Jefim Fištejn průvodcem v labyrintu nikdy neobjasněných případů z minulosti. Pomozte spolu s Českou televizí odhalit viníky, jejichž jména měla zůstat zapomenuta.

TS Ostrava se soustavně věnuje dokumentům, které odhalují okolnosti života v rozmezí let 1948-1989. Nejdříve to byly cykly Příběhy železné opony (2006) a V zajetí železné opony (2007-8) o osudech vymezených ostnatým drátem. Na ně navázaly Tajné akce StB (2009) o metodách komunistické tajné policie v bývalém Československu. Celkem se tak podařilo přinést 160 svědectví o zrůdnosti bývalého režimu. Stejný tvůrčí tým z Centra publicistiky a dokumentu připravil v roce 2010 seriál krátkých dokumentů nazvaný Přísně tajné vraždy o politicky motivovaných zločinech v bývalém Československu.

Ve velké většině jde o úmrtí, k nimž je sice shromážděno poměrně dost faktů, ale nikdy nebyla věrohodně objasněna a nikdy nebyl potrestán viník. Ať už šlo o šikanu ve vězení, pronásledování tajnou policií, psychický teror nebo zákeřnou ojedinělou akci. ÚDV do doby vysílání premiéry seriálu vyšetřil na 740 případů trestných činů spáchaných v letech 1948–1989, u kterých nebylo možné obvinit určitou osobu (osoby), buď z důvodu nedostatku důkazů (247 případů), nebo z důvodu úmrtí podezřelé osoby, anebo proto, že se na už dokázaný trestný čin vztahovala jedna z prezidentských amnestií.

S uplynutím promlčecí doby nezaniká u těchto politicky motivovaných vražd spáchaných v době od 25. února 1948 do 29. prosince 1989 trestnost. Známe osudy konkrétních lidí i konkrétních dokumentů, neznáme viníky – všichni ti bachaři, vyšetřovatelé, soudci, udavači i mlčící spoluobčané žijí (nebo žili), aniž by za své konání skládali účty. Nechceme rozpoutat žádnou demagogii, ani hon na čarodějnice, chceme prostřednictvím tohoto cyklu naplnit úlohu televize veřejné služby při poskytování informací, faktů a vědomostí, které pomohou nezapomenout na naše vlastní nedávné dějiny.

Jefim Fištejn není jen tím, kdo nás uvede do tématu a sofistikovanou větou je na závěr uzavře. Tentokrát je průvodce pořadem aktivnějším účastníkem, který komentuje výsledky pátrání a oslovuje diváky s platnými úvahami i s výzvou ke konkrétní reakci prostřednictvím e-mailu. Věříme, že se na webové stránce pořadu rozvine diskuze a vznikne prostor pro svědectví diváků, kteří se budou cítit adresněji osloveni.

Významný podíl na celkovém vyznění bude mít obrazová složka, která je pro tento první a pilotní díl v rukou kameramana Jiřího Berky. Režii má v tomto případě Petra Všelichová.