iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
16. 10. 2010
18:35 na ČT2

1 2 3 4 5

61 hlasů
2787
zhlédnutí

Kultura.cz

Tvorba Joela-Petera Witkina — Nové kongresové centrum ve Zlíně — Nové školní písmo Comenia script — Simona Blahutová

22 min | další Magazíny »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Kultura.cz

 • 00:00:30 Americký fotograf Joel Peter Witkin
  patří již od konce 70. let 20. st.
 • 00:00:35 k předním představitelům
  světové fotografie.
 • 00:00:38 Witkinova tvorba
  zatím nebyla v ČR
 • 00:00:40 reprezentativně představena.
 • 00:00:42 Jeho výstava v Brně v rámci
  projektu Decadence Now!
 • 00:00:45 tuto mezeru zaplňuje.
 • 00:00:48 -Jeho pojetí krásy
  je velice osobité.
 • 00:00:51 Vychází z hledání krásy tam,
  kde běžný divák, nebo běžný umělec
 • 00:00:57 tu krásu nejenže nenachází,
  ale i odmítá ji nacházet.
 • 00:01:02 Tam je velice zajímavý vztah,
  který on má se svými modely.
 • 00:01:06 Což jsou velice často lidé,
 • 00:01:08 kteří trpí velice vážnými
  tělesnými deformacemi např.
 • 00:01:13 On k nim přistupuje
  jako k lidským bytostem.
 • 00:01:16 Jeden z modelů, který se objevil
  na několika fotografiích,
 • 00:01:20 přímo řekl, že Witkin byl první,
 • 00:01:22 který s ním jednal
  jako s lidskou bytostí.
 • 00:01:26 V tom smyslu je Witkin
  velice etický.
 • 00:01:29 V tom vztahu ke svým modelům.
 • 00:01:32 A ukazuje nám ostatním
 • 00:01:34 nové dimenze
  ve vnímání společnosti.
 • 00:01:38 I určité utajené krásy.
 • 00:02:19 Witkin je velice duchovní člověk.
 • 00:02:22 Ani jedna fotografie,
  ani jedno dílo, které vytvořil,
 • 00:02:25 neměly motivaci kohokoliv šokovat.
  Naopak on chce odkrývat.
 • 00:02:29 On chce rozšiřovat naše vnímání
  světa, ve kterém žijeme.
 • 00:02:34 V 60. letech měl Witkin
  zkušenost jako válečný fotograf.
 • 00:02:41 A to je taky jeden
  z možných bodů v jeho inspiraci.
 • 00:03:19 Vývoj v jeho případě
  je především spojen
 • 00:03:22 s tím samotným způsobem zobrazení.
 • 00:03:26 V určité době začíná vstupovat
  do fotografie určitým škrábáním.
 • 00:03:31 Začíná pracovat s vědomou chybou.
 • 00:03:35 Začíná naleptávat
  povrch fotografie.
 • 00:03:38 Začíná do něj vstupovat
  kolážovým způsobem, atd.
 • 00:03:43 Takže v tom smyslu
  je to neustálé hledání.
 • 00:03:48 Jakkoliv musím říct,
  že Witkin je nějakým způsobem
 • 00:03:51 rezistentní vůči
  digitálním technologiím,
 • 00:03:54 které by se v jeho případě
  zdály velice nasnadě,
 • 00:03:57 že by mohl dosáhnout
  ještě daleko silnějšího efektu.
 • 00:04:01 Ale to on odmítá právě proto,
 • 00:04:03 že by to bylo proti tomu
  samotnému konceptu té tvorby.
 • 00:04:08 Protože by přišel o tu možnost
  vstoupit do toho negativu.
 • 00:04:47 V té první vstupní části
  má divák možnost vidět
 • 00:04:50 Witkinovy práce z posledních
  dvou let, které vznikly
 • 00:04:53 především za jeho cest do Bogoty,
  kde fotografoval.
 • 00:04:57 Jsou to fotografie,
  které byly prvně vystaveny v Paříži
 • 00:05:00 na jaře letošního roku
 • 00:05:02 a Brno je vlastně
  2. místem na světě,
 • 00:05:05 kde ten soubor je představen.
 • 00:05:07 Další věc, která myslím,
  je velice důležitá na této výstavě,
 • 00:05:11 je soubor kreseb a prací na papíře.
 • 00:05:14 Witkin je známý především
  jako fotograf samozřejmě.
 • 00:05:17 Ale je tady vlastně poměrně
  velký soubor kreseb a koláží,
 • 00:05:21 což tu výstavu staví
  do určité výjimečné pozice
 • 00:05:25 v kontextu ostatních
  Witkinových výstav.
 • 00:05:36 -Nově otevřené
  Kongresové centrum Zlín
 • 00:05:38 tvoří společný komplex
  s univerzitním centrem
 • 00:05:41 a je situováno
  v centru krajského města.
 • 00:05:44 Moderní budovu navrhla
  známá architektka
 • 00:05:46 a zlínská rodačka Eva Jiřičná.
 • 00:05:49 Od ledna 2011 se také
  stane novým sídlem
 • 00:05:51 zlínské filharmonie
  Bohuslava Martinů.
 • 00:05:55 -Bylo to naším záměrem
  udělat dvě budovy,
 • 00:05:57 které by měly centrální prostor.
 • 00:05:59 Atrium u budovy knihovny
  a sál u budovy kulturního centra.
 • 00:06:06 S tím jsme začali
  víceméně pracovat
 • 00:06:08 na modelu, na konceptu
 • 00:06:10 a prezentovat tyto první
  ideje městu a památkářům.
 • 00:06:16 Některým se to líbilo,
  některým se to nelíbilo,
 • 00:06:18 Takže byly různé diskuze
 • 00:06:20 a pomalu jsme tento
  projekt vyvíjeli,
 • 00:06:23 až jsme došli k tomuto
  základnímu řešení.
 • 00:06:25 -Hlavním důvodem,
  proč byla oslovena
 • 00:06:28 paní architektka Jiřičná
  v té době zhruba před 8 lety
 • 00:06:32 jako už ve světě
  velmi známá architektka,
 • 00:06:35 byl ten důvod,
  že se ve Zlíně narodila,
 • 00:06:38 že její tatínek pracoval
  jako architekt u firmy Baťa.
 • 00:06:41 Oslovili jsme tedy
  přímo paní arch. Jiřičnou.
 • 00:06:44 A vlastně dřív stála budova
  rektorátu a univerzitní knihovny.
 • 00:06:49 My ji dokončujeme až teď.
 • 00:06:51 Mně se ta budova velmi líbí
  a velmi souhlasím
 • 00:06:55 s názorem člověka,
  kterého si velmi vážím.
 • 00:06:59 To je zdejší spisovatel
  Antonín Bajaja,
 • 00:07:02 který mi napsal pár řádek a říkal,
 • 00:07:05 že za tou budovou
  bude stát vždycky,
 • 00:07:07 protože je tak krásná a křehká,
  jakoby chtěla vzlétnout k nebi.
 • 00:07:10 A ten pocit přesně mám já.
  Určitě je tam ženský rukopis,
 • 00:07:14 ale je to typický rukopis
  právě pro Evu Jiřičnou.
 • 00:07:18 To znamená, že jsou tam
  takové ty výrazně
 • 00:07:21 technicistní prvky.
 • 00:07:22 Je tam kov.
 • 00:07:24 I to zbarvení je takové jiné,
  které se liší od sálů,
 • 00:07:27 na které jsme zvyklí.
 • 00:07:29 -Mám z toho trochu strach,
  jak tu fialovou barvu
 • 00:07:32 budou návštěvníci budovy přijímat,
  nebo jak ji budou nenávidět.
 • 00:07:38 Samozřejmě ta barva měla být teplá.
  Ta barva musí být tmavá,
 • 00:07:41 protože to centrální jádro,
  nebo ten sál, když je světlý,
 • 00:07:45 tak to působí různé
  odrazy během představení,
 • 00:07:49 které se pořadatelům nelíbí.
 • 00:07:53 Tak jsme nakonec
  došli k takovému názoru,
 • 00:07:56 že když se smíchá
  několik červených a modrých,
 • 00:07:59 tak z toho vznikne fialová,
  a když se ta fialová změkčí tím,
 • 00:08:03 že přechází spíš do červena,
  nebo spíš do modra,
 • 00:08:06 tak že nám to dá
  takovou škálu elementů,
 • 00:08:09 se kterými můžete pracovat.
 • 00:08:22 S jakými materiály bude člověk
  pracovat je ta prvotní otázka,
 • 00:08:26 kterou si architekt musí klást.
 • 00:08:28 Zlín byl postaven
  převážně z cihel a z betonu.
 • 00:08:33 To byla ta nejmodernější metoda,
  jakou se dalo postavit v té době,
 • 00:08:37 kdy se Zlín postavil
  v moderní město.
 • 00:08:40 A to období mezi dvěma světovými
  válkami vymyslelo skleněnou cihlu.
 • 00:08:48 -Ta spojuje tuto budovu
  s budovou univerzitní knihovny,
 • 00:08:51 protože tam jsou
  luxfery užité uvnitř.
 • 00:08:53 Takže tam je spojovací prvek.
 • 00:08:56 A sice tam je ta luxfera
  uvnitř v atriu
 • 00:08:58 a tady ho máme na vnějším obalu.
 • 00:09:06 -Protože kongresové centrum
  se svým koncertním sálem uprostřed
 • 00:09:10 musí být izolováno
  od jakéhokoliv zvuku,
 • 00:09:12 nebo nepříjemného prostředí,
  které se odehrává venku,
 • 00:09:16 jsou tu také otřesy,
  jakékoliv chvění,
 • 00:09:18 tak my jsme to jádro této budovy
  museli obalit několika vrstvami,
 • 00:09:23 abychom ochránili
  to centrum před vším,
 • 00:09:26 čeho jsme se chtěli zbavit.
 • 00:09:30 -Ve Zlíně je zažité
  od baťovského období
 • 00:09:34 a toho meziválečného to,
  že budova má mít tvar pravoúhlý,
 • 00:09:38 a že má být dodržen
  klasický rozměr 6,15 na 6,15,
 • 00:09:42 a že všechno ostatní sem nepatří.
 • 00:09:45 Takže už to, že se rozhodla
  pro tento skoro organický tvar,
 • 00:09:49 i motivací byl mořský živočich,
 • 00:09:52 tak už nad tím
  byla obrovská diskuze.
 • 00:09:55 To rozhodnutí, že sem,
 • 00:09:57 na místo bývalých
  Masarykových škol,
 • 00:09:59 které měly obdélníkový tvar
  a měly tvar otevřené knihy,
 • 00:10:03 že se bude respektovat
  ta otevřená kniha co do půdorysy,
 • 00:10:07 ale tvar bude moderní,
  že bude na úrovni 3.tisíciletí.
 • 00:10:12 -Já miluji obrázkové knihy
  o živočiších, o mořském životě,
 • 00:10:20 protože si myslím,
  že co příroda vytvoří kolem nás,
 • 00:10:24 je tak neobyčejná inspirace,
  že vždy když nevím, kudy kam,
 • 00:10:28 tak se něčím začnu probírat
 • 00:10:30 a vždy tam nějakou
  příhodnou vizi objevím,
 • 00:10:33 která se pak dá do nějaké jiné
  formy architektonicky aplikovat.
 • 00:10:37 A při této příležitosti
  jsem u svého známého v Paříži
 • 00:10:41 objevila knihu,
  ve které byly zvětšeniny
 • 00:10:43 takových malých tvorečků.
  A ten jeden se jmenoval diatom
 • 00:10:48 a on vypadá tak,
  že má dvě základní tepny,
 • 00:10:53 ze kterých vybíhají
  do eliptického tvaru žebra,
 • 00:10:58 kterými se ten živočich živí,
  dýchá a vegetuje.
 • 00:11:02 Takže ta základní myšlenka
  vznikla od tohoto malého tvorečka,
 • 00:11:06 který, nám pomohl vyřešit
  architektonický problém.
 • 00:11:17 -Fotografie kyjovského
  samouka Miroslava Tichého,
 • 00:11:19 o jehož dílo se přou
  čeští i evropští kurátoři
 • 00:11:22 a teoretici fotografie,
  jsou vystaveny v Holandsku.
 • 00:11:25 Starý pán o tom zřejmě ani neví.
 • 00:11:36 V divadle Reduta je k vidění
  až do 2.11. výstava Surová forma.
 • 00:11:40 Setkali se zde klasik
  české výtvarné scény
 • 00:11:43 Jiří Surůvka a Pavel Forman,
  jehož hlavním výrazovým prostředkem
 • 00:11:47 je malba stavěná
  do žertovných souvislostí.
 • 00:12:10 -Projekt školního písma Comenia
  sleduji od samého počátku.
 • 00:12:13 Zaujala mě diplomová
  práce Radany Lencové,
 • 00:12:15 která se chystala
  udělat průkopnický krok
 • 00:12:18 a to změnit školní písmo,
  které se žáci na našich
 • 00:12:21 základních školách už učí
 • 00:12:23 v téměř stejné
  podobě už desítky let.
 • 00:12:25 Dělala si neuvěřitelné
  množství testů a chodila
 • 00:12:28 a navštěvovala školy.
  Ptala se pedagogů,
 • 00:12:30 ptala se žáků,
  jakým způsobem píší,
 • 00:12:33 co potřebují, jaké jsou potřeby
  hendikepovaných lidí.
 • 00:12:36 A po nesmírně dlouhé
  době se jí podařilo vytvořit
 • 00:12:39 vzor školního písma, který posléze
  nabídla ministerstvu školství.
 • 00:12:43 Jako možnou novou
  cestu pro vzor písma,
 • 00:12:46 které by se učily děti
  na základních školách.
 • 00:12:49 Na písmo se krátce
  po jeho uvedení snesla
 • 00:12:52 obrovská vlna kritiky
  z nejrůznějších řad.
 • 00:12:54 Ať už to byli rodiče,
  učitelé, žáci a podobně.
 • 00:12:57 Já osobně s řadou
  těchto výhrad nesouhlasím.
 • 00:13:00 Myslím si, že jsou
  zcela irelevantní.
 • 00:13:02 Jeden z nejčastějších
  argumentů je, že písmo je špatné.
 • 00:13:06 Protože není spojité.
 • 00:13:07 Ale stejně tak by
  se dalo argumentovat,
 • 00:13:09 že stávající písmo je špatné,
  protože je spojité.
 • 00:13:12 Já si myslím,
  že ten způsob navazování
 • 00:13:14 není pro čitelnost písma
  tak kritický, tak zásadní.
 • 00:13:18 Navíc existuje celá řada norem
  z různých států po světě,
 • 00:13:21 kde se neučí spojité písmo.
 • 00:13:24 A ti lidé nemají žádný
  zásadní problém ve svém životě.
 • 00:13:27 Častý argument,
  který také slýchám je,
 • 00:13:29 že ztrácíme jakési
  české kulturní dědictví.
 • 00:13:32 Podle mě české kulturní
  dědictví neztrácíme už proto,
 • 00:13:35 že česká norma psacího písma,
  které se stále ještě učí,
 • 00:13:38 je postavena na německém základě.
  A tím, že se nová norma obrací
 • 00:13:42 do renesance a hledá vzory
 • 00:13:44 v těch krásných, ručně psaných
  písmech renesančních kaligrafů,
 • 00:13:48 tak podle mě se obrací právě
  do středobodu evropské kultury.
 • 00:13:52 Do středobodu evropské vzdělanosti
  v renesanci a humanismu.
 • 00:13:55 A to je podle mě
  mnohem důležitější,
 • 00:13:58 než dodržovat úzkostlivě normu
  založenou na německém kurentu.
 • 00:14:02 Poměrně silný hlas
  proti novému písmu
 • 00:14:04 se ozval z řad grafologů,
  kteří se domnívají,
 • 00:14:07 že ztrátou spojování písmen
 • 00:14:09 děti přicházejí o určité
  schopnosti tvořivosti a podobně.
 • 00:14:15 Já jako designér
  se k tomu těžko mohu vyjádřit.
 • 00:14:17 Já se domnívám,
  že projekt Radany Lencové
 • 00:14:20 umožňuje vytvořit si
  vlastní způsob psaní,
 • 00:14:23 vlastní způsob spojování
  jednotlivých liter.
 • 00:14:26 A mám pocit, že argument grafologů
  je v tomto případě trochu lichý.
 • 00:14:30 Díky mediálnímu přijetí projektu,
 • 00:14:33 které nebylo zrovna
  pozitivní ve všech případech,
 • 00:14:36 se obávám, že mnozí rodiče
  se zalekli tohoto experimentu.
 • 00:14:40 A o tom svědčí i to,
  že z původních snad osmdesáti škol
 • 00:14:43 se k projektu nakonec
  přihlásilo jenom čtyřicet.
 • 00:14:46 Mám pocit, že chyba je
 • 00:14:48 i na straně autorky tohoto písma,
  Radany Lencové, která ne vždy
 • 00:14:51 dokázala v médiích
  přesvědčivě popsat základ,
 • 00:14:54 nebo smysl té její reformy.
  A často se otázky a rozhovory
 • 00:14:59 o tomto písmu týkaly věcí
  povrchních a věcí nepodstatných.
 • 00:15:03 Mám pocit, že kdyby se jí lépe
  podařilo komunikovat s médii,
 • 00:15:07 že by přijetí tohoto písma bylo
  mezi veřejností mnohem vyšší.
 • 00:15:12 Přesto, že to je kritická židle,
 • 00:15:14 tak já k tomuto písmu
  mám poměrně kladný vztah.
 • 00:15:17 Musím říct, že mě velice
  oslovil přístup Radany Lencové
 • 00:15:20 k tvarům a k jednotlivým znakům,
  které použila.
 • 00:15:24 I k celému principu psaní.
  Mám pocit, že ta stávající,
 • 00:15:28 nebo stará norma, podle které
  se učí děti ve školách,
 • 00:15:32 není tak esteticky hodnotná,
  jako písmo Radany Lencové.
 • 00:15:35 A mám pocit, že děti,
  které se naučí tímto způsobem psát,
 • 00:15:39 budou mít pravděpodobně
 • 00:15:40 i hezčí rukopis a budou mít
  i hezčí vztah k písmu.
 • 00:15:43 Těžko říct, proč Comenia
  přišla na řadu právě teď.
 • 00:15:46 Jestli za to může větší styk
  České republiky se světem,
 • 00:15:50 kde se ukazuje, že naše písmo
  není dobře čitelné.
 • 00:15:53 Nebo k tomu prostě nazrál čas.
  Nebo za to může fakt,
 • 00:15:56 že dozráli velmi kvalitní studenti,
 • 00:15:59 schopní vytvořit takovou
  vynikající předlohu a nabídnout ji
 • 00:16:02 ministerstvu školství.
  To nevím.
 • 00:16:04 Ale pravděpodobně došlo
  k nějaké změně ve společnosti,
 • 00:16:07 která si vyžádala
  i změnu vzoru pro psací písmo
 • 00:16:10 na základních školách.
 • 00:16:19 -Světovému turné kultovní
  kapely The Residents
 • 00:16:21 předchází retrospektivní výstava
  v Galerii Ceasar v Olomouci.
 • 00:16:25 Čeští Už jsme doma budou hrát
  písně The Residents
 • 00:16:28 spolu s jejím zpěvákem Randym
 • 00:16:30 na koncertě 20.10.
  v olomouckém Moravském divadle.
 • 00:16:39 Čerstvou světovou premiéru
 • 00:16:41 hry Williama Klimáčka
  Jsem Kraftwerk
 • 00:16:43 si přiblížíme alespoň fotografiemi
  z filmových dotáček pro inscenaci.
 • 00:16:47 Jinak spěchejte do HaDivadla,
  kde se to hraje.
 • 00:17:04 Zlínská rodačka Simona Blahutová
  je absolventkou pražské AVU.
 • 00:17:08 Tématikou její tvorby je svět
 • 00:17:10 postindustriální společnosti,
  komerce a reklamy,
 • 00:17:13 který se odráží
  i ve způsobu její malby.
 • 00:17:16 Tentokrát jsme trochu víc
  filozofovali k obecnějším tématům.
 • 00:17:23 -Já jsem z rodiny spíš
  hudebníků nebo muzikantů.
 • 00:17:26 Maminka byla houslistka.
 • 00:17:27 Tak jsem samozřejmě byla
  v dětství spíš směřována k tomuto.
 • 00:17:35 Asi snad až do dvaceti dvou
 • 00:17:37 jsem se nemohla rozhodnout,
  kterým směrem.
 • 00:17:42 Takový chaos byl nepříjemný
  a nakonec jsem se rozhodla
 • 00:17:45 pro variantu méně radostnou,
  řekla bych.
 • 00:17:51 Mám pocit, že hudba umožňuje
  nějakým způsobem sdělit ty pocity.
 • 00:17:59 Že ti muzikanti
  mají takový prožitek.
 • 00:18:01 Mám pocit, že skrze výtvarné umění
  se dá sdělit myšlenka.
 • 00:18:05 Samozřejmě,
  že obojí obsahuje obojí,
 • 00:18:08 ale výtvarné umění je víc
  o přesném sdělení myšlenky.
 • 00:18:13 Když se srovnávám s mými přáteli,
 • 00:18:15 ze kterých někteří
  jsou nadšenci do starého umění,
 • 00:18:18 nebo jsou to ti, na kterých cítím,
  že to jsou bytostní malíři,
 • 00:18:23 tak já se ani jako malíř necítím.
 • 00:18:25 Spíš mě od dětství
  lákalo něco jako prostředek
 • 00:18:29 pro komunikaci s lidmi.
 • 00:18:31 Že spíš práci beru
  jako prostředek ke komunikaci.
 • 00:18:38 Tohle plátno je z letošního
  a loňského roku.
 • 00:18:41 Nějak v průběhu jsem to dělala.
 • 00:18:45 A je to opět na téma času.
 • 00:18:47 Jmenuje se to Síň času,
  zaostřeno na lidi.
 • 00:18:51 A je to obraz takového
  zrcadlového pohledu.
 • 00:18:55 Tady se zrcadlí
  několik plánů krajiny.
 • 00:19:00 A před tou ženskou je nějaká cizí
  temná ruka, která drží dalekohled.
 • 00:19:05 Já, kdybych měla říct,
  o co se zajímám,
 • 00:19:08 tak spíš tím pádem o lidi.
  O komunikaci, o lidi.
 • 00:19:13 Vlastně jsem se dala
  na tuto dráhu s tím,
 • 00:19:16 ovlivňovat ty lidi a společnost.
 • 00:19:21 Vím, že když do toho
  člověk postupně proniká,
 • 00:19:25 tak najednou zjišťujete,
 • 00:19:26 že komunikace mezi
  výtvarným umělcem,
 • 00:19:29 výtvarnou scénou a společností
 • 00:19:32 v dnešní době
  vlastně vůbec žádná není.
 • 00:19:36 Já mám pocit,
  že komunikace mezi
 • 00:19:38 výtvarným uměním a společností
  prakticky neexistuje.
 • 00:19:44 To je taková noční krajina,
  kde nikdo není, takže by tam
 • 00:19:49 mělo být cítit to,
  že tu krajinu někdo sleduje,
 • 00:19:54 že je tam asi nějaké očekávání.
  Čekání na něco.
 • 00:19:59 Když člověk otevře knížku
  se současným uměním,
 • 00:20:01 tak i když vím, o koho jde,
 • 00:20:04 tak i tak to působí
  strašně chladně, nesrozumitelně,
 • 00:20:08 chaoticky a nutně to tak
  na tu společnost musí působit.
 • 00:20:14 Každý vám řekne jako laik,
  že těm umělcům dnes nerozumí.
 • 00:20:19 Že nám prostě nerozumí.
 • 00:20:22 Ještě mám pocit,
  že někde v 90. letech
 • 00:20:25 byl umělec alespoň u nás blázen,
  ale že to byl takový blázen,
 • 00:20:31 který má ještě své místo,
  ale mám pocit, že těch posledních
 • 00:20:38 pět, deset let to už je blázen,
  který vůbec nikoho nezajímá.
 • 00:20:45 Mně se zdá,
  že se o nás vůbec nikdo nezajímá.
 • 00:20:48 A možná se ani nemusíme divit,
  protože dnešní společnost
 • 00:20:52 žije v takovém chaosu,
  že nepotřebujeme další blázny.
 • 00:20:57 Lidi potřebují spíš
  nějak uklidnit, nebo poradit.
 • 00:21:03 Od toho to umění
  přece vždycky bylo.
 • 00:21:07 Takže má tak nějak navádět ty lidi.
 • 00:21:09 A jestli tím pádem postupně
  neztratíme úplně všechno.
 • 00:21:16 Tohle je jedna z posledních věcí,
 • 00:21:18 která vznikla kupodivu
  celkem spontánně
 • 00:21:21 jen ze starého plátna
  a nějak mě to napadlo
 • 00:21:24 jako takový okamžik smrti.
  Takové dvě strany. Panna, orel.
 • 00:21:31 Nějak jsem tam chtěla
  vyvážit ty protiklady.
 • 00:21:35 Černá a bílá.
  Úplně nějak jednoduše.
 • 00:21:37 Ale je to jenom pocit, takže tak...
 • 00:21:57 Skryté titulky M. Vrbská
  Česká televize Brno, 2010
 • 00:21:58 .

Související