaci.
 • 00:01:26 A je dokonce členem
  České improvizační ligy.
 • 00:01:29 Nedávno slavil
  v ostravském klubu Parník
 • 00:01:32 své 5. narozeniny.
 • 00:01:34 A slavil je 5hodinovým maratonem
  v improvizaci.
 • 00:01:38 I divadelní improvizace má
  svá přesná pravidla.
 • 00:01:41 Improvizuje se většinou na témata,
  která určili diváci.
 • 00:01:45 A Ostružiny zavedly ještě 1 formát,
  ten se jmenuje improvizační show.
 • 00:01:52 ZPÍVAJÍ
 • 00:01:55 Modrá je dobrá, tu má každý rád.
  Kdo má modrou rád, je náš kamarád.
 • 00:02:09 Ostružiny vznikly díky
  M. Puchálkové,
 • 00:02:10 která přivezla ligu z Francie.
 • 00:02:12 Pořádá pravidelně 1x ročně semináře,
  tam se lidé hodně iniciovali,
 • 00:02:18 začalo je to hodně bavit,
  začali spolu trénovat
 • 00:02:20 a začali následně spolu i hrát.
 • 00:02:22 A je to zhruba pět let,
  co ty Ostružiny vznikly.
 • 00:02:27 Scházíme se jednou týdně
  a snažíme se,
 • 00:02:29 aby to byly minimálně 3 hodiny,
  protože je potřeba se nejdříve
 • 00:02:32 naladit, pak si vyzkoušet
  nějaké věci, které známe,
 • 00:02:35 a pak se pustit do věci nových,
  abychom se posunovali dál a dál.
 • 00:02:39 Je to náročné pro všechny,
  protože všichni máme zaměstnání,
 • 00:02:42 mnozí z nás mají děti,
  ale snažíme se,
 • 00:02:46 aby nás to pořád nabíjelo
  a aby pro nás ty tréninky byly
 • 00:02:51 stálým přínosem a bavily nás.
 • 00:02:53 Čím více hrajeme,
  čím více trénujeme,
 • 00:02:56 tím jsme na sebe tvrdší
  a tím více se rozvíjíme
 • 00:02:58 a určitě divák cítí,
  že jsme daleko lepší než na začátku.
 • 00:03:04 Improvizace patří k divadlu
  odjakživa.
 • 00:03:12 Nevím jestli bych nazvala
  přímo turnaj v improvizaci
 • 00:03:16 divadelním představením,
  ale rozhodně je to performance,
 • 00:03:20 je to jakési jevištní konání,
  a tím samozřejmě do kultury patří.
 • 00:03:27 Když byste se chtěla pustit
  do improvizování,
 • 00:03:30 tak musíte být otevřená,
  musíte se připravit na to,
 • 00:03:32 že se může stát úplně cokoliv
  a nic vám nemůže připadat hloupé
 • 00:03:36 a trapné,
  protože právě tyhle věci fungují
 • 00:03:38 a jsou nejvtipnější pro aktéry
  i pro diváky.
 • 00:03:46 Když někdo přichází
  na večer improvizační ligy,
 • 00:03:53 tak by měl určitě připustit,
  že není jenom pasivním divákem,
 • 00:03:58 ale očekává se od něj,
  nebo přijde o hodně,
 • 00:04:02 pokud nepřistoupí na tu možnost,
  že se stává spoluhráčem.
 • 00:04:06 Není to divák v pravém slova smyslu,
  ale je to spoluúčastník.
 • 00:04:11 Přátelé, poprosím vás,
  abyste nám to odpočítali.
 • 00:04:15 Na improvizaci mě baví to,
  že se nemusím učit texty,
 • 00:04:18 na improvizaci mě baví to,
  že nepotřebuju s sebou nosit
 • 00:04:21 nějaké šílené vybavení divadelní,
  ale že stačí kalhoty, triko, dres,
 • 00:04:25 počítadlo a můžeme vystoupit.
 • 00:04:28 A to že cítíme komunikaci
  mezi námi a diváky,
 • 00:04:32 protože hrajeme na divákovo téma.
 • 00:04:39 Rozvíjí to moji kreativitu
  a nejen moji, ale všech,
 • 00:04:42 protože musíme reagovat na diváka,
  hrát divákovi a pointovat
 • 00:04:47 a vymýšlet nejrůznější děje,
  příběhy, musíme zpívat,
 • 00:04:51 takže člověk neustále přemýšlí,
  něco rozvíjí a hodně namáhá hlavu.
 • 00:04:59 Já jdu na Velkou pardubickou.
 • 00:05:02 Kategorie v improvizaci znamenají
  jakýsi rámec,
 • 00:05:06 ve kterém se ti hráči pohybují, něco,
  co je vede.
 • 00:05:11 Kategorie např. může být zpívaná,
  tzn. všechno se na jevišti zpívá,
 • 00:05:17 Nebo jiná kategorie,
  která se nazývá an face, znamená,
 • 00:05:25 že se pouze mluví,
  že naopak žádný pohyb neexistuje.
 • 00:05:30 Velice zajímavá kategorie
  je např. dabing,
 • 00:05:32 kdy někteří hráči hrají
  a jiní za ně mluví.
 • 00:05:37 Vše je bez předběžné domluvy,
  vše je na nějaké téma,
 • 00:05:40 vše je okamžitě a ihned.
 • 00:05:47 Já to mám ráda na kolínko.
 • 00:05:53 Improvizační liga má
  velmi přísná pravidla.
 • 00:05:55 Pravidla nedovolují dělat klišé,
  používat sprostá slova, šaškovat,
 • 00:06:03 pískají se v tu chvíli fauly,
  dávají se za to trestné body,
 • 00:06:06 rozhodčí, který zápas vede,
  dává trestné body.
 • 00:06:09 Rozhodčí je v tu chvíli drsňák,
  divák pro změnu zase hází papuče.
 • 00:06:12 Je to taková symbióza
  a je to velmi dobře nastavený model.
 • 00:06:16 Dávám trestné body oběma týmům.
  Námitka není.
 • 00:06:21 To, že mladí lidé chodí
  na improvizační představení,
 • 00:06:24 je to může přitáhnout minimálně
  k té alternativní vlně na divadle.
 • 00:06:30 Možná to není ta přímá cesta
  k tradičním divadelním kouskům,
 • 00:06:33 ale je spousta mladých lidí,
  kteří přistupují k divadlu jinak,
 • 00:06:37 a to můžou být určitě vrata
  do tohoto světa.
 • 00:06:41 Divák se pravidelně vrací,
  jakmile vidí Improligu,
 • 00:06:44 a nejen Ostružiny,
  jakoukoliv ligu v ČR,
 • 00:06:47 tak se rád vrací.
 • 00:06:50 Protože ho baví dívat se,
  jak se my trápíme,
 • 00:06:53 jak se snažíme zahrát opravdu to,
  co on si přeje
 • 00:06:56 a hodně se mu to líbí.
 • 00:06:57 -Je to závěr?
  -To si piš, synku.
 • 00:07:12 Bývala dominantou Slezské Ostravy,
  teď ji předběhla novostavba
 • 00:07:16 bytového komplexu.
 • 00:07:18 Je z r. 1909 a památkově chráněná
  je od počátku 90. let.
 • 00:07:23 Ve vodárenské věži bývala restaurace
  i diskotéka.
 • 00:07:27 Teď je prázdná,
  zdobí ji antény a satelity.
 • 00:07:29 A vlastní ji soukromý majitel.
 • 00:07:33 Byla postavena
  jako hasičská zbrojnice a vodárna,
 • 00:07:38 měla 2 vodárenské nádrže,
  1 v suterénu, 1 v podstřešním patře.
 • 00:07:43 Ta věž sloužila jako vyhlídková.
 • 00:07:45 Telekomunikační skupina Ha-vel
  zakoupila vodárenskou věž v r. 1999
 • 00:07:53 a v následujícím roce 2000 se
  rozjely počáteční práce na projektu.
 • 00:07:59 Projekty na obnovu
  této kulturní památky jsou nám
 • 00:08:02 předkládány od r. 2002.
 • 00:08:05 Bylo to předloženo postupně
  ve 3 variantách.
 • 00:08:08 Společnost zamýšlela umístit
  v bývalé vodárenské věži
 • 00:08:12 sídlo společnosti.
 • 00:08:15 Ta studie se chovala dost nešetrně
  k fasádě i k vnitřnímu využití,
 • 00:08:20 protože tam, aby se to dalo využít
  podle představ investora tehdy,
 • 00:08:27 tak muselo dojít k přepatrování,
  což se negativně projevilo
 • 00:08:31 na okenních otvorech.
 • 00:08:32 Nejnovější projekt
  byl předložen v r. 2008.
 • 00:08:36 Ta studie podle našeho názoru
  je velice dobrá
 • 00:08:40 a potřebuje jen dopracovat.
 • 00:08:42 Firma Ha-vel měla
  dost atypické požadavky,
 • 00:08:45 ale jako pomoc nám poskytli
  bývalou studii,
 • 00:08:48 kterou měli už tehdy k dispozici.
 • 00:08:52 Jelikož jsme všichni, celý náš tým,
  z Ostravy,
 • 00:08:54 máme k tomu místu určitý vztah
  a to místo dobře známe,
 • 00:08:59 takže jsme se snažili,
  aby projekt byl co se týče atmosféry
 • 00:09:03 v zásadě co nejmíň rušivý tak,
  aby ta věž zůstala stále dominantou
 • 00:09:09 toho místa.
 • 00:09:14 Zásadní přínos té studie je,
  že odstraňuje technologii,
 • 00:09:19 přenáší ji na novou ocelovou věž,
  kterou postaví do blízkosti vodárny.
 • 00:09:24 A vodárně navrací původní lesk,
  snahou je vrátit se
 • 00:09:28 k původnímu pojetí fasády
  horního patra i věžičky.
 • 00:09:34 Co se týče materiálů,
  tak jsme byli dost opatrní.
 • 00:09:39 Zvolili jsme hlavně sklo,
  hlavně ze strany ulice Hladnovské,
 • 00:09:45 jinak v zásadě neutrální tóny
  omítek.
 • 00:09:49 Snažili jsme se o to,
  aby i ten tvar i ty výškové poměry
 • 00:09:52 zůstaly stejné.
 • 00:09:55 Hodnota vodárny spočívá jednak
  v její architektonické hodnotě,
 • 00:09:59 dneska už silně pozměněné,
  jednak v tom,
 • 00:10:02 že tvoří dominantu Ostravy,
  stojí na nejvyšším přirozeném bodě
 • 00:10:06 Ostravy.
 • 00:10:07 To panorama teď bylo narušeno
  vestavbou nových domů
 • 00:10:10 a podle mého názoru dost negativně.
 • 00:10:15 Když přijíždíte od stadionu Bazaly,
  tak vodárenskou věž
 • 00:10:18 v podstatě vůbec nevidíte.
 • 00:10:20 Chráněná je pouze vodárna,
  vlastní vodárna je
 • 00:10:22 kulturní památkou.
 • 00:10:24 Kolem není územní ochrana,
  sice podle našeho názoru
 • 00:10:27 se to dotýká bezprostředního okolí
  kulturní památky,
 • 00:10:30 ale nemáme oporu v zákoně.
 • 00:10:33 Vodárenská věž zatím v podstatě
  nebyla opravována
 • 00:10:36 jako kulturní památka.
 • 00:10:37 Ona trpí tím,
  že 30, 20 let se tam nic nedělo.
 • 00:10:43 Pokud ta spolupráce z roku 2008
  poběží tak, jak má,
 • 00:10:48 tak si myslím, že má šanci.
 • 00:10:50 Vzhledem k tomu,
  že jsme plánovali tento projekt
 • 00:10:54 ve výhledu 2,5 až 3 let,
  tak tato doba nebyla dostačující
 • 00:11:00 k tomu, abychom se v r. 2009
  přestěhovali nového sídla
 • 00:11:05 a museli jsme koupit novou budovu
  a projekt vodárenské věže
 • 00:11:10 byl v této chvíli pozastaven.
 • 00:11:20 Pochází ze Zlatých Hor
  a byl jedním z 1. absolventů
 • 00:11:24 opavského Institutu tvůrčí
  fotografie.
 • 00:11:27 Jaroslav Malík učí na SŠ v Ostravě
  a sám sebe považuje za fotografa,
 • 00:11:33 cyklistu a kaktusáře.
 • 00:11:35 Ve své tvorbě se zabývá koláží
  a montáží.
 • 00:11:38 Nedávno na 1 půdě ostravského domu
  našel poklad,
 • 00:11:42 ten určil je další fotografické
  směřování i témata.
 • 00:12:05 Je to můj únik od toho,
  co se děje za okny,
 • 00:12:10 od toho chaosu, zmatku,
  plných tašek zboží.
 • 00:12:13 Zavřu se do ateliéru,
  sednu si na židli, otevřu lahváč,
 • 00:12:17 a koukám na matnici,
  na ten obraz,
 • 00:12:19 který je vzhůru nohama
  a jsem v pohodě a medituji.
 • 00:12:33 Pokud něco lidi oslovuje,
  tak je to jakási snivost,
 • 00:12:39 romantismus toho malého kluka,
  který se potlouká
 • 00:12:43 po prázdných sudeckých půdách
  a nachází tam různé zůstatky
 • 00:12:48 po lidech, kteří zde byli před námi.
 • 00:12:51 On jakoby vždycky hledal v čase.
 • 00:12:54 Já se nechávám inspirovat
  v prvé řadě věcmi,
 • 00:12:57 které nacházím na půdách,
  na hřbitovech,
 • 00:13:01 které uklízím po Dušičkách,
  kupuju v bazarech,
 • 00:13:05 půjčuju od přátel a nevracím jim to,
  někdy něco taky ukradnu,
 • 00:13:09 jak je potřeba.
 • 00:13:12 Fascinují mě svými tvary,
  svojí starobylostí, zaprášeností
 • 00:13:17 a svojí historií, kterou neznám,
  ale mohu si ji domyslet.
 • 00:13:21 A domýšlím si je nakonec do formy,
  které vyplývají z fotek.
 • 00:13:26 Používám staré fotoaparáty
  z 20., 30. let,
 • 00:13:29 objektivy z Rakouska Uherska.
 • 00:13:31 Asi když fotím tyto věci z té doby,
  myslím si,
 • 00:13:35 že je to souhra těch přístrojů
  a těch událostí.
 • 00:13:41 Ale snažím se soubor dělat
  tak dlouho,
 • 00:13:45 tak dlouho o něm přemýšlet,
  až mu věřím,
 • 00:13:49 až si ho dokážu obhájit
  sám před sebou,
 • 00:13:51 což může trvat 1, 2 roky.
 • 00:13:54 Pro škodu dnešní fotografie
  je možná to,
 • 00:13:56 že doba uspěchaná uspěchává
  i fotografy,
 • 00:14:01 kteří ráno vymyslí myšlenku,
  v poledne vytisknou soubor
 • 00:14:05 a večer špendlí ve výstavních síních
  úžasné exponáty.
 • 00:14:10 S Malíkem sem přišel
  jiný druh fotografie.
 • 00:14:15 Zatímco Ostrava vždycky sázela
  hodně na dokument,
 • 00:14:20 tak s Malíkem tady přichází
  nová fotografie, montovaná věc,
 • 00:14:25 svým způsobem koláž.
 • 00:14:36 Jsou odrazem toho, jak myslím,
  jak vnímám svět.
 • 00:14:39 Já jsem člověk spíš fantasta,
  můj život se odehrává ve snech,
 • 00:14:44 v nějakém podvědomí
  a musím to tedy dávat i na obrázky.
 • 00:14:51 Jarin je klasickou ukázkou toho,
  že i to prostředí na toho člověka
 • 00:14:57 do značné míry působí.
 • 00:14:59 Když se podíváme
  na jeho 1. fotografie,
 • 00:15:01 vidíme snivé zátiší, plné osamocení.
 • 00:15:10 A potom dále, jak se posouváme,
  tak se zdá,
 • 00:15:13 jakoby ho to prostředí města,
  ve kterém žije už nějaký ten rok,
 • 00:15:18 myslím tím naši Ostravu,
  poznamenalo.
 • 00:15:26 Já jsem celý život tvrdil,
  že budu všude na světě,
 • 00:15:29 že všude mohu žít, všude je krásně,
  jenom jedno jediné místo na světě,
 • 00:15:34 které nenávidím, nesnáším
  a kam nikdy v životě nepůjdu,
 • 00:15:38 je Ostrava.
 • 00:15:39 A teď jsem tady, jsem tady 10 let
  a jsem tady velice spokojen
 • 00:15:44 a dneska říkám,
  že bych mohl žít všude na světě,
 • 00:15:47 ale jenom v Ostravě
  mám co fotografovat.
 • 00:15:52 Napadlo mě,
  že bych mohl nafotografovat cyklus
 • 00:15:55 narození a smrti a životě.
 • 00:15:59 Po celou dobu jsem hledal
  to správné sdělení, tu formu.
 • 00:16:05 Najednou to bylo na těch deskách.
 • 00:16:15 Jednoho dne sedíme v tomto bytě
  s kamarády v kuchyni,
 • 00:16:22 pojídáme husičku a zapíjíme ji
  mým kvalitním šípkovým vínem
 • 00:16:25 a na stole se objevily
  skleněné desky,
 • 00:16:27 které mi přinesl kamarád,
  tuším k narozeninám.
 • 00:16:30 Byly to staré skleněné desky
  z Rakouska Uherska, lékaře patologa.
 • 00:16:34 Do dnešní doby vůbec neznám
  protagonisty,
 • 00:16:37 nevím, kdo je na těch fotografiích,
  nevím, jak se jmenují,
 • 00:16:40 neznám jejich města, jejich osudy,
  jejich domy, příběhy, děti,
 • 00:16:44 neznám dokonce ani jejich hroby.
 • 00:16:47 To proto, abych ten příběh mohl
  uchopit bez předsudků
 • 00:16:51 a komunikuji pouze s těmi obrazy.
 • 00:16:55 V původní verzi jsem
  všechny fotky nazvětšoval,
 • 00:16:58 nakontaktoval s úctou
  k tomu prvotnímu výrobci.
 • 00:17:03 V katalogu potom bude půl na půl.
 • 00:17:05 Půlka, kterou jsem dělal já,
  půlka, kterou dělal někdo.
 • 00:17:09 Toho pana někdo zatím neznám.
 • 00:17:12 Až dozraje tato doba
  a první část bude hotová,
 • 00:17:14 začnu se pídit po tom,
  co do dnešní doby nevím.
 • 00:17:19 Rozjedu se na svém kole,
  nebo Pendolínem, najdu ty lidi,
 • 00:17:24 jejich potomstvo a zkonfrontuju to,
  co jsem doposud dělal,
 • 00:17:28 s tou dnešní skutečností,
  pak se buď poplácám po zádech,
 • 00:17:32 nebo po hubě.
 • 00:17:42 Velmi oceňuji českou premiéru hry
  Ostatní světy,
 • 00:17:49 kterou uvedlo ostravské divadlo
  J. Myrona.
 • 00:17:52 Je to text současné britské autorky
  K. Atkinsnové.
 • 00:17:55 Oceňuji dramaturgii,
  která vůbec takový text našla
 • 00:18:00 a sáhla po něm.
 • 00:18:01 Ač tento text obešel
  veškerá evropská jeviště.
 • 00:18:06 A oceňuji i režii J. Klimszy,
  který zejména herečky dovedl
 • 00:18:14 k vynikajícím výkonům.
 • 00:18:16 Ne že by muži hráli hůř,
  ale úloha mužů je v tomto příběhu
 • 00:18:22 lehce marginální.
 • 00:18:26 Je to příběh,
  který vypráví o vztazích v rodině,
 • 00:18:33 vztazích mezi ženami a muži.
 • 00:18:36 Nepamatuji si,
  kdy jsem seděla v divadle
 • 00:18:41 od počátku do konce
  v takovém napětí.
 • 00:18:43 Tleskám.
 • 00:18:44 Naopak jisté pochybnosti ve mně
  vyvolává znovu blížící se festival
 • 00:18:49 Ostravar.
 • 00:18:51 Má sice svou tradici,
  ale je to festival určený
 • 00:18:57 výlučně divadelním kritikům.
 • 00:19:01 Začal se konat v době,
  kdy do Ostravy nejezdili kritikové,
 • 00:19:05 protože Ostrava je dál od Prahy
  než Praha od Ostravy.
 • 00:19:09 Ale nejsem si jista,
  zda po tolika letech
 • 00:19:12 už to naopak není kontraproduktivní.
 • 00:19:14 Všichni víme,
  že důsledkem tohoto je,
 • 00:19:17 že během sezony naopak
  žádní divadelní kritici do Ostravy
 • 00:19:22 nejezdí.
 • 00:19:24 Počítají s tím,
  že to všechno uvidí na Ostravaru.
 • 00:19:33 UKÁZKA
 • 00:19:51 Vyrazím s tebou dveře!
  Ty lumpe!
 • 00:19:58 -Proč mě vyhazujete?
  -Tobě se tak budu zpovídat.
 • 00:20:02 -Ven! Já tě přerazím!
  -Co jsem vám udělal?
 • 00:20:07 Já tady nechci špicla, křiváka,
  chmatáka, co jen číhá a slídí,
 • 00:20:14 kde by co ukradl.
 • 00:20:15 Jak chcete, aby vás někdo okradl?
 • 00:20:18 Vás okrást je proti přírodním
  zákonům.
 • 00:20:20 Všechno zamykáte na 10 západů
  a ve dne v noci se od toho nehnete.
 • 00:20:24 Zamykat si budu, co chci,
  a hlídat si budu, co bude třeba.
 • 00:20:30 Tyhle prostory patří
  ostravské galerii Chagall.
 • 00:20:34 Byla to 1 z prvních soukromých
  galerií,
 • 00:20:37 která vznikla v Ostravě v r. 1989.
 • 00:20:39 Momentálně je tu k vidění výstava
  s názvem Práce na papíře.
 • 00:20:43 Jsou to např. koláže Kolářových,
  koláže M. Knížáka
 • 00:20:47 nebo kresby B. Jirků.
 • 00:20:50 A právě galerie Chagall připravuje
  na letošní podzim rozsáhlý projekt
 • 00:20:54 věnovaný etnografce, malířce
  a spisovatelce H. Salichové,
 • 00:20:59 která se narodila
  v Polance nad Odrou.
 • 00:21:01 A tenhle projekt chce podpořit
  kandidaturu Ostravy
 • 00:21:04 na Evropské město kultury v r. 2015.
 • 00:21:08 Pro dnešek je to vše,
  mějte se hezky, žijte kulturně
 • 00:21:11 a na viděnou za 14 dní.
 • 00:21:18 Skryté titulky: Kristina Staškivová,
  Česká televize, 2009

Související