Porevoluční doba přinesla nebývalé podoby zločinu, ale také převratné novinky v oboru kriminalistiky a vyšetřování. Jak dopadly nejslavnější kriminální případy první dekády 21. století?
Proměny českého zločinu

Kriminalisté a jejich speciální složky čelí od roku 1989 novým druhům kriminality a zločincům, disponujícím milionovými částkami a vybavenými nejnovější technikou. Dokument Zory Cejnkové Proměny českého zločinu zaznamenává právě ty nejznámější případy nových forem kriminality a jejího potírání českou policií. Některé kauzy znamenaly zlomové okamžiky pro práci kriminálky, justice i pro celou českou společnost. Například kauzy "Opočenský" - nutná sebeobrana, "Orlík" či "Roubal", - nájemné vraždy, "Lehké topné oleje" - hospodářská kriminalita,jež znamenaly pro vyšetřovatele tvrdou lekci a potřebu reagovat na dosud neznámé jevy. S využitím unikátních policejních záběrů z akcí či rekonstrukcí, vzpomínek vyšetřovatelů, kriminalistů, policejních techniků se dozvíme o nových technických metodách jejich práce. Každý vybraný případ reprezentuje jednu metodu vyšetřování, sledování, vyhodnocování informací apod. Takže například uvidíme případy vyšetřené pomocí termovize, superprojekce, detektoru lži, testů DNA, počítačů, policejních agentů. Možná ale mezi nimi budou i takové případy, kterým se dosud, ani s využitím techniky, nepodařilo přijít na kloub.

V návaznosti na to je podstatná i skutečnost, zda získané informace stačily k odsouzení pachatele před soudem. A jako úplný dovětek - reakce tisku a veřejnosti. Díky jistému časového odstupu bude možné hodnotit, jak policie a kriminálka obstály a jaké byly i další důsledky vyšetřování, tedy to, zda případ změnil naše trestní právo, co znamenal pro postižené, pro pachatele i pro zainteresované kriminalisty. Nepůjde tedy o jednostranné vychvalování práce policie, ale o celkovou reflexi zločinu v naší současnosti.

Napište nám