iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
18. 5. 2010
20:55 na ČT1

1 2 3 4 5

54 hlasů
12205
zhlédnutí

Přísně tajné vraždy

Smrt převaděče

Proč policisté doslova rozstříleli agenta a proč chtěli, aby léčka vypadala jako náhodná přestřelka?

14 min | další Dokumenty »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Přísně tajné vraždy - Smrt převaděče

 • 00:00:30 Pro komunistický režim bylo klíčové
  uzavřít hranice
 • 00:00:34 a odříznout zemi
  od nepřátelského Západu.
 • 00:00:38 V době, v níž se odehrává
  náš příběh,
 • 00:00:41 nebyla ještě železná opona
  tak úplně neprostupná,
 • 00:00:45 a tak ji znalci místního terénu
  leckdy uměli překonat.
 • 00:00:51 Pokud se o tom dozvěděli
  příslušníci komunistické policie,
 • 00:00:55 účtovali s nimi tvrdě.
 • 00:01:04 6.10.1950 asi ve 23:15 narazila
  vojenská hlídka na 2 neznámé muže,
 • 00:01:09 kteří šli v pohraničním pásmu
  v místě zvaném Kadůbek,
 • 00:01:13 v katastru obce Lanžhot,
  směrem od státních hranic.
 • 00:01:16 Neznámí na výzvu nezastavili
  a začali ihned střílet.
 • 00:01:20 Hlídka pohraniční stráže
  střelbu opětovala
 • 00:01:23 a jednoho muže zasáhla,
  druhému se podařilo z meze utéct.
 • 00:01:27 Jeden z takových dramatických příběhů
  se odehrál u stohu
 • 00:01:32 nedaleko lužního lesa u Lanžhota.
 • 00:01:36 Místo bylo opuštěné,
  pro utajené přechody hranice
 • 00:01:40 jako stvořené.
 • 00:01:42 Ale také pro vraždu.
 • 00:01:45 Podivnou smrtí zde skončil
  život převaděče Františka Gajdy.
 • 00:01:56 Štěrkovna, kterou vidíme zarostlou
  břízami a topoly, je místem,
 • 00:02:02 na kterém těžce zraněný převaděč
  Franta Gajda zemřel.
 • 00:02:14 Tento případ náš úřad začal šetřit
  v rámci akce střelby na hranicích,
 • 00:02:20 kdy v 50. letech docházelo
  k velkému pohybu přes hranice
 • 00:02:24 s Rakouskem a Německem.
 • 00:02:25 Řada lidí se snažila republiku
  opustit a zpět chodili
 • 00:02:28 převaděči nebo agenti.
 • 00:02:30 Proto byla zvýšená činnost
  pohraniční stráže,
 • 00:02:33 docházelo často ke střelbě
  a dost lidí bylo usmrcených.
 • 00:02:38 Tímto případem jsme se začali zabývat
  v r. 2001.
 • 00:02:43 Cituji vzpomínky jeho komplice
  Ludvíka Holobrádka,
 • 00:02:48 které jsem zapsal
  před mnoha lety:
 • 00:02:52 K tomu střetu došlo
  na jiném místě zvaném Zahájky,
 • 00:02:59 u stohu, kde se měli setkat
  s agentem,
 • 00:03:05 který přinášel z brněnské zbrojovky
  dokumenty.
 • 00:03:10 Oni ho sem přivedli nejprve
  z Rakouska
 • 00:03:13 a pak ho měli v noci
  z 5. na 6. října 1950 přebrat
 • 00:03:22 a zas ho do Rakouska převézt.
 • 00:03:26 Bohužel v Rakousku vypukla
  generální stávka,
 • 00:03:31 čímž nastala zvýšená ostraha hranic
  ze strany Rusů,
 • 00:03:39 kteří tam měli svou okupační zónu,
  i ze strany rakouské policie.
 • 00:03:45 Převaděčská dvojice Gajda-Holobrádek
  musela termín přesunout na další noc.
 • 00:03:56 K tomu došlo ze 6. na 7. října.
 • 00:04:01 V rámci šetření byly prohledávány
  archivní materiály
 • 00:04:04 a podařilo se dohledat některé
  dálnopisné zprávy,
 • 00:04:10 kde byla uváděna smrt převaděče CIC
  Františka Gajdy.
 • 00:04:18 Kdo byl František Gajda?
 • 00:04:21 Pašerák, převaděč, dobrodruh
  nebo možná zahraniční agent?
 • 00:04:27 Asi Gajda k převaděči měli nejblíž.
 • 00:04:33 Na 2. straně lesa je nejbližší
  rakouská vesnice Pernitál,
 • 00:04:42 potom je Rášpurk a dál je pak Cánov.
 • 00:04:45 Pernitál a Rášpurk jsou nejblíž,
  navíc po hranicích teče řeka Dyje,
 • 00:04:54 jejímž středem se line
  naše hraniční čára.
 • 00:04:58 Oni to tady dobře znali.
 • 00:05:01 Tehdy v r. 1950 ostraha hranic
  ještě neexistovala.
 • 00:05:11 Nebyli péesáci,
  občas chodila hlídka SNB.
 • 00:05:18 Převádění přes hranice
  nebylo až tak nebezpečné.
 • 00:05:22 Nebezpečným se stalo až v r. 1950,
 • 00:05:25 kdy se to začalo na hranicích
  zostřovat.
 • 00:05:29 Převaděč František Gajda musel být
  sledován StB,
 • 00:05:35 protože i hlídka, která byla vyslána
  do terénu, resp. další hlídky
 • 00:05:43 byly dopředu velitelem upozorněny,
  že má dojít k narušení hranice,
 • 00:05:47 že tam má přejít převaděč.
 • 00:05:49 Tuto informaci museli od někoho
  dostat.
 • 00:05:53 V r. 1948-49 převáděl sólo
  a nebyl ve službách
 • 00:05:59 americké výzvědné služby.
 • 00:06:02 Když se usadil v Rakousku,
  dostal se pod správu
 • 00:06:07 americké výzvědné služby
  a chodili ve dvojicích.
 • 00:06:11 Nejprve chodil s Antonínem Fojtíkem
  zvaným Poleva.
 • 00:06:17 Pak chodil s Holobrádkem,
  se kterým byl na poslední
 • 00:06:22 převaděčské akci.
 • 00:06:30 Po prošetření záležitosti bylo
  zjištěno několik rozporů.
 • 00:06:36 V daném případě bylo v terénu
  více členů hlídky,
 • 00:06:42 než bylo běžné.
 • 00:06:44 Byl tam i velitel útvaru,
  což podle výpovědi svědků
 • 00:06:49 nebylo zcela běžné.
 • 00:06:51 Hlídky byly vyzbrojeny granáty,
  které se běžně nenosily.
 • 00:06:56 Ludvík Holobrádek mi říkal,
  že když chodili ve dvojicích,
 • 00:07:01 tak chodili za sebou,
  ne vedle sebe,
 • 00:07:05 a ten, kdo šel první,
  byla jednička,
 • 00:07:08 kdo šel druhý, byl dvojka.
 • 00:07:10 Tehdy byl jednička Gajda,
  Holobrádek byl dvojka.
 • 00:07:15 Prošli před Kazůbek
  a šli si pro agenta,
 • 00:07:21 který měl nést dokumenty
  ze Zbrojovky Brno
 • 00:07:25 k jezeďáckému stohu.
 • 00:07:28 Z jedné strany už byl odebraný,
  měl podobu písmene L.
 • 00:07:33 Ve svodkách událostí bylo
  uvedeno, jak ke střelbě došlo -
 • 00:07:38 zda byla hlídka napadena,
  či zda zahájila palbu první
 • 00:07:41 na základě oznámení,
  že se nachází na místě
 • 00:07:45 pohraniční stráž a dotyčná osoba
  se má nechat zkontrolovat.
 • 00:07:51 V daném případě bylo uvedeno,
  že muž, kterého hlídka zastřelila,
 • 00:07:57 proti ní použil samopal,
  byla to zbraň německé výroby.
 • 00:08:12 Holobrádek se přitiskl
  k vyšší části,
 • 00:08:16 Gajda obcházel z 2. strany,
  kontroloval, zda je vše v pořádku.
 • 00:08:24 Když se dostal na stranu,
  kde byl výřez stohu,
 • 00:08:28 tak navrchu byl voják,
  spustil palbu
 • 00:08:32 a střelil ho přes pás.
 • 00:08:35 Pak se snažil střílet
  po panu Holobrádkovi.
 • 00:08:39 Nemohl se tak přehnout
  přes okraj stohu,
 • 00:08:43 takže střílel půl kroku
  před něho.
 • 00:08:49 VÝSTŘELY
 • 00:08:57 Neříkal, že by opětovali palbu,
  říkal, že nestříleli,
 • 00:09:01 ale snažili se z toho místa
  co nejdřív ztratit.
 • 00:09:06 Pan Holobrádek nevěděl,
  že Gajda je tak zasažený,
 • 00:09:09 takže každý se snažil uprchnout,
  jak se dalo.
 • 00:09:19 Zatímco při přestřelce byl Gajda
  těžce zraněn,
 • 00:09:23 Ludvíku Holobrádkovi se podařilo
  z obklíčení utéci a zmizet.
 • 00:09:31 Pan Holobrádek přeběhl
  na tuto stranu
 • 00:09:35 a pod touto dolinkou přecházela
  vojenská hlídka.
 • 00:09:42 Když přešla zády k němu,
  tak se koulel přes silnici
 • 00:09:47 a pak lesem se vrátil
  zpět do Rakouska.
 • 00:09:52 Gajda z toho místa utíkal
  touto oblastí ke štěrkovně
 • 00:10:00 a tam zemřel.
 • 00:10:07 V dokumentu z ministerstva vnitra
  je psáno,
 • 00:10:10 že měl vystříleno z automatu
  nevím kolik ran,
 • 00:10:14 ale pan Holobrádek tvrdil,
  že když ho v Rakousku Rusi chytili
 • 00:10:18 a poslali do Moskvy k výslechu,
  pak z Moskvy do Prahy,
 • 00:10:22 že mu při vyšetřování v Praze
  vyšetřující říkal,
 • 00:10:26 že Gajda nevystřelil.
 • 00:10:29 Nevím, čemu máme věřit.
 • 00:10:34 Je tam uvedeno,
  že bylo použito zbraně proti muži,
 • 00:10:39 kterého bylo špatně vidět,
  protože údajně byla mlha
 • 00:10:42 a střílelo se asi z více míst.
 • 00:10:45 Svědecké výpovědi přeživších členů
  pohraniční stráže jsou rozporné,
 • 00:10:52 je to dáno i odstupem času,
  ale je možné, že sami nevěděli,
 • 00:10:58 co se v tu chvíli děje.
 • 00:11:02 Agent byl zasažen zepředu
  i zezadu, tak se dá usoudit,
 • 00:11:05 že se střílelo z více míst.
 • 00:11:08 Podle Holobrádkova vyprávění
  ani jeden z těch dvou
 • 00:11:10 nezačal střílet.
 • 00:11:11 Snažili se spíše potichu zmizet.
 • 00:11:13 Když později Holobrádka dopadli
  a vyslýchali příslušníci
 • 00:11:16 československé StB,
  prý i oni mu potvrdili,
 • 00:11:20 že Gajda nevystřelil ani ránu.
 • 00:11:23 Po prošetření celé události
  následujícího dne 7.10. byl
 • 00:11:28 bez pitvy připraven
  mrtvý František Gajda k pohřbu.
 • 00:11:34 Pitvu, kterou nařídil prokurátor,
  byla po ohledání těla odvolána,
 • 00:11:40 8. dne, tj. den po zastřelení,
  byl v tichosti pohřben bez obřadu
 • 00:11:46 na hřbitově v Lanžhotě.
 • 00:11:50 Nesměli tam být kůrové zpěvačky, jak
  se říká "kurve".
 • 00:11:59 Obyvatelé Lanžhota byli
  obecním rozhlasem varováni,
 • 00:12:05 aby v ten čas nešli na hřbitov.
 • 00:12:10 Ale lidé se shromáždili u zítky,
  nakukovali přes zítku,
 • 00:12:16 co se tam děje.
 • 00:12:20 Co se týče zastřeleného pana Gajdy,
  tak šestého došlo k jeho úmrtí,
 • 00:12:25 7. října byla nařízena pitva,
  ta ale byla zrušena po ohledání
 • 00:12:33 a 8. dne byl bez obřadu, beze svědků,
  okamžitě pohřben
 • 00:12:37 na hřbitově v Lanžhotě.
 • 00:12:44 Smrtí F. Gajdy se končí
  éra převaděčů na lanžhotském úseku.
 • 00:12:53 Od té doby se již nikdo neodvážil
  nikoho převádět.
 • 00:13:00 Tragédie, při níž na místě zemřel
  František Gajda z Lanžhota,
 • 00:13:05 možná nikdy nebude objasněna.
 • 00:13:08 ÚDV musel případ odložit,
  protože se nikdy nepodařilo
 • 00:13:13 prokázat, že byl spáchán
  trestný čin.
 • 00:13:18 S jeho objasněním dnes už můžete
  pomoci jedině vy.
 • 00:13:38 Skryté titulky: Milena Nečadová,
  Česká televize, 2010

Související