iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
12. 12. 2009
20:50 na ČT2

1 2 3 4 5

14 hlasů
3190
zhlédnutí

Divadlo žije!

Zahradní slavnost — Farma zvířat

26 min | další Publicistika »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Divadlo žije!

 • 00:00:18 Dobrý den
  ze severní Moravy a Slezska.
 • 00:00:21 4 činohry, 2 balety
  a 1 loutková pohádka,
 • 00:00:24 tak vypadá náš dnešní program.
 • 00:00:28 Větší pozornost věnujeme
  Zahradní slavnosti v Opavě
 • 00:00:31 a Farmě zvířat v Olomouci.
 • 00:00:33 Nejen proto,
  že premiéry obou inscenací
 • 00:00:36 byly načasovány ke 20. výročí
  Sametové revoluce.
 • 00:00:52 Balet Národního divadla
  moravskoslezského
 • 00:00:55 uvedl premiéru díla,
  které P. I. Čajkovskij považoval
 • 00:00:58 za perlu poezie, hudby
  a choreografie.
 • 00:01:01 Je to Giselle Adolfa Adama,
 • 00:01:03 jeden ze stěžejních titulů
  světové baletní klasiky.
 • 00:01:07 Libreto je inspirované slovanskou
  pověstí o neprovdaných dívkách,
 • 00:01:11 které zemřely před svatbou
  a proměněny ve víly se za noci
 • 00:01:15 objevují osamělým chodcům,
  aby je přivedly do záhuby.
 • 00:01:36 Olomoucká baletní dramaturgie
  často sahá po velkých dramatech.
 • 00:01:40 Poslední premiérou
  baletu Moravského divadla Olomouc
 • 00:01:44 byla tragédie Macbeth
  podle stejnojmenné hry W. Shakespeara
 • 00:01:48 Cílevědomá lady se vyjadřuje
  výrazovými prostředky tanečními.
 • 00:02:12 Divadlo loutek Ostrava připravilo
  pro své nejmenší diváky Vílu Amálku.
 • 00:02:17 Inscenaci podle známé pohádky
  V. Čtvrtka
 • 00:02:20 vytvořil kupodivu zahraniční režisér.
 • 00:02:29 Děti v Polsku neznají V. Čtvrtka,
  ani nevím proč.
 • 00:02:33 Jsme blízkými sousedy
  a tolik toho o sobě nevíme.
 • 00:02:38 Je mi to líto.
 • 00:02:40 Já sám jsem na Václava Čtvrtka
  natrefil náhodou,
 • 00:02:44 když jsem si listoval
  knížkami v knihovně.
 • 00:02:50 Ihned mě zaujala.
 • 00:02:54 Myslím, že je čas to napravit
  a kulturu dětské knížky,
 • 00:02:58 dětské pohádky je třeba ukázat
  polským dětem a naopak.
 • 00:03:06 Sluníčko, sluníčko...
 • 00:03:10 Ano, Amálko?
 • 00:03:13 Dnes tak krásně hřeješ.
 • 00:03:22 Mám tu dobré pruty.
 • 00:03:30 Můžu se kouknout občas i tam, ne?
 • 00:03:32 Proč?
 • 00:03:35 Pruty nedám z ruky.
 • 00:03:37 Kopaná, sekaná, fotbal, masakr.
 • 00:03:40 Časy, kdy fotbal a pivo znamenají
  opravdové hodnoty.
 • 00:03:44 Vystřízlivění
  ze Snu noci svatojánské,
 • 00:03:46 krvavý taneček
  mezi plastovými kelímky
 • 00:03:49 a brankami na Bazalech.
 • 00:03:50 Tak zní informativní popiska
  k nové inscenaci U Bezručů
 • 00:03:54 Taťka střílí góly,
  což je současná hra
 • 00:03:56 z českého prostředí,
  jejímž autorem je Jiří Pokorný.
 • 00:04:11 Ten název Cool mi v českém kontextu
  vždycky vadil,
 • 00:04:14 protože jsem měl to štěstí
  vyrůstat s přáteli
 • 00:04:17 v hardcorovo-punkové komunitě.
 • 00:04:21 Situace a příběhy,
  které se tam děly,
 • 00:04:25 mohly vypadat navenek velmi drsně,
  ale byla to součást jazyka kultury.
 • 00:04:30 Používání vulgarit a revolučních gest
  proti establishmentu.
 • 00:04:35 Přitom to ale byla součást hry
  té komunity.
 • 00:04:39 Obávám se, že Cool dnes v Čechách
 • 00:04:43 skončilo na holých zadcích
  a pěti sprostých slovech,
 • 00:04:46 aniž bychom si uvědomili,
  že za tím vším je něco jednoduchého,
 • 00:04:51 a že dnešní doba občas holý zadek
  a sprosté slovo ukáže.
 • 00:04:55 Myslím, že to bylo
  i v masopustních hrách a šprýmech,
 • 00:05:00 ve středověku i komedii del Arte
  daleko drsnějším způsobem.
 • 00:05:06 Cool mi nepřijde nijak drsná,
  spíš jako poezie komunit.
 • 00:05:17 Když máš kamaráda a on tě podrazí,
  náladu máš mizernou...
 • 00:05:33 Ježíšku, panáčku,
  já tě budu kolébati
 • 00:05:38 Ježíšku, panáčku,
  já tě budu kolébat.
 • 00:05:43 Krásně si to zamíří
  po jesličkách pastýři.
 • 00:05:48 Ostravská komorní scéna Aréna
  se věnuje obvykle
 • 00:05:51 výsostně odvážné dramaturgii,
 • 00:05:53 a tak nás docela překvapilo,
  že uvádí Vánoční hru.
 • 00:05:57 Tak zní i její název
  s podtitulem O tom slavném narození.
 • 00:06:01 Jejím autorem je domácí dramaturg
  Tomáš Vujtek.
 • 00:06:06 I když nic víc nemáme,
  od srdce to dáváme.
 • 00:06:16 Milý synu.
 • 00:06:19 Kolik je hodin?
 • 00:06:21 Činohra Slezského divadla v Opavě
 • 00:06:23 uvedla premiéru celovečerní hry
  Václava Havla Zahradní slavnost.
 • 00:06:28 Nová inscenace má mj. připomenout
 • 00:06:30 20. výročí listopadových událostí
  roku 1989.
 • 00:06:35 Petře, nešel bys na pár minut
  do sklepa?
 • 00:06:42 Každou chvilku přijde Kalabis.
 • 00:06:45 Představení Zahradní slavnosti
 • 00:06:47 uvádíte ke 20. výročí
  Sametové revoluce.
 • 00:06:50 Myslím, že jste si ji ale nevybrali
  jen z tohoto důvodu.
 • 00:06:53 Je to pravda?
 • 00:06:55 Je to pravda.
 • 00:06:56 Nejdříve jsme
  s p. režisérem Tesáčkem uvažovali
 • 00:06:59 o absurdním dramatu obecně.
 • 00:07:01 Pak padla volba na českou oblast
  a Václava Havla.
 • 00:07:04 Myslím, že režijní přístup
  k absurdním dramatům
 • 00:07:07 musí být jiný
  než třeba u Shakespeara.
 • 00:07:09 Jak jste se s tím vyrovnával?
 • 00:07:12 Absurdní drama je široký pojem.
  Je to Václav Havel.
 • 00:07:17 On má naprosto osobitý,
  specifický, racionální přístup
 • 00:07:21 k látce.
 • 00:07:22 Je to látka o kariéře mladého muže.
 • 00:07:25 V. Havel využívá stereotypy,
  rituály
 • 00:07:28 a archetypy veřejného projevu
  a silný jazykový akcent.
 • 00:07:36 Ten se musí inscenačně, režijně
  a herecky řešit.
 • 00:07:41 ...na zahradní slavnost!
 • 00:07:44 Na zahradní slavnost!
 • 00:07:47 Hugo, kravatu, sako!
 • 00:07:49 Já tedy zase jdu.
  Na shledanou.
 • 00:07:52 To je absurdní hra,
  jakou očekáváte reakci diváků?
 • 00:07:57 Forma byla zvolena tak dobře,
  že jsme podpořili
 • 00:08:00 i komické tendence v textu.
 • 00:08:04 Je i přání Václava Havla,
  aby se hry hrály reálně a věcně.
 • 00:08:09 O to víc vyjde komediálnost
  až grotesknost.
 • 00:08:12 Já očekávám
  pozitivní reakci diváků,
 • 00:08:16 ač bych to neměla říkat dopředu.
 • 00:08:19 Musíme se, Oldo, zase vzchopit,
  rozumíš?
 • 00:08:23 Odpoutat od země,
  rozmáchnout křídla, prostě žít!
 • 00:08:28 Ano, žít.
  My začneme žít nový, lepší život.
 • 00:08:36 Havlův text vyžaduje
  velké soustředění,
 • 00:08:39 tam nemůže vypadnout
  žádné slovíčko.
 • 00:08:42 Jak jste se s tím vyrovnávali?
 • 00:08:45 Osobně musím říct,
 • 00:08:48 že i když text zní,
  řekněme, na 1. poslech nelogicky,
 • 00:08:51 má svou vnitřní logiku.
 • 00:08:54 Když ji člověk sleduje přesně
  a ví o čem mluví,
 • 00:08:57 není to zas tak složité
  a nedá se to splést.
 • 00:09:01 Já to můžu jen potvrdit.
 • 00:09:03 Má to nejen logiku,
  ale dokonce i systém,
 • 00:09:07 takže bylo důležité odhalit
  systém a gradaci.
 • 00:09:10 Pak už to šlo samo.
 • 00:09:13 Jsou to skoro hudební kadence
  nesmyslů,
 • 00:09:15 které se na sebe vrší,
  což jste dle mě zvládli dokonale,
 • 00:09:20 ale vzpomínám, že minulá sezóna
  byla úplně jiná.
 • 00:09:25 Shakespearovská.
 • 00:09:26 To je přece úplně jiný typ hraní.
 • 00:09:29 Myslím si, že i verš Shakespeara
  je jistá melodika
 • 00:09:33 a rytmus Havlova textu
  v opakováních, sekvencích,
 • 00:09:38 taky nese jistou melodiku.
 • 00:09:41 Zas tak odlišné to tedy není.
 • 00:09:44 Navíc je divadlo o situacích,
  jak je člověk cítí a chápe.
 • 00:09:52 To je stejné u Shakespeara
  i u Havla.
 • 00:09:57 Proč si pořád něco nalhávat?
 • 00:09:59 Kolegové z organizačního výboru
  jistě dobře věděli,
 • 00:10:01 proč zábavu s rozmarnými rekvizitami
  omezili právě na prostor
 • 00:10:05 malého parketu.
 • 00:10:06 Nebo snad nemáte důvěru k usnesením
  organizačního výboru?
 • 00:10:10 Složeného z předních pracovníků
  likvidačního úřadu.
 • 00:10:14 Starých, zkušených kolegů,
  kteří již v době,
 • 00:10:18 kdy vy jste nebyl na světě,
  obětavě likvidovali?
 • 00:10:22 Za podmínek, o kterých vaše generace
  nemá ani tušení?
 • 00:10:30 Jsme po generálce Havlovy
  Zahradní slavnosti v Opavě.
 • 00:10:33 Jak se vám líbila?
 • 00:10:36 Byl jsem příjemně překvapen,
 • 00:10:38 protože hru považuji
  za nejsvázanější s dobou.
 • 00:10:41 Je to jeho 1. uvedená hra.
 • 00:10:44 Ta svázanost s dobou
  je jak ve slovníku,
 • 00:10:46 tak v situacích.
 • 00:10:48 František Branislav,
  buržoazní intelektuál atd.
 • 00:10:51 Ostatní hry jsou obecnější
  víc přesahové,
 • 00:10:54 a tak jsem měl strach.
 • 00:10:55 Toho strachu mě generálka zbavila.
 • 00:10:59 Von i ten likvidační úředník
  má právo na kus toho plnýho...
 • 00:11:05 Rozumíte? Plnýho života.
 • 00:11:08 Myslím, že to je téma,
  které má i dnes co říct,
 • 00:11:11 protože team buildingy,
  podnikové delimitace, likvidace, EU
 • 00:11:17 a různé byrokratismy máme.
 • 00:11:21 Hrdinou hry není Hugo Pludek,
  ale fráze.
 • 00:11:24 Jak myslíte,
 • 00:11:25 že se s tímto specifickým
  absurdním divadlem
 • 00:11:29 vyrovnali opavští herci?
 • 00:11:31 Řekl jsem, že hrdinou hry je fráze
  a ta si vytváří k obrazu svému lidi
 • 00:11:37 i ty herce si naklonuje.
 • 00:11:40 Ne každý se na generálce
  s tím vyrovnal 100%,
 • 00:11:45 ale Hugo Pludek jako Jakub Stránský
  byl vynikající
 • 00:11:49 a ty jeho tirády vzbudily potlesky
  jako árie v opeře.
 • 00:11:55 Sami jistě cítíte, že to,
  co cítíte dnes,
 • 00:11:57 jste necítili včera
 • 00:11:59 a to, co jste cítili včera,
  necítíte dnes,
 • 00:12:02 ale budete to cítit zase zítra,
  zatímco to, co ucítíte pozítří,
 • 00:12:06 jste možná
  ještě vůbec nikdy nepocítili.
 • 00:12:10 Cítíte to?
 • 00:12:13 Vynikající byl Martin Valouch
  jako likvidační tajemník
 • 00:12:17 a jeho partnerka Ivana Lebedová.
 • 00:12:20 Přesně tak se má Havel hrát.
 • 00:12:23 Haha, pašáci!
 • 00:12:26 Zahajovačská služba
  se bude likvidovat podle áčka?
 • 00:12:29 Nebo podle béčka?
 • 00:12:32 To je všechno, Pepíku,
  co mi teď řekneš?
 • 00:12:35 Buď ráda, že je zase klid.
 • 00:12:37 A pojďte likvidovat,
  ať nejpřijdem pozdě!
 • 00:12:40 Jak přistoupil k představení režisér?
  To je asi nejdůležitější.
 • 00:12:45 Tam, kde to fungovalo
  v největším tempu,
 • 00:12:50 tam, kde to vzbudilo potlesky,
  tam je to přesné.
 • 00:12:52 Tam, kde se psychologizuje,
  pauzíruje, vyhrává jako z Čechova
 • 00:12:57 či Jiráska, tam to trochu zlobí.
 • 00:13:01 Chtělo by to víc tempa
  a zcizuje to.
 • 00:13:04 Režie se drží naštěstí
  antiiluzivnosti, hraje na tempo,
 • 00:13:11 toho bych dal ještě víc.
 • 00:13:13 Ale soupis likvidačních forem
 • 00:13:15 je bez soupisu delimitačních norem
  neplatný.
 • 00:13:18 A to by nestačil soupis
  likvidačních norem
 • 00:13:21 podložený soupisem
  delimitačních forem?
 • 00:13:23 To by zneplatnilo celou likvidaci!
 • 00:13:31 OPERNÍ ZPĚV
 • 00:13:39 Před 2 lety byla, obrazně řečeno,
 • 00:13:41 hlavním hostem našeho programu
  T. Yuzuru.
 • 00:13:44 Dozvěděl jsem se,
 • 00:13:45 že jste s touto operou
  byli v Japonsku.
 • 00:13:48 Byli jsme tam 2 týdny,
 • 00:13:50 odjížděli jsme 20.10.,
  vraceli se 3. 11., nedávno.
 • 00:13:53 Nebyli jsme tam jen s Yuzuru,
  která se hrála 5x, tedy nejčastěji,
 • 00:13:58 ale vezli jsme i Smetanova Dalibora
  a v Tokiu jsme provedli koncert.
 • 00:14:02 Jedna polovina byla založena
  na Smetanově operní tvorbě,
 • 00:14:05 druhá na Verdiho,
 • 00:14:06 takže to byla taková konfrontace
  zcela neznámého a známého.
 • 00:14:10 Kromě toho byla na koncertě
  ukázka z Yuzuru.
 • 00:14:15 V 1. půlce jsme s kolegou
 • 00:14:18 Alexandrem Vovkem zpívali duet
  Blaženky a Víta z opery Tajemství,
 • 00:14:22 takže v češtině,
 • 00:14:23 pak jsem zpívala Mařenku
 • 00:14:25 a 2. pol. koncertu jsme zahájili
  2. dějstvím Yuzuru,
 • 00:14:31 takže v Japonštině.
 • 00:14:34 OPERNÍ ZPĚV
 • 00:14:44 Jaké bylo japonské publikum?
 • 00:14:47 V 1. momentě, kdy jsme vyšli
  po představení na jeviště,
 • 00:14:51 člověk zmrznul, bál se,
  jak bude publikum reagovat.
 • 00:14:55 Používáte jazyk nám naprosto cizí.
 • 00:14:58 Byla jsem velmi překvapená,
  že jejich srdečnost se projevila.
 • 00:15:04 Kromě toho, že křičeli Bravo,
  chodili za námi do šaten,
 • 00:15:09 žádali o podpisy.
 • 00:15:12 Přišla 70letá babička a říkala,
  že nikdy neslyšela japonskou operu.
 • 00:15:18 Slyšela ji poprvé od Evropanů
  a byla naprosto dojatá.
 • 00:15:22 Ty emoce, které do toho dáváme,
  Japoncům nejsou blízké,
 • 00:15:26 ale pro ně je to daleko čitelnější,
 • 00:15:29 když jim emotivně jejich hudbu
  přiblížíme.
 • 00:15:32 Byli hodně nadšení.
 • 00:15:55 Listopadová premiéra v Olomouci,
 • 00:15:58 stejně jako Zahradní slavnost
  v Opavě,
 • 00:16:00 nám jistě připomene něco z doby
  nedávno minulé.
 • 00:16:05 V Olomouci se rozhodli převést
  na jeviště Farmu zvířat.
 • 00:16:09 Slavnou alegorii George Orwella.
 • 00:16:13 Soudružky a soudruzi!
 • 00:16:20 Děkuji vám, že jste přišli,
  abyste si vyslechli, co mám na srdci.
 • 00:16:27 Starý majore!
 • 00:16:30 Nebo mám říci:
  Krasavče z Wellingtonu?
 • 00:16:35 To bylo přece tvé jméno
  na všech výstavách!
 • 00:16:39 Ty víš, jak si tě všichni vážíme.
 • 00:16:41 A rádi obětujeme hodinku spánku
  na tvá moudrá slova.
 • 00:16:46 Domnívám se,
  že Orwellova Farma zvířat
 • 00:16:49 vyžaduje na divadelních prknech
  velkou míru stylizace. Je to tak?
 • 00:16:54 Určitě.
 • 00:16:56 Proto jsme se snažili existovat
  mezi krajnostmi.
 • 00:17:00 Na jedné straně
  absolutní přetělesnění do zvířete,
 • 00:17:05 aby se postavy projevovaly zvukově,
  pohybově jako zvířata.
 • 00:17:11 To je jeden extrém,
  kterému jsme se chtěli vyhnout.
 • 00:17:15 Na druhé straně
  si dokážu představit koncepci,
 • 00:17:18 kde by třeba hráli herci v oblecích,
  měli by vizitky s nápisy:
 • 00:17:24 Prase, slípka apod. a řešili
  by jen myšlenkovou stránku věci.
 • 00:17:31 To pro mě taky nebylo přijatelné
  z toho důvodu,
 • 00:17:36 že by z toho vzniklo
  apelativní divadlo
 • 00:17:41 a ztrácelo nadsázku,
 • 00:17:46 kterou považuji u Orwella
  za klíčovou i naivitu.
 • 00:17:52 Hovořil jste o tom,
 • 00:17:54 že jste se chtěl vyhnout
  apelativnosti.
 • 00:17:56 Mám tomu rozumět,
  že to vnímáte jen jako historii
 • 00:18:00 anebo to vidíte jako varování
  dopředu?
 • 00:18:04 Tento příběh může odkazovat
  k nejedné revoluci v minulosti,
 • 00:18:09 která končila totalitou.
 • 00:18:12 Tím, že se objevují jednotlivé fáze
  té revoluce,
 • 00:18:17 vidíme postupný posun,
 • 00:18:20 a tak možná divákům připomenou
  známé situace i z dnešní doby.
 • 00:18:29 Věřím, že to mohou být situace
  z počátku 1. poloviny hry,
 • 00:18:36 ale nikdy nenastane ta 2. půlka.
 • 00:18:40 Otázka zní:
 • 00:18:41 Jsou krysy soudruzi?
 • 00:18:45 Kdo je pro, že krysy jsou soudruzi?
 • 00:18:53 A kdo je proti?
 • 00:18:56 15 pro a 3 proti?
 • 00:18:58 To není možný!
 • 00:19:00 Jak jsi mohla hlasovat pro i proti?
 • 00:19:05 Klid!
 • 00:19:06 To je jedno! Většina byla pro.
 • 00:19:09 Máme tady 2 herce:
 • 00:19:10 Jednoho domácího
  a jednoho hostujícího.
 • 00:19:14 Myslíte si, že pohled na Orwella
 • 00:19:16 může být jiný dnes
  než před 20-30 lety?
 • 00:19:26 Na začátku práce,
  když jsme inscenaci rozkrývali,
 • 00:19:30 jsme se bavili o revolucích,
  o typu revoluce.
 • 00:19:33 Zmínili jsme i revoluci v r. 1948.
  Mnozí zmínili i Sametovou revoluci.
 • 00:19:41 Pro mě to bylo překvapení,
 • 00:19:43 protože si tu dobu dost pamatuji
  a beru ji jinak.
 • 00:19:48 Pak jsem pochopil, že určité prvky
  tam mohou být společné.
 • 00:19:55 Nadále se budeme scházet
  v neděli dopoledne před stodolou.
 • 00:20:00 Zazpíváme si Zvířata Anglie
 • 00:20:04 a vy se tam dozvíte rozkazy
  na příští týden.
 • 00:20:10 Ale diskutovat se už nebude.
 • 00:20:18 Pro mě to je exkurze do dějepisu,
  je to o době,
 • 00:20:23 kterou jsem nezažil.
 • 00:20:25 Pokud to tak opravdu bylo, jsem rád,
  že jsem se narodil tak pozdě.
 • 00:20:34 Soudruzi, jsem přesvědčen,
  že každé zvíře si jistě uvědomuje,
 • 00:20:42 jak velikou oběť na sebe
  převzal soudruh Napoleon,
 • 00:20:48 když se rozhodl vést nás ostatní.
 • 00:20:51 Nemyslete si, soudruzi,
  že vést je snad nějaké potěšení.
 • 00:20:56 Naopak. Je to těžká, hluboká
  a namáhavá duševní práce.
 • 00:21:04 Jak jste se cítili
  v rolích největších bestií,
 • 00:21:08 které tam jsou v roli prasat?
 • 00:21:13 Jeden jako Stalin a druhý ideolog.
 • 00:21:18 Snažil jsem se roli uchopit,
 • 00:21:21 ale ne napodobit
  některé z historických osobností.
 • 00:21:30 Spíš jsem si uvědomoval,
  co ti lidé v historii zvládli
 • 00:21:36 a spíš se to snažil obléct na sebe.
 • 00:21:41 Těžko se mi to říká,
  ale Kuliš není jediný zrádce.
 • 00:21:48 Nechtěl jsem vám kazit oslavu,
  ale možná jste si všimli,
 • 00:21:53 že mezi námi není Molina.
 • 00:21:59 Řekni soudruhům, co jsi viděl!
 • 00:22:02 Viděl jsem ji včera večer
  u hospody ve Wellingtonu.
 • 00:22:06 Byla zapřažená do hezké
  červenočerné bryčky.
 • 00:22:09 Muž ji hladil po nozdrách
  a krmil cukrem.
 • 00:22:13 Přijít na to, jak se člověk
  do funkce může dostat,
 • 00:22:17 fungovat a vládnout lidmi,
  je pro mě moc zajímavé.
 • 00:22:24 Chápu, že když je člověk
  do takové funkce postaven
 • 00:22:30 a musí ji zvládat, zvládá ji dobře,
  může mu to přinášet potěšení.
 • 00:22:37 V tu chvíli si člověk připadá,
  že může opravdu všechno.
 • 00:22:42 Představte si,
  že byste se dnes a tady rozhodli
 • 00:22:44 pro Kuliše a kulišárnu
  s větrným mlýnem.
 • 00:22:47 Ano, pro toho Kuliše,
 • 00:22:49 který se před námi ukázal
  jako sprostý zločinec.
 • 00:22:54 Viděli jsme premiéru dramatizace
  známé knížky G. Orwella
 • 00:22:59 Farma zvířat.
 • 00:23:01 Co tomu říkáte?
 • 00:23:05 Chtěl bych pochválit dramaturgii
  tohoto divadla,
 • 00:23:08 protože se ukazuje,
  že ten titul je nadčasový,
 • 00:23:11 nejen popis Stalinismu,
  i když je to přesná alegorie.
 • 00:23:16 Vidíme i dnes, že metafora
  prasete, které se přesně stane tím,
 • 00:23:21 proti čemu masy poštval,
  to je věčné téma.
 • 00:23:27 Není to jen Rusko, Čína
  či komunismus,
 • 00:23:31 i když to je hlavní inspirace.
 • 00:23:33 Co říkáte dramatizaci?
 • 00:23:36 Dramatizace nebyla špatná,
 • 00:23:38 bohužel inscenace pokazila,
  co se dalo.
 • 00:23:42 Příliš doslovně lpěla
  na irských reáliích,
 • 00:23:46 takže člověk,
  který nezná dějiny VKSB,
 • 00:23:49 což je většina dnešních mladých lidí,
 • 00:23:53 v tom nevidí alegorie, paralely,
  přesné detaily,
 • 00:23:57 ale jakousi podivnou pohádku.
 • 00:24:00 Myslím, že totalita
  z toho čouhá hodně.
 • 00:24:04 Mělo by z toho čouhat
  dnešní nebezpečí
 • 00:24:08 dnešních prasat u dnešních koryt.
 • 00:24:10 To, se obávám, že tam nebylo.
 • 00:24:13 Jinak velmi oceňuji
  všechny herce.
 • 00:24:16 Je to celosouborová práce.
 • 00:24:20 Ohlas, který jsme viděli
  na premiéře,
 • 00:24:23 zdaleka neodpovídá
  vložené energii, invenci
 • 00:24:26 a skvělým hereckým výkonům,
  které tam byly.
 • 00:24:30 Hlavní problém je ten,
  že inscenace nedokázala vyhmátnout
 • 00:24:34 aktuální jádro Orwellova příběhu.
 • 00:24:39 Konečně pochopím
  všechny ty složité věci,
 • 00:24:42 se kterými se musel potýkat
  soudruh Napoleon,
 • 00:24:46 náš vůdce.
 • 00:24:53 Poslední soutěžní otázka zněla:
 • 00:24:56 Kdo a v jakém divadle
  hraje továrníka Verleho
 • 00:24:58 v ostravské inscenaci
  známé Ibsenovy hry?
 • 00:25:01 Správná odpověď zní:
  Norbert Lichý v divadle P. Bezruče.
 • 00:25:05 Lístky do divadla vyhrává
  Martina Buchtová z Ostravy.
 • 00:25:11 Dnes se vás ptáme na názvy
  inscenací,
 • 00:25:13 které uvedly činohry
  Slezského divadla v Opavě
 • 00:25:16 a moravského divadla v Olomouci
 • 00:25:18 k 20. výročí
  listopadových událostí roku 1989.
 • 00:25:22 K názvům obou inscenací, prosím,
  uveďte i jména autorů
 • 00:25:26 inscenovaných textů.
 • 00:25:28 Odpovědi posílejte e-mailem
 • 00:25:33 nebo korespondenčně na adresu:
 • 00:25:43 Přejeme vám hezké adventní
  a vánoční dny.
 • 00:25:47 Na shledanou.
 • 00:25:50 Skryté titulky: Milada Gajdová
  Česká televize, 2009

Související