Složky, služby a formáty televizního vysílání

Složky, služby a formáty televizního vysílání

Slovníček pojmů

AC-3

Audio Coding 3

Metoda pro kompresi zvukového signálu vyvinutá firmou Dolby Labs., která je základem vícekanálového zvukového systému Dolby Digital (DD), používaného mimo jiné i v digitálním vysílání DVB.

ATRAC

Zvuková perceptuální kompresní metoda, která je základem systému Sony MiniDisc. Modifikovaná verze tohoto algoritmu je použita ve vícekanálovém zvukovém systému SDDS (Sony Digital Dynamic Sound) pro kina.

Stereofonní vysílání — Zvukový doprovod — Technika — Vše o ČT — Česká televize

Technika

Technika

  • Na těchto stránkách najdete technické informace o vysílání, šíření a příjmu signálů ČT, dále články o technické stránce vysílání a službách, které s vysíláním souvisí. Užitečné informace můžete najít i ve slovníčku pojmů a v odpovědích na nejčastější dotazy. Nechybí ani informace o technických službách, které ČT poskytuje.

Od května roku 2003, kdy slavila Česká televize 50. výročí zahájení televizního vysílání, došlo ke změně zvukového doprovodu tehdejších dvou programů ČT1 a ČT2 z formátů MONO/STEREO/DUO na formáty STEREO/DUO. Důležité bylo, že takový krok nebyl rozhodně učiněn pouze formálně. Trvalo několik let, než byly k přechodu na trvale dvoukanálové vysílání vytvořeny vhodné podmínky. V několika etapách ČT zaváděla stereofonní zvukový formát u sportovních přenosů, poté ve Zpravodajství a současně s tím modernizovala další potřebná technologická pracoviště. K vlastnímu zahájení nové služby došlo teprve ve chvíli, kdy pořady ve vyšších zvukových formátech začaly mít v obvyklé programové nabídce převahu. Jestliže byl dříve chápán stereofonní zvuk jako jistý nadstandard, od zmíněného data se stal zcela přirozeným doplňkem pořadů České televize a tak je tomu i v případě nově nabízených kanálů ČT24 a ČT4 Sport. I nadále, kde je to dramaturgicky odůvodněné, je počítáno v satelitní distribuci s využitím dvojjazyčného módu DUO. Podrobnosti nalezne divák v samostatném článku Zvukový doprovod DUO. S případy, kdy je vysílán v rámci trvalého režimu stereo monofonní pořad, tedy identický signál v obou kanálech, ovšem divák počítat musí, zcela zákonité je to u pořadů staršího data vzniku.

Nové pojetí zvukového doprovodu se odráží rovněž v programových přehledech. Tím, že Česká televize chápe své programové okruhy jako trvale stereofonní, upozorňuje logem na obrazovce, v teletextu, na svých internetových stránkách i v programových věstnících pouze na formáty DUO a Dolby Digital.

Existuje řada důvodů, proč se Česká televize pro popisovanou změnu rozhodla. Vedle snahy o přirozené povýšení divákova prožitku, který jsou schopny umocňovat právě vyšší zvukové formáty, se tímto krokem podařilo řešit problém rušivých jevů, které produkují některé televizní přijímače při přepínání zvukového režimu. Vedle toho pracovníci České televize zareagovali na obecný vývoj v multimediální oblasti a s ním související stále dokonalejší vybavení domácností moderními televizory, u kterých je stereofonní příjem standardem. Významnou roli při rozhodování sehrává i každodenní kontakt s diváky, ze kterého jednoznačně vyplývá hluboký zájem o zvyšování kvality zvuku obecně. Stereofonní zvuková kulisa sportovních přenosů, zkvalitnění jejich komentátorských linek ze zahraničí, občasná nabídka vícekanálového doprovodu pro majitele domácích kin, to vše byly postupně zaváděné novinky v oblasti zvuku, provázené pozitivní reakcí diváků.

Milan Gazdík, Audioinženýring